Jesteś tutaj:

Tag: klasztory

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Sanktuarium Matki Bożej Obory

 

 

Sanktuarium Matki Bożej Obory

tekst: Rafał Róg ;

foto: Wacław Paluch OCarm , Janusz Bębnik OCarm , Paweł Matyjewicz

Wydawca: OO. Karmelici

Obory 2009

Sygnatura SIRr XXXIV/193

Obory to sanktuarium maryjne położone w diecezji płockiej w urokliwym zakątku Ziemi Dobrzyńskiej.

Stróżami i opiekunami sanktuarium są Ojcowie Karmelici.

W książce przedstawiono Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

Dowiemy się kto był fundatorem klasztoru i kościoła.

Poznamy dzieje budowy kościoła.

Znajdziemy opis wieży i dzwonów.

Publikacja przedstawia Pietę Cudowną – rzeźbę powstałą w XIV wieku, wykonaną z drewna lipowego.

Pieta przybyła do Obrowa w 1605 roku z karmelu w Bydgoszczy.

Uzdrowienia skutkiem modlitw zanoszonych przed obliczem Marii Bolesnej przyczyniły się do narastania kultu.

Wyrazem czci są liczne wota, których kolekcją opisano w książce.

Zaprezentowano również liczne zabytkowe ołtarze znajdujące się w kościele.

Opisano kaplicę, świętych w stallach, organy, naczynia liturgiczne, ornaty.

Przedstawiono klasztor i jego otoczenie.

Przybliżono postać karmelity o. Wincentego Kruszewskiego (1843-1922), który zmarł w opinii świętości.

Napisano o duszpasterzach, którzy pełnili swa posługę w Oborach.

Na koniec zaprezentowano Zakon Braci NMP z Góry Karmel.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis:   Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu T. 1, Chełmno

Monika Jakubek-Raczkowska
Juliusz Raczkowski
Piotr Oliński

Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu
T. 1, Chełmno

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXXIV/187

Opracowanie stanowi pierwsza część wydawnictwa poświęconego klasztorom w Chełmnie i Toruniu w okresie średniowiecza.

Autorzy zebrali obszerny materiał złożony z danych źródłowych, analiz, ikonografii i wyników prac dokumentacyjnych.

Publikacja poświęcona jest trzem chełmińskim klasztorom:

  • cysterek – benedyktynek
  • dominikanów
  • franciszkanów

Opracowanie rozpoczyna się obszernym wstępem ogólnym, w którym przedstawiono dzieje, działalność i spóściznę wszystkich klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu łącznie.

Najważniejszą częścią publikacji jest Katalog, w którym uwzględniono szczegółowo opracowane zagadnienia historyczne, związane z funkcjonowaniem każdego z chełmińskich klasztorów, a także architekturę kościołów i zabytki należące niegdyś do ich wystroju i wyposażenia.

Każdy klasztor opracowano uwzględniając:

  • Zagadnienia historyczne (nazwa, położenie, przynależność zakonna, historia klasztoru, składy osobowe konwentów, podstawy prawne, relacje prawne ze zwierzchnikiem terytorialnym, podstawy ekonomiczne, zycie religijne i oddziaływanie religijne, zabytki kultury pisanej
  • Zagadnienia historyczno-artystyczne (założenie klasztorne, wystrój i wyposażenie kościoła, które przedstawiono w układzie identyfikacja, lokalizacja, opis, dzieje, rozpoznanie, bibliografia, dokumentacja, dokumentacja fotograficzna)

Opracowanie jest bogato ilustrowane.

Kształt otwartej książki. Napis: Maria Konopnicka  W Oborach

Maria Konopnicka

W Oborach

 Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Obory – Rypin 2013

Sygnatura SIRr XXXIIb/116

W ramach serii wydawniczej „Biblioteka Dobrzyńska” ukazała się nowela Marii Konopnickiej pod tytułem „W Oborach”.

Opowiadanie do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył profesor Mirosław Krajewski.

Akcja noweli toczy się w Klasztorze Ojców Karmelitów w Oborach – w sercu ziemi dobrzyńskiej.

Fabuła dotyczy udziału karmelitów w powstaniu styczniowym.

Wydawca do noweli Marii Konopnickiej dołączył również homilię karmelity  Ojca Mateusza S. Wojnarowskiego, wieloletniego przeora Sanktuarium Oborskiego, która została wygłoszona w czasie uroczystości zorganizowanych w klasztorze 23 stycznia 1993 roku w 130. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Do góry

Skip to content