Tag Archives: katalog

Previous Page · Next Page

Walenty Fiałek – kolekcja – czasopisma

belkaniebieska2

 

wf-czasopisma

Walenty Fiałek (1852-1932) to najsłynniejszy chełmiński wydawca i drukarz, a także wybitny bibliofil i kolekcjoner książek.

Po śmierci Walentego Fiałka jego biblioteka trafiła do Książnicy Kopernikańskiej, jako depozyt Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obejmuje ona kilka tysięcy pozycji o sygnaturach od WF 1 do WF 3941.

 

 

Mimo, że Walenty Fiałek nie wydawał gazet, zebrał w swojej kolekcji bardzo dużo tytułów prasy, zwłaszcza wydawanej w Chełmnie, Toruniu, Poznaniu, Grudziądzu, Gdańsku, Tczewie, Pelplinie, Ełku, Kwidzynie, Świeciu, Lubawie, Olsztynie, Kościerzynie, Szczytnie, Ostródzie, Brodnicy.

Czasopisma z kolekcji Walentego Fiałka bardzo łatwo odszukać w katalogu elektronicznym książnicy PROLIB na stronie integro.ksiaznica.torun.pl

Należy wybrać
1. EGZEMPLARZ
2. WYSZUKIWANIE WG SYGNATURY
3. Wpisać WF

 

W meni z lewej strony wybieramy opcje „TYP DOKUMENTU”.

Zaznaczamy „WYDAWNICTWA CIĄGŁE”

Oto wyniki wyszukiwania w katalogu elektronicznym:

 

1. Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens : mit Original-Beiträgen der hervorragendsten Schriftsteller und Gelehrten / Hg. Hermann Schönlein. – Stuttgart : Herman Schönlein, 1876-1962.
Sygnatura
MAG 40344
MAG WF 426
2. Biesiada Literacka : pismo literacko-polityczne illustrowane / [red. Gracyan Unger]. – Warszawa : Gracyan Unger, 1876-1917.
Sygnatura
MAG WF 3803
3. Głos Lubawski / [red. odp. Ludwik Jabłoński]. – Lubawa : Spółka Wydawnicza G.m.b.H.
Sygnatura
MAG WF 3866
4. Ilustrowany Kalendarz „Dziennika Bydgoskiego” : bezpłatny dodatek „Dziennika Bydgoskiego”. – Bydgoszcz : Drukiem i Nakładem Drukarni Bydgoskiej.
Sygnatura
MAG 13849
MAG 21457
MAG TN 1201
MAG TN 6033
MAG TN 6034
MAG WF 3772
5. Kalendarz Ewanielicko-Polski dla Mazur, Szląska i dla Kaszubów na Rok … – Toruń : Księgarnia Ernesta Lambecka, 1886-.
Sygnatura
MAG 50127
MAG WF 2280
6. Kalendarz Katolicki dla Ludu Polskiego Zachodnich Prus i Przyległych Prowincyi na Rok … – Chełmno : J. Gółkowski, 1852-.
Sygnatura
MAG WF 2386
7. Kalendarz Kościelny dla Parafji św. Józefa w Tczewie. – [S.l. : s.n.], 19uu-19uu.
Sygnatura
MAG 03295
MAG 16298
MAG WF 3768
8. Kalendarz Pomorski na Rok … : bezpłatny dodatek dla abonentów Słowa Pomorskiego. – Toruń : Drukiem i nakładem Drukarni Toruńskiej, 1928.
Sygnatura
MAG 03161
MAG WF 3771
MAG TN 23503
9. Kalendarz Powszechny na Rok … – Warszawa : Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki.
Sygnatura
MAG WF 1329
10. Kalendarz Poznański na Rok … : z drzeworytami. – Poznań : Ludwik Mierzbach, 1855-1867.
Sygnatura
MAG WF 3296
11. Kalendarz Zdrowia. – Berlin : Wydaw. „Przewodnika Zdrowia”, 1900-.
Sygnatura
MAG WF 135
12. Kuh Jaw Jack : Wochenblatt wszechbratbracki, kujawiacki, netzbruderski a po polski : Inofrotzlaff – Krugschwitz / [nakładem Hieronima Derdowskiego w Toruniu] ; redagowany w pieczarach Myszej wieży od Wszechbrata i wspólników czerwonych i popielatych. – [Toruń] : Hieronim Derdowski, 1884.
Sygnatura
MAG WF 3811
13. Kujawiak : pismo ludowe : wychodzi 2 razy na tydzień, w czwartek i niedzielę / [nakładem i czcionkami A. Papsteina w Inowrocławiu] ; red. odp. Julian Prejs (Sjerp Polaczek). – Inowrocław : A. Papstein, 1884.
Sygnatura
MAG WF 3811
14. Noworocznik Teatralny na Rok … – Poznań : Stefan Pichor.
Sygnatura
MAG WF 2016
15. Noworocznik. – Grudziądz : Zakł. Graf. Wiktora Kulerskiego.
Sygnatura
MAG WF 2224
16. Smieszek : pismo peryodyczne poswięcone wesołości i zabawie. – Warszawa : [s.n.].
Sygnatura
MAG WF 1639
17. Sprawozdanie z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie za rok… – Lwów.
Sygnatura
MAG WF 3063
18. Światełko : pisemko poświęcone matkom i dzieciom / przez Emmę z Kurowskich Puffke. – Leszno : Ernest Günther, 1862.
Sygnatura
MAG WF 1759
19. Weckstimmen für das Katholische Volk / Herausgeber und verantwortlicher Red. Albert Wiesinger. – Wien.
Sygnatura
MAG WF 998
20. Ziemia Chełmińska : wychodzi trzy razy tygodniowo we wtorek, czwartek i sobotę / [za red. odp. Marjan Malczewski ; wydawca i właściciel Ludwik Wildenheim]. – Chełmno : Ludwik Wildenheim.
Sygnatura
MAG WF 3815

belkaniebieska2

Niestety Katalog elektroniczny PROLIB jest dopiero tworzony i jeszcze nie wszystkie zbiory Ksiąznicy zostały do niego wprowadzone.

Dlatego czasopism z kolekcji Walentego Fialka należy szukać również w katalogu kartkowym czasopism, który został zeskanowany i jest dostępny pod adresem: http://www1.ksiaznica.torun.pl:8002/

W katalogu kartkowym kolekcję Walentego Fiałka rozpoznamy po oznaczeniu WF przy sygnaturze.

Jedyna trudność to ta, że trzeba przejrzeć cały katalog kartka po kartce, a liczy on ich około 20 tysięcy.

Jednak pracownicy Informatorium, przejrzeli już katalog dla państwa.

Poniżej prezentujemy wyniki naszej kwerendy.

belkaniebieska2

belkaniebieska2

Biblioteka Gimnazjum Akademickiego w Toruniu (1594 – 1923)

 

W 1568 roku powstało w Toruniu protestanckie gimnazjum.

Równolegle ze szkołą protestancką w mieście działało także katolickie Kolegium Jezuickie (1605-1773) z własną biblioteką.

W 1594 roku gimnazjum uzyskało rangę akademickiego.

Utworzono wówczas również Bibliotekę Gimnazjalną.

 

Powstanie Biblioteki Gimnazjalnej wiąże się z osobą burmistrza Henryka Strobanda (1548-1609).

Jest on współautorem rękopisu „Descriptio Bibliothecae Scholae Thorunensi” – opisu Biblioteki Gimnazjalnej z 1594 roku.

„Descriptio…” podaje szczegółowy opis wnętrza biblioteki, wymienia sprzęty biblioteczne, informuje o podziale księgozbioru na klasy, o zbiorach ikonograficznych i kartograficznych,
o spisach i inwentarzach bibliotecznych

Drugim współautorem „Descriptio…” jest Urlyk Schober, konrektor gimnazjum, któremu powierzono prowadzenie biblioteki – zwykle funkcję bibliotekarza pełnił rektor gimnazjum.

 

Rektorem Gimnazjum Akademickiego i jednocześnie bibliotekarzem był też Peter Jaenichen – autor informatora „Notitia Bibliothecae Thorunensis” z 1723 roku.

Księgozbiór biblioteki rósł w XVII i XVIII w.

Hojnymi ofiarodawcami byli przedstawiciele toruńskiego patrycjatu.

Ogromną rolę w powiększaniu biblioteki odegrała drukarnia miejska (formalnie była drukarnią gimnazjalną).

Cała produkcja oficyny trafiała do Biblioteki Gimnazjalnej.

 

Oprócz uczniów szkoły, z biblioteki mogli również korzystać w ustalonych godzinach mieszkańcy miasta (w każdą środę po południu).

Szkoła i biblioteka mieściły się do 1724 roku w budynkach dawnego klasztoru franciszkańskiego przy kościele Najświętszej Panny Maryi.

Jerzy Fryderyk Steiner
„Ekonomia”
rys. 82 ; [w:]
Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera)
pod red. M. Biskupa
Toruń 1998

 

 

W 1724 roku siedziba Gimnazjum Akademickiego i tym samym Biblioteki Akademickiej została przeniesiona do budynku „Ekonomii”, czyli bursy szkolnej przy ul. Piekary 49.

Dziś „Ekonomia” jest siedzibą Sądu Okręgowego w Toruniu.

Gimnazjum Akademickie mieściło się tu do roku 1855.

 

W 1855 roku gimnazjum przeniosło się do budynku przy ulicy Zaułek Prasowy, gdzie obecnie ma swą siedzibę I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Biblioteka Gimnazjalna cieszyła się wielkim uznaniem w XVII i XVIII wieku.

Odwiedzano specjalnie Toruń w celu zwiedzenia biblioteki i podziwiania jej zbiorów.

Niestety w okresie Księstwa Warszawskiego Biblioteka Gimnazjalna doznała olbrzymich strat.

W 1807 roku wojska napoleońskie postanowiły w budynku „Ekonomii” urządzić szpital wojskowy – bibliotekę przeniesiono pośpiesznie do Ratusza.

W czasie przeprowadzki zaginęła znaczna część księgozbioru biblioteki.

Zaginęły najwartościowsze książki oraz dodatkowo katalog alfabetyczny, co rodzi poważne przypuszczenie, że nie był to przypadek, tylko przemyślana kradzież.

Sprawa rabunku do dziś jest nie wyjaśniona, ale pełna niedomówień i pomówień.

Na szczęście ocalał najsłynniejszy toruński inkunabuł, czyli „Kronika świata” – „Liber chronicarum”.

Autorem „Kroniki świata” jest Hartmann Schedel.

Została ona wydrukowana w 1493 roku w Norymberdze przez słynnego drukarza Antona Kobergera.

„Kronika świata” zawiera 1809 ilustracji – drzeworytów, przedstawiających widoki miast i ziem, portrety postaci historycznych oraz sceny historyczne.

 

 

W latach 1868 – 1971 trwały prace nad uporządkowaniem księgozbioru i opracowaniem nowoczesnego katalogu Biblioteki Gimnazjalnej.

Zajmowali się tym profesorowie Rudolf Brohm, Maximilian Curtze, Karl Boethke, K. Rothe.

„Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn” został wydany również drukiem w 1871 roku przez Maximiliana Curtze – nauczyciela matematyki w gimnazjum w latach 1864-1896.

Curtze prowadził owocne badania nad dziełem Mikołaj Kopernika.

Był też aktywnym członkiem Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst.

 

„Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn” jest katalogiem działowym.

W obrębie działów pozycje są wymieniane w porządku alfabetycznym.

I. Classische Philologie
I. Filologia klasyczna

II. Vergleichende Philologie, Europäische Sprachen
II. Filologia porównawcza, języki europejskie

III. Aussereuropäische Sprachen
III. Języki pozaeuropejskie

IV. Litteraturgeschichte, Bibliothekwissenschaft, Bibliographie
IV. Historia literatury, bibliotekoznawstwo, bibliografia

V. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften
V. Historia i jej nauki pomocnicze

VI. Geographie und Reisen
VI. Geografia i podróże

VII. Thorunensia
VII. Toruniana

VIII. Mathematik, Astronomie (Astrologie), Kriegswissenschaft
VIII. Matematyka, astronomia (astrologia), wojskoznawstwo

IX. Physik, Chemie, Technologie, beschreibende Naturwissenschaften
IX. Fizyka, chemia, technologia, opisowe nauki przyrodnicze

X. Künste
X. Sztuka

XI. Medicin
XI. Medycyna

XII. Jurisprudenz und Staatswissenschaft
XII. Prawoznawstwo i politologia

XIII. Theologie
XIII. Teologia

XIV. Philosophie
XIV. Filozofia

XV. Pädagogik, Universitäts- und Schul- Schriften
XV. Pedagogika, pisma uniwersyteckie i szkolne

XVI. Handschriften
XVI. Rękopisy

XVII. Varia und Nachtrag
XVII. Różne

XVIII. Anhang: Festschriften zur 3. Saecularfeier des Gymnas. zu Thorn
XVIII. Dodatek: księga jubileuszowa trzechsetlecia gimnazjum w Toruniu

W 1923 roku księgozbiory Biblioteki Gimnazjalnej, biblioteki rady miasta Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zostały połączone i stały się fundamentem utworzonej Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Osobom zainteresowanym szczegółowymi informacjami o historii Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu polecamy znajdujące się w księgozbiorze regionalnym Informatorium publikacje:

 

Katalog der Gymnasial-Bibliothek zu Thorn

zusammengestellt von Maximilian Curtze

Thorn 1871

Sygnatura SIRr I/13t.1

 

Katalog der Bibliothek des Königl. Gymnasiums zu Thorn
Nachtrag 1, 1871-1882

zusammengestellt von Maximilian Curtze
Thorn  1883

Sygnatura SIRr  I/13t.2

 

Katalog der Bibliothek des Königl. Gymnasiums zu Thorn
Nachtrag 2, 1883-1891

zusammengestellt von Maximilian Curtze
Thorn 1892

Sygnatura SIRr I/13t.3

 

Anna Lewandowska
Biblioteka Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1594-1793
s. 17-42
[w:] Księga pamiątkowa uroczystego obchodu sześćdziesięciolecia Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika : 21-23 października 1983 r.
Toruń 1988
Sygnatura SIRr XXXVa/7

 

Anna Lewandowska
Księgozbiór religioznawczy i teologiczny Biblioteki Gimnazjalnej w Toruniu
[odbitka:] Studia o bibliotekach i zbiorach polskich, T.5
Toruń 1993, s. 31-46
Sygnatura SIRr XXXVa/12

 

Anna Lewandowska

Inkunabuły Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu

Toruń 1979

Sygnatura SIRr XXXVa/6

 

Stanisław Tync

Dzieje Gimnazjum Toruńskiego : (1568-1772). T. 1, Wiek XVI

Toruń 1928

Sygnatura SIRr XXXIb/4

 

Stanisław Tync

Dzieje Gimnazjum Toruńskiego. T. 2

Toruń 1949

Sygnatura SIRr XXXIb/4

 

Stanisław Tync

Ślązak Ulryk Schrober konrektor
i działacz kulturalny toruński : 1559-1598
Wrocław 1960

Sygnatura SIRr IIIb/Schober Urlyk

 

Stanisław Salmonowicz
Toruńskie Gimnazjum Akademickie w latach 1681-1817 : studium z dziejów nauki i oświaty
Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego. T. 4, Toruń 1973
Sygnatura SIRrXXXIb/3t.4

 

Krystyna Podlaszewska

Gimnazjum toruńskie w latach 1817-1920

do druku przyg. Magdalena Niedzielska
Toruń 2007
Sygnatura SIRr XXXIb/6

 

Krystyna Podlaszewska
Notitia Bibliothecae Thorunensis Piotra Jaenichiusa z 1723 r. : przyczynek do dziejów biblioteki gimnazjum toruńskiego
[odbitka:] Zeszyty Naukowe UMK, Nauka o książce III
Toruń 1965, s. 3-41
Sygnatura SIRr XXXIb/5

 

Magdalena Niedzielska

[hasło:] Curtze Maximilian
s. 58-60
[w:] Toruński Słownik Biograficzny, T.2
Toruń 2000
Sygnatura SIRr IIIA/12t.2

 

Zygmunt Mocarski

Książka w Toruniu do roku 1793 : zarys dziejów

Toruń 1934

Sygnatura SIRr XXXVe/8

 

Informator o zbiorach i działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Toruń 2008

Sygnatura SIRr XXXVa/32

 

Katalog komputerowy Prolib nieczynny 26.03-3.04.2011

Katalog elektroniczny OPAC będzie nieczynny w dniach 26.03 (od godz. 14.00) – 3.04.2011 r.

Powodem jest reinstalacja systemu bibliotecznego Prolib.

Wypożyczalnia będzie przyjmować tylko zwroty książek oraz podpisywane będą obiegówki.

Nie będzie możliwe elektroniczne zamawianie i prolongowanie książek.

Informujemy, że termin zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Głównej przypadający w dniach 28.03-3.04.2011 r. zostanie przedłużony do dnia 15.04.2011 r.

Zapraszamy do zamawiania książek do Czytelni Głównej i Informatorium.

Przypominamy, że książki i czasopisma można zamawiać do Informatorium na rewersach z niebieskim paskiem.

Za utrudnienia przepraszamy