Tag Archives: kapitał społeczny

Krystyna Marzec-Holka – Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

 

Krystyna Marzec-Holka

Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”
Przykład województwa kujawsko-pomorskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXI/106

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka jest wybitnym specjalistą w zakresie pedagogiki społecznej.

Jej książka dotyczy problemów związanych z likwidacją szkół, do których uczęszcza niewielka liczba uczniów.

Są to przede wszystkim szkoły wiejskie.

Szkoły są zamykane przez samorządy gminne z powodu spadku liczy uczniów i z powodów ekonomicznych.

Publikacja poświęcona jest również analizie aktywności społecznej rodziców i mieszkańców wsi.

Wyzwolony kapitał społeczny przyczynia się do tworzenia niepublicznych szkół przez stowarzyszenia.

Autorka opisuje nierówności społeczne i edukacyjne na wsi.

Charakteryzuje ona pojecie kapitału społecznego.

Przedstawia problem sieci szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego.

Dokonuje pogłębionej analizy procesu likwidacji szkół wiejskich, wystąpień mieszkańców w obronie tych szkół, toczącej się debaty medialnej i dyskusji odbywanych na sesjach rad gmin.

W końcu omawia tworzenie „małych szkół” niepublicznych na wsiach w województwie kujawsko-pomorskim.