Tag Archives: jazz

Magdalena Grzebałkowska – Komeda. Osobiste życie jazzu – spotkanie autorskie

 

Magdalena Grzebałkowska

„Komeda. Osobiste życie jazzu”

Spotkanie autorskie

24. Toruński Festiwal Książki

Niedziela – 17 czerwca 2018

Centrum Kultury Dwór Artusa

W niedzielę o godzinie 19.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską – gdańską pisarką i dziennikarką Gazety Wyborczej.

Wśród jej książek znajdują się bardzo głośne tytuły:

 • Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego (2011)
 • Beksińscy. Portret podwójny (2014)
 • 1945. Wojna i pokój (2016)

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach 24. Toruńskiego Festiwalu Książki.

Moderatorem spotkania była Natalia Waloch.

Najnowszą książką Magdaleny Grzebałkowskiej jest biografia Krzysztofa Komedy.

Autorka opowiadała o trudnościach, jakie miała przy zbieraniu materiałów, wynikających z braku wspomnień i dzienników muzyka, z introwersyjnej osobowości kompozytora, z jego przedwczesnej śmierci.

Książka jest nie tylko biografią Komedy – siłą rzeczy pisarka opisała najważniejszy okres w historii polskiego jazzu.

Mamy więc również bohatera zbiorowego – bohemę artystyczną, jazzmanów, krytyków muzycznych, literatów, filmowców.

W książce wiele miejsca poświecono życiu intymnemu Krzysztofa Komedy.

Przedstawiono również różne wersje jego śmierci.

Magdalena Grzebałkowska jest reporterką i zgodnie ze sztuką warsztatu odbyła wiele rozmów ze znajomymi Komedy.

Opowiedziała również o podróży do Los Angeles, gdzie szukała śladów po kompozytorze.

Publiczność dowiedziała się też o toruńskim epizodzie w życiu Krzysztofa Komedy, jakim była wizyta na planie filmu „Prawo i pięść” i skomponowanie słynnej piosenki z tego filmu.

Krystian Brodacki – Historia jazzu w Polsce

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Krystian Brodacki

Historia jazzu w Polsce

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA
http://www.pwm.com.pl

Projekt okładki: Urszula Borkowska

Kraków 2010

Sygnatura SIRi XV/MU-13

 

Twórcą opracowania jest Krystian Brodacki – dziennikarz
i publicysta muzyczny, autor wielu książek, kilkuset artykułów, recenzji i wywiadów poświęconych jazzowi.

Autor oparł się nie tylko na dotychczasowej literaturze jazzowej, ale co wartościowe również na własnych doświadczeniach, takich jak wysłuchane audycje radiowe i płyty, własna działalność jako muzyka i organizatora imprez muzycznych, obecność na koncertach i festiwalach,  prywatne rozmowy i wywiady
z muzykami.

Książka poświęcona jest historii jazzu w Polsce, ale ukazuje go na szerokim tle historii jazzu w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Opracowanie podzielone zostało na dwanaście rozdziałów.

 1. Początki jazzu w Europie Zachodniej
 2. Polska: start od zera
 3. Wojna
 4. 1945-1949: po „wyzwoleniu”
 5. 1950-1955: „Katakumby”
 6. 1956-1959: dojrzewanie
 7. Lata sześćdziesiąte: dojrzałość
 8. Lata siedemdziesiąte: między hossą a bessą
 9. Gorące lata osiemdziesiąte
 10. Lata 1990-1995: od PRL do III RP
 11. Lata 1996-2004: na przełomie wieków
 12. Tematy wybrane