Jesteś tutaj:

Tag: Kaszuby

Czerwony kształt otwartej książki. Napis: Józef Gajek Struktura etniczna i kultura ludowa PomorzaJózef Gajek

Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza

Wstęp, katalog i redakcja
Anna Kwaśniewska

Instytut Kaszubski w Gdańsku
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorski
w Wejherowie

Gdańsk-Wejherowo 2009

Sygnatura SIRr IX/49

Profesor Józef Gajek (1907-1987) jeszcze przed II wojną światową zajął się badaniami etnograficznymi na Kaszubach i Pomorzu.

Niestety przed 1939 rokiem zdążył opublikować tylko kilka artykułów na ten temat.

W 2004 roku materiały z badań Józefa Gajka (w tym również nieopublikowane) zostały zakupione przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Spuścizna profesora została tam opracowana przez dr hab. Annę Kwaśniewską.

Dzięki niej niepublikowane dotąd materiały ukazały się w końcu drukiem.

„Struktura etniczna i kulturalna Pomorza” zawiera następujące teksty Józefa Gajka:

  • niepublikowane artykuły i sprawozdania z badań prowadzonych na Kaszubach i Pomorzu przed 1939 r.
  • trzy opublikowane przed 1939 r. artykuły, które znajdują się w trudno dziś dostepnych czasopismach i publikacjach
  • wstepne opracowanie materiałów z badań nad strojem ludowym, wykonane przez J. Gajka w oparciu o wyniki ankiety z 1938 r,
  • materiały ilustracyjne do rekonstrukcji strojów ludowych, wykonane na podstawie wskazówek J. Gajka w 1938 r.
  • katalog spuścizny naukowej j. Gajka, znajdującej się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, opracowany przez Annę Kwaśniewską.

Bardzo gratulujemy Instytutowi Kaszubskiemu i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wydania tej cennej publikacji.

Książkę polecamy etnologom, etnografom, ludoznawcom, regionalistom kaszubskim i pomorskim i wszystkim miłośnikom Kaszub i Pomorza.

Bibliografia Kaszub
Artykuły z czasopism
Tom 1: 1945-1956

Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr I/ 53t.1

Bibliografię opracował zespół w składzie: Agnieszka Chełchowska, Grzegorz Grzenkowicz, Iwona Joć-Adamkowicz, Monika Kunda, Danuta Rozpierska, Małgorzata Szemelfejnik, Aniela Wilkanowicz-Głuszko.

Prace nad opracowaniem bibliografii kaszubskiej trwają w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku od 2010 roku.

Tom I „Bibliografii Kaszub” obejmuje artykuły z czasopism wydawanych w latach 1945 – 1956 na terenie Polski w języku polskim i w języku kaszubskim.

Artykuły pochodzą zarówna z prasy regionalnej jak i ogólnopolskiej.

Uwzględniono zarówno prasę codzienną jak i czasopisma naukowe.

Wykaz tytułów wymienia aż 126 czasopism.

Bibliografia zawiera 2687 opisów, z których znaczna część posiada krótkie adnotacje lub dłuższe noty, informujące o tematyce artykułu.

W bibliografii przyjęto układ systematyczny:

I. Dział ogólny
II. Historia
III. Etnografia
IV. Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze
V. Szkolnictwo. Oświata
VI. Kultura
VII. Językoznawstwo
VIII. Literatura piękna
IX. Sztuka
X. Religia. Kościół
XI. Biblioteki. Czasopiśmiennictwo. Ruch wydawniczy

Wielką pomocą są dołączone do bibliografii dwa indeksy:
– indeks autorski
– indeks przedmiotowy

Do góry

Skip to content