Tag Archives: Kaszuby

Previous Page

Bibliografia Kaszub – Artykuły z czasopism – Tom 1 – 1945-1956

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Bibliografia Kaszub
Artykuły z czasopism
Tom 1: 1945-1956

Wydawca: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr I/ 53t.1

 

Bibliografię opracował zespół w składzie: Agnieszka Chełchowska, Grzegorz Grzenkowicz, Iwona Joć-Adamkowicz, Monika Kunda, Danuta Rozpierska, Małgorzata Szemelfejnik, Aniela Wilkanowicz-Głuszko.

Prace nad opracowaniem bibliografii kaszubskiej trwają w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku od 2010 roku.

Tom I „Bibliografii Kaszub” obejmuje artykuły z czasopism wydawanych w latach 1945 – 1956 na terenie Polski w języku polskim i w języku kaszubskim.

Artykuły pochodzą zarówna z prasy regionalnej jak i ogólnopolskiej.

Uwzględniono zarówno prasę codzienną jak i czasopisma naukowe.

Wykaz tytułów wymienia aż 126 czasopism.

Bibliografia zawiera 2687 opisów, z których znaczna część posiada krótkie adnotacje lub dłuższe noty, informujące o tematyce artykułu.

W bibliografii przyjęto układ systematyczny:

I. Dział ogólny
II. Historia
III. Etnografia
IV. Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze
V. Szkolnictwo. Oświata
VI. Kultura
VII. Językoznawstwo
VIII. Literatura piękna
IX. Sztuka
X. Religia. Kościół
XI. Biblioteki. Czasopiśmiennictwo. Ruch wydawniczy

Wielką pomocą są dołączone do bibliografii dwa indeksy:
– indeks autorski
– indeks przedmiotowy