Tag Archives: kampania wrześniowa

Previous Page

Przemysław Dymek – Toruńska Dywizja – 4 Dywizja Piechoty w latach 1921-1939

 

Przemysław Dymek

Toruńska Dywizja
4. Dywizja Piechoty w latach 1921 – 1939

Wydawnictwo Napoleon V

Oświęcim 2015

Sygnatura SIRr XXV/46

 

4 Dywizja Piechoty została utworzona 16 kwietnia 1919 roku.

Uczestniczyła w wojnie polsko-ukraińskiej  i w wojnie polsko-bolszewickiej.

W październiku 1921 roku dowództwo dywizji zostało przeniesione do Torunia i przez cały okres międzywojenny było związane z naszym miastem.

Właśnie historia tej Toruńskiej 4. Dywizji Piechoty w latach 1921 -1939 jest przedmiotem polecanego opracowania.

Autor poświecił drugą część książki losom dywizji w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.

Dywizja składała się z następujących jednostek:

  • 14 Pułk Piechoty z Włocławka
  • 67 Pułk Piechoty  z Brodnicy
  • 63 Toruński Pułk Piechoty
  • 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej (Inowrocław)

Autor wykorzystał bogaty materiał źródłowy.

Opisał rodowód i dzieje pułków tworzących dywizję, przedstawił działania administracyjne i proces szkoleniowy, ukazał służbę garnizonową, w końcu zanalizował możliwości militarne dywizji i jej szlak bojowy w czasie całej kampanii wrześniowej.

Opracowanie uzupełniają obsady personalne 4. Dywizji Piechoty oraz noty biograficzne dowódców poszczególnych oddziałów dywizji.

Załączono mapy sytuacyjne oraz liczne archiwalne zdjęcia.

Marian Chwiałkowski – Żołnierze garnizonu brodnickiego w wojnie obronnej 1939 r.

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Marian Chwiałkowski

Żołnierze garnizonu brodnickiego
w wojnie obronnej 1939 r.

Wydawca: Multi sp. j.
B. Grzybowska – T. Siekierski
http://www.multi90.pl/

Oprac. graf. Piotr Galeja
Brodnica 2009

Sygnatura SIRr VIb/8-59

 

Jest to bardzo szczególna książka, gdyż opiera się nie tylko na opracowaniach historycznych i dokumentach archiwalnych, ale również na relacjach i wspomnieniach kombatantów.

Opowiada ona o szlaku bojowym dwóch brodnickich jednostek: 67 Pułku Piechoty oraz Batalionu Obrony Narodowej „Brodnica”.

Obie brodnickie jednostki wchodziły w skład Armii „Pomorze” i brały udział w słynnej bitwie nad Bzurą.

 

Opracowanie przedstawia szczegółowo obronę ziemi michałowskiej we wrześniu 1939 roku i sytuację samej Brodnicy we wrześniu 1939 roku.

Autor wiele miejsca poświecił również dokładnemu opisaniu uzbrojenia i wyposażenia brodnickich żołnierzy.

Całość jest bogato ilustrowania licznymi rycinami, szkicami, schematami organizacyjnymi, mapkami i planami, dokumentami i zdjęciami z epoki.