Tag Archives: Kaszuby

Next Page

Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego

 

Sztambuch przyjacielski Józefa Borzyszkowskiego

oprac. red. Cezary Obracht-Prondzyński

Wydawca: Instytut Kaszubski

Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr IIIB/Borzyszkowski Józef

Profesor Józef Borzyszkowski to człowiek instytucja.

Jego nazwisko jest doskonale znane w Gdańsku, na Kaszubach i Pomorzu.

To historyk związany z Uniwersytetem Gdańskim, członek Polskiej Akademii Nauk,  prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, współzałożyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego, wicewojewoda gdański, senator.

W związku z jego 70-tymi urodzinami przyjaciele profesora nadesłali ponad siedemdziesiąt podziękowań, życzeń, wspomnień i wypowiedzi.

Wśród autorów wpisów do okolicznościowego sztambucha znaleźli się akademicy, samorządowcy, ludzie kultury, dziennikarze, pisarze, artyści, działacze regionalni, duchowni i świeccy, Polacy i obcokrajowcy.

Sztambuch urozmaicają zdjęcia z rodzinnego albumu profesora Józefa Borzyszkowskiego.

Kaszuby, Kujawy i ziemia dobrzyńska w bibliografii

belka

bibliogrkaszub-1Bibliografia jest podstawą wszelkich studiów.

Gdy chcemy zgromadzić literaturę na określony temat, zawsze powinniśmy zacząć od przejrzenia bibliografii mu poświęconych.

Dotyczy to również badań regionalnych.

Po 1989 roku podjęto szczególnie intensywne starania nad stworzeniem bibliografii kaszubskiej.

 

Ich owocem są dwa opracowania dostępne w księgozbiorze regionalnym Dziaku Informacyjno-Bibliograficznego:
– Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich  – Cezarego Obracht-Prondzyńskiego
– Bibliografia Kaszub. Artykuły z czasopism. T.1 : 1945-1956.

bibdostusprkaspom

 

Cezary Obracht-Prondzyński

Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich

Wydawca:
Instytut Kaszubski w Gdańsku

Gdańsk 2004

Sygnatura SIRr I/51

 

 

Bibliografia rejestruje 9728 pozycji.

Są one ułożone w porządku alfabetycznym (według nazwisk autorów).

Materiał nie został podzielony na działy.

Uwzględniono nie tylko prace naukowe, ale również pamiętniki, wspomnienia, artykuły prasowe i popularnonaukowe, materiały metodyczne, przewodniki.

Bibliografia ma charakter retrospektywny.

Uwzględnia publikacje zarówno w językach polskim i kaszubskim oraz teksty obcojęzyczne.

Jest to jak do tej pory najbardziej kompletne zestawienie bibliograficzne poświęcone Kaszubom.

bibkasartzczatom1

 

Bibliografia Kaszub
Artykuły z czasopism
Tom 1: 1945-1956

Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w gdańsku

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr I/53t.1

 

 

Opracowania bibliografii kaszubskiej podjęła się w 2010 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Postanowiono opracować bibliografię artykułów prasowych za lata 1945-2010.

Tom I obejmuje lata 1945-1956 i rejestruje 2687 pozycji.

Artykuły opracowywane są z autopsji.

Uwzględniono prasę ukazującą się na terenie Polski w języku polskim i kaszubskim.

Wiele opisów bibliograficznych zaopatrzono w adnotacje przybliżające treść artykułu.

Bibliografia ma układ systematyczny:

I. Dział Ogólny
II. Historia
III. Etnografia
IV. Zagadnienia społeczne, polityczne, gospodarcze
V. Szkolnictwo. Oświata
VI. Kultura
VII. Językoznawstwo
VIII. Literatura piękna
IX. Sztuka
X. Religia. Kościół
XI. Biblioteki. Czasopiśmiennictwo. Ruch wydawniczy

Bibliografie uzupełniają indeksy autorski i przedmiotowy.

belka

bibziemdob-1

Miłośnicy ziemi dobrzyńskiej mają do dyspozycji dwie bibliografie:

– retrospektywną : „Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej” Mirosława R. Krajewskiego

oraz

– ciągłą : bibliografię Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej ukazującą się od 1976 roku w „Zapiskach kujawsko-dobrzyńskich”

 

 

mirkramatdobibhisziedob-2

 

Mirosław R Krajewski
Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej
Włocławek 1986
Sygnatura SIRr I/23t.1

 

Mirosław R Krajewski
Materiały do bibliografii historycznej ziemi dobrzyńskiej II
Rypin 1993
Sygnatura SIRr I/23t.2

 

 

Bibliografia ma charakter historyczny.

Obejmuje prace wydane od 1962 do 1985 roku (tom I) i 1986 do 1992 roku (tom II).

W 1632 roku opublikowano pierwsza książkę na temat ziemi dobrzyńskiej.

Bibliografia została opracowana z autopsji.

Obejmuje zarówno książki jaki i artykuły z czasopism czy fragmenty dziel zbiorowych.

Bibliografia rejestruje zarówno publikacje naukowe jak też popularnonaukowe, oraz wspomnienia i pamiętniki.

Bibliografia ma układ rzeczowo – chronologiczny.

Każdy z tomów dzieli się na dwie części.

Część 1 ma układ rzeczowy:
I. Ogólne
II. Bibliografia. Historiografia. katalogi biblioteczne i muzealne
III. Nauki pomocnicze historii
IV. Geologia. przyroda. Architektura. Sztuka. Topografia
V. Kościół
VI. Biografie

Część 2 ma układ chronologiczny:
VII. Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze
VIII. od połowy XV w. do 1793 r.
IX. Okres zaborów (1793-1918)
X. Okres Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)
XI. Druga wojna światowa (1939-1985)
XII. 1945-1992

Zestawienie wzbogacono o wykaz prac niepublikowanych, podając nazwy uczelni gdzie powstały i są dostępne.

Bibliografię uzupełniają indeks osobowy i indeks rzeczowy.

Tom I rejestruje 3683, a tom II 1469 pozycji.

bibkujwsciziedob-3

Bibliografia Kujaw wschodnich
i ziemi dobrzyńskiej

za rok …

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

Wydawca:
Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Oficyna Wydawnicza LEGA

Włocławek od 1978 roku

Sygnatura SIRr II/21

 

Ziemia dobrzyńska może się poszczycić również własną bibliografią bieżącą.

Jest ona co roku publikowana w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich”.

To czasopismo naukowe wydawane przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Bibliografia rozpoczyna się od 1976 roku i jest wydawana na bieżąco aż do dzisiaj.

Bibliografia ma układ rzeczowy:

I. Zagadnienia ogólne
II. Środowisko geograficzne
III. Historia
IV. Zagadnienia gospodarcze
V. Zagadnienia społeczno-polityczne. Zdrowie
VI. Nauka. Oświata. Kultura. Sztuka. Sport

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria A (1978)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1976
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria B (1979)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1977
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria C (1980)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1978
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria D (1981)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1979
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria E (1985)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1980-1981
(opracował Adam Makowiecki)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 6 (1988)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1982
(opracowała Jolanta Zielińska)
Bibliografia województwa włocławskiego za roku 1983
(opracowała Danuta Byczyńska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 7 (1990)
Bibliografia Kujaw i ziemi dobrzyńskiej za rok 1984
(opracowała Danuta Byczyńska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 8 (1993)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1985
(opracowała Danuta Byczyńska)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1986
(opracowała Danuta Byczyńska)
Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1987-1990
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 9 (1995)
Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1991-1993
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 10 (1996)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1994
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 11 (1997)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1995
(opracował Ireneusz Czarciński)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 12 (1998)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1996
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 13 (1999)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1997
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 14 (2000)
Bibliografia województwa włocławskiego za rok 1998
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 15 (2001)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 1999
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 16 (2001)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2000
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 17 (2002)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2001
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 18 (2003)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2002
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 19 (2004)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2003. Wybór
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 20 (2005)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2004. Wybór
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 21 (2006)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2005
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 22 (2007)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2006 (wybór)
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 23 (2008)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2007 (wybór)
(opracowała Anna Borowiecka)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 24 (2009)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2008 (wybór)
(opracowała Iwona Kotuła)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 25 (2010)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2009 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 26 (2011)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2010 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 27 (2012)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2011 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

otwartaksiazka50

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Tom 28 (2013)
Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2012 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska)

belka

bibliogrkuj-1

„Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej” publikowana w „Zapiskach Kujawsko-Dobrzyńskich” nie jest jedyną bibliografią bieżąca Kujaw.

Przede wszystkim rolę tę spełnia „Bibliografia Historii Kujaw’ ukazująca się w czasopiśmie „Ziemia Kujawska”.

 

 

 

bibliogrhistkujBibliografia Historii Kujaw

od 2000 roku

Ziemia Kujawska

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddziały w Inowrocławiu i Włocławku

Inowrocław Włocławek od 2004 roku

Sygnatura SIRr II/23

 

 

 

„Bibliografia Historii Kujaw” jest bibliografią dziedzinową – skupia się głównie na literaturze historycznej.

Obejmuje zarówno druki zwarte jak i artykuły z czasopism naukowych.

Zasięg terytorialny bibliografii to region Kujaw w granicach historycznych województw brzeskiego i inowrocławskiego, bez względu jakie zmiany administracyjne zachodziły na tym obszarze w XIX i XX wieku.

Bibliografia ma układ działowy

I. Bibliografie
II. Nauki pomocnicze historii
III. Zagadnienia ogólne
IV. Źródła
V. Wspomnienia, pamiętniki, dzienniki
Vi. Etnografia
VII. Zagadnienia kultury umysłowej i materialnej
VIII. Kościoły i wyznania
IX. Miejscowości
X. Osoby
XI. Opracowania dotyczące poszczególnych okresów

Bibliografię uzupełniają indeks osobowy i indeks nazw geograficznych

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 17 (2004)
Bibliografia historii Kujaw za lata 2000-2003
Opracowali Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 18 (2005)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2004
Opracowali Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 19 (2006)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2005
Opracowali Tomasz Łaszkiewicz, Tomasz Krzemiński

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 20 (2007)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2006
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 21 (2008)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2007
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 22 (2009)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2008
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

otwartaksiazka50

Ziemia Kujawska. Tom 23 (2010)
Bibliografia historii Kujaw za rok 2009
wraz z uzupełnieniami za lata poprzednie
Opracowali Tomasz Krzemiński, Tomasz Łaszkiewicz

 

jadklimkuj

 

Jadwiga Klimaszewska

Kujawy
Stan badań etnograficznych – bibliografia

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Toruń 1981

Sygnatura SIRr I/17

 

W księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno-Bibliograficznego znajduje się jeszcze jaena bibliografia Kujaw.

Ma ona charakter retrospektywny – obejmuje publikacje wydane w XIX i XX wieku, do roku 1975.

Jest bibliografia dziedzinową – poświęconą etnografii.

Bibliografia ma układ rzeczowy – kultura materialna, kultura duchowa, kultura społeczna.

Rejestruje materiały źródłowe oraz opracowania.

Obejmuje publikacje zwarte oraz artykuły zamieszczane w czasopismach etnograficznych i regionalnych.

Bibliografia uwzględnia aż 728 pozycji.

belka

Józef Gajek – Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

belka

11122014Józef Gajek

Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

Wstęp, katalog i redakcja
Anna Kwaśniewska

Instytut Kaszubski w Gdańsku
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorski
w Wejherowie

Gdańsk-Wejherowo 2009

Sygnatura SIRr IX/49

 

Profesor Józef Gajek (1907-1987) jeszcze przed II wojną światową zajął się badaniami etnograficznymi na Kaszubach i Pomorzu.

Niestety przed 1939 rokiem zdążył opublikować tylko kilka artykułów na ten temat.

W 2004 roku materiały z badań Józefa Gajka (w tym również nieopublikowane) zostały zakupione przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Spuścizna profesora została tam opracowana przez dr hab. Annę Kwaśniewską.

Dzięki niej niepublikowane dotąd materiały ukazały się w końcu drukiem.

„Struktura etniczna i kulturalna Pomorza” zawiera następujące teksty Józefa Gajka:

– niepublikowane artykuły i sprawozdania z badań prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu przed 1939 r.
– trzy opublikowane przed 1939 r. artykuły, które znajdują się w trudno dziś dostepnych czasopismach i publikacjach
– wstepne opracowanie materiałów z badań nad strojem ludowym, wykonane przez J. Gajka w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r,
– materiały ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie wskazówek J. Gajka w 1938 r.
– katalog spuścizny naukowej j. Gajka, znajdującej się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annę Kwaśniewską.

Bardzo gratulujemy Instytutowi Kaszubskiemu i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wydania tej cennej publikacji.

Książkę polecamy etnologom, etnografom, ludoznawcom, regionalistom kaszubskim i pomorskim i wszystkim miłośnikom Kaszub i Pomorza.

belka