Tag Archives: Kłóbka

Tomasz Dziki, Piotr Bokota – Kłóbka – dzieje dóbr ziemskich

 

Tomasz Dziki, Piotr Bokota 

Kłóbka – dzieje dóbr ziemskich
(od XIII wieku do czasów współczesnych)

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławek 2015

Sygnatura SIRr VIII/In-129

Kłóbka posiada wielkie walory kulturowe.

Do naszych czasów zachowała się wieś z kościołem oraz kompleks dworsko-parkowy.

Dziś znajduje się tam Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny.

Dobra ziemskie w Kłóbce są też świadectwem przeszłości warstwy ziemiańskiej.

Dwór tradycyjnie łączy się z rodziną Orpiszewskich (od 1822 do 1945)

Ale w ciągu kilkuset lat swej historii dobra te znajdowały się też w rękach Godziembów, Pomianów, Kłobskich i Komeckich.

Wyrazem zainteresowania dziejami rodów szlacheckich jest monografia Piotra Bokota i Tomasza Dzikiego.

Autorzy opisali najdawniejszą historię majątku oraz szczególnie bogate w informacje dzieje XIX wieku, kiedy majątkiem zarządzała rodzina Orpiszewskich.

Z książki dowiemy się o przynależności administracyjnej i własnościowej dóbr, o gospodarce i finansach, o życiu codziennym mieszkańców majątku.

Osobny rozdział poświęcony jest parcelacji majątku i dziejom zabudowań dworskich po 1945 roku.

Monografię uzupełniają wspomnienia mieszkańców, inwentarze, akty ślubów i urodzeń, zestawienia statystyczne, umowy, wykazy, protokoły.

Do książki dołączono również wiele unikatowych starych fotografii.

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce – przewodnik

 

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
Przewodnik

Redakcja: Piotr Nowakowski

Wydawca: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Włocławek 2015

Sygnatura SIRr IX/54

Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce działa od 1993 roku.

Obejmuje zarówno wiejski skansen jak i (od 2015 roku) odrestaurowany zespół dworsko-parkowy.

We wsi obejrzeć można chałupy, stodoły, chlewiki, obory, stajnie, spichlerze, kuźnię, olejarnie, garncarnię, wiatrak.

W skansenie znajduje się również stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka.

Wieś obejmuje 5 hektarów.

Dwór w Kłóbce należał do rodziny Orpiszewskich.

Pochodzi z połowy XIX wieku.

W środku obejrzeć można zabytkowe obrazy, meble, wyposażenie.

Otacza go imponujący park, liczący 7 hektarów.

Autorami tekstu do przewodnika są Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska, Krystyna Kotula, Łukasz Dworniczak.

Autorami zdjęć są Krzysztof Cieślak, Jarosław Czerwiński, Michał Kwiatkowski, Piotr Nowakowski.

Kujawskie legendy

belkaniebieska2

27062016

 

Kujawskie legendy

Wydawnictwo „Krukowiak”

Cykl „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”

Brześć Kujawski 2013

Sygnatura SIRr XXXIIb/71

belkaniebieska2

„Kujawskie legendy” to jeden z 55. tomów cyklu „Redecz Krukowy i okolice… kraina prastara”, który od 2010 roku ukazuje się w Wydawnictwie „Krukowiak” Janusza Borkowskiego.

„Kujawskie legendy” są zbiorem utworów wielu kujawskich autorów:

 • Anna Koprowska-Głowacka
 • Kazimierz Kornacki
 • Urszula Lisowska
 • Bogdan Lisowski
 • Antoni Benedykt Łukaszewicz
 • Grażyna Ode-Zwolińska
 • Krystyna Sarnowska
 • Maria Szafran
 • Małgorzata Świątczak
 • Janusz Tomczak
 • Barbara Trabszo
 • Janusz Borkowski

Utwory zamieszczone w zbiorze to nie tylko opowiadania, ale również wiersze, a nawet utwory sceniczne.

Ich tematyka jest bardzo rozległa, poświęcona miedzy innymi: Włocławkowi, Kujawom, pałacowi w Falborzu, Jezioru Święte koło Skępego i jezioru w Sadłużku, księciu Władysławowi Hermanowi, walkom Słowian, Fryderykowi Chopinowi, dworkowi w Kłóbce, Ciechocinkowi.

Są też wśród tekstów utwory dla dzieci i dla dorosłych.

Gorąco polecamy.

belkaniebieska2