Tag Archives: kapliczki

Next Page

Obiekty kultu religijnego (obiekty sakralne) Cz.1 – Sylwester Roszak, Hubert Guzek, Jarosław Furtak

 

Sylwester Roszak, Hubert Guzek, Jarosław Furtak

Obiekty kultu religijnego
(Obiekty sakralne). Cz.1 

Wydawnictwo „Krukowiak”

Redecz Krukowy – Brześć Kujawski 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/157

Janusz Borkowski jest właścicielem Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak”.

Jego pasją jest badanie i utrwalanie przeszłości Kujaw, zbieranie pamiątek i popularyzacja wiedzy.

Jest również mecenasem kultury i wydawcą X już tomu z serii  „Redecz Krukowy i Okolice… Kraina Prastara”.

Tom X skupia się na obiektach sakralnych, które można spotkać na terenie Kujaw.

Są wśród nich przydrożne kapliczki, krzyże, figury świętych, pomnik nagrobne, stare płyty grobowe, cmentarze i kościoły.

Autorzy tekstów historycznych opisali w książce obiekty kultu religijnego z następujących miejscowości:

Sylwester Roszak:

 • Dąbie Kujawskie
 • Bądkowo
 • Boniewo
 • Brześć Kujawski
 • Brzezie
 • Choceń
 • Chodecz
 • Izbica Kujawska

Hubert Guzek:

 • Broniewo

Jarosław Furtak:

 • Bronisław
 • Byczyna
 • Bytoń
 • Włocławek – Katedra
 • Włocławek – Kościół ewangelicki

Autorzy w rozdziałach poświęconych poszczególnym miejscowościom zamieścili:

 1. historię miejscowości
 2. historie parafii
 3. historię gminy żydowskiej
 4. historię parafii ewangelickiej
 5. opis architektoniczny poszczególnych kościołów
 6. opis cmentarza
 7. opis kapliczek
 8. listę kapłanów
 9. statystykę
 10. biogramy
 11. bibliografię

Edyta Kubicka, Natalia Magdalena Wielgosz – Pejzaż frasobliwy – czyli o kapliczkach i krzyżach z Radziejowa i okolic

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyno – Bibliograficznego.

30122014

 

Edyta Kubicka
Natalia Magdalena Wielgosz

Pejzaż frasobliwy
czyli o kapliczkach i krzyżach z Radziejowa i okolic

Radziejów 2012

Sygnatura SIRr XXXIIIb/149

 

 

Polecamy państwu przewodnik opisujący kaplice i krzyże przydrożne z powiatu radziejowskiego.

Autorką fotografii jest Edyta Kubicka – wielokrotnie nagradzana na ogólnopolskich konkursach fotograficznych.

Autorką komentarzy jest Natalii Magdalena Wielgosz – absolwentka historii sztuki i konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią nieodłączna cechę krajobrazu kujawskiej wsi.

Album rejestruje kapliczki z terenu gmin Bytoń, Dobre, Kruszwica, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka, Zakrzewo.

W książce opisano dzieje około trzydziestu obiektów.

Wszystkim towarzyszą urokliwe współczesne fotografie.

belka

Szlakiem dobrzyńskich kapliczek – Aleksander Błachowski, Marcin Karasiński

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Szlakiem dobrzyńskich kapliczek

Tekst: dr Aleksander Błachowski

Fotografie: Marcin Karasiński

Opracowanie graficzne:
Michalina Smerecka-Dynasińska

Polskie Wydawnictwa Reklamowe
http://www.pwr.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr XXXIIIb/141

 

Tradycja wystawiania przydrożnych kapliczek i krzyży sięga jeszcze czasów prasłowiańskich słupów kultowych.
Masowo wystawiane od XVII wieku – czasów kontrreformacji – stały się narzędziem umocnienia wiary.
Dziś są charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi.

Prezentowana publikacja opisuje 76 kapliczek i krzyży przydrożnych, które położone są na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Książka dzieli się na dwie części.

Część pierwsza – ogólna – zawiera następujące rozdziały:
1. Polskie kapliczki i krzyże przydrożne jako obiekty kultu i fenomen kultury
2. Charakterystyka „figur” występujących na terenie gminy i miasta Dobrzyń nad Wisłą
3. Charakterystyczne typy kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Druga część – szczegółowa – zawiera opis i zdjęcie każdej kapliczki i krzyża.
Opisy traktują o historii poszczególnych obiektów, która była bardzo dramatyczna.
Zwłaszcza w czasie okupacji, kapliczki i krzyże musiały być ukrywane w stodołach, zakopywane w torfowiskach, topione w stawach.
Wszystko w celu obrony przed ich zniszczeniem przez Niemców, jako symboli katolickości i polskości Ziemi Dobrzyńskiej.

Typową figurą dobrzyńską jest rzeźba patronki Ziemi Dobrzyńskiej Matki Boskiej Skępskiej.
Znajduje się w Chalinie, Dyblinie, Wierznicy, Ruszkowie.
W Krupie figura znalazła schronienie w dziupli potężnego dębu.

Opracowanie uzupełnia mapa gminy Dobrzyń nad Wisłą, na której zaznaczono położenie wszystkich opisywanych kapliczek i krzyży.