Tag Archives: komunikacja społeczna

Tomasz Gackowski – Władza na dywaniku. Jak polskie media rozliczają polityków?

belkaniebieska2

21092016

 

Tomasz Gackowski

Władza na dywaniku
Jak polskie media rozliczają polityków?
Nowy model komunikacji politycznej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2013

Sygnatura SIRi XII/122

belkaniebieska2

Dr Tomasz Gackowski jest medioznawcą, politologiem i historykiem, adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dysertacja „Władza na dywaniku” poświęcona jest mediom, jako przysłowiowej „czwartej władzy”.

Bez kontroli mediów nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie instytucji politycznych w demokratycznym państwie.

W przypadku młodej polskiej demokracji, również historia komunikacji politycznej jest bardzo krótka.

Autor monografii podjął się zadania ustalenia czy w polskich realiach media rzeczywiście dzierżą władzę nad politykami i w jakim wymiarze, czy jak bronią interesów obywateli i w jaki sposób.

Analizie poddano zwłaszcza rolę dwóch tytułów prasowych „Rzeczpospolitej” i Gazety Wyborczej” w kontrolowaniu działań rządu Donalda Tuska.

Opracowanie podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną.

Próba badawcza objęła artykuły prasowe ukazujące się z okazji 100 dni i z okazji 1 roku funkcjonowania pierwszego gabinetu Donalda Tuska (2007-2011).

Sprawdzono jakie obietnice składali politycy wyborcom i jak dzienniki oceniły ich realizację, iloma obietnicami rządu zajmowały się gazety a ile spraw pominęły, jaki wpływ na ocenę rządu miały sympatie polityczne redakcji.

Polecamy publikację jako bardzo ciekawe i naukowe studium na temat kondycji polskiego dziennikarstwa, i relacji między światem mediów i światem polityki.

belkaniebieska2

Współczesne oblicza komunikacji i informacji

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

27072016

 

Współczesne oblicza komunikacji i informacji
Problemy, badania, hipotezy

Redakcja: Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Sygnatura SIRi XII/125

belkaniebieska2

Polecana książka jest zbiorem 33 artykułów naukowych poświęconych komunikacji  w cyberprzestrzeni, językowi mediów, kulturze wieku informacji, sieciowym systemom informacyjnym, użytkownikom informacji,  komunikacji wewnątrzorganizacyjnej.

Zamieszczone teksty obejmują badania prowadzone przez specjalistów bibliologii, informatologii, socjologii, filozofii, kognitywistyki, literaturoznawstwa, informatyki i nauki o zarządzaniu.

 1. Komunikacja jako rezonans między mózgami – Włodzisław Duch
 2. Komunikacja jako podzielanie w świecie wirtualnym. Wokół teorii narzędzi (narzędzia fizyczne, konceptualne, wirtualne) – Tomasz Komendziński
 3. Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej – Grzegorz Osiński
 4. Problem znaczenia w nowych mediach – uwagi na marginesie sztuki digitalnej – Ewa Szczęsna
 5. Z pogranicza genologii i semiotyki przedmiotów: uwagi o pojęciu gatunku tekstu w nowych mediach – Maciej Durkiewicz
 6. Przekaz werbalny i wizualny w tekście japońskim – Wojciech J. Nowak
 7. Neosemantyzmy w tekstach informatologicznych na wybranych przykładach – Maria Przastek-Samokowa
 8. Lingua vulgaris − nowe leksyki heurystyczne: konfrontacja języka haseł przedmiotowych biblioteki narodowej z sieciowymi językami  wyszukiwawczymi – Maria Bereśniewicz
 9. Folklor internetowy jako swoista forma komunikacji. Przypadek „Chytrej baby z Radomia” – Piotr Grochowski
 10. Widz jako performer, gracz, aktant w intermedialnych przestrzeniach współczesnego teatru – Monika Wąsik
 11. Internet a tradycyjne uczestnictwo w kulturze. Polska sztuka teatralna w przestrzeni wirtualnej – Adrian Uljasz
 12. Korzystanie z możliwości mediów społecznościowych przez muzea martyrologii w komunikacji z użytkownikami – Dorota Sochocka
 13. Cmentarz wirtualny. Komunikacja internetowa w obliczu śmierci – Marta Muzioł
 14. Homo communicativus religiosus – wpływ mediów na ekspansję  Kościołów neopentekostalnych w Brazylii – Renata Siuda-Ambroziak
 15. Nadinformatywność systemów informacyjnych – Artur Machlarz
 16. Kryteria oceny systemów informacyjnych w Internecie – Rafał Lewandowski
 17. Wizualizacja i prezentacja informacji w wyszukiwarkach internetowych – Natalia Pamuła-Cieślak
 18. Naukowcy na Facebooku. Wizualizacja sieci społecznych w nauce – Veslava Osińska, Tomasz Komendziński
 19. Android jako platforma zarządzania informacją − analiza możliwości systemu – Mariusz Jarocki
 20. Tradycyjne czasopismo naukowe vs. samopublikacja w dobie e-science – Piotr Nowak
 21. Od Produktu Totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci i młodzieży z innymi mediami – Michał Zając
 22. Digitalizacja „Akcentu” − założenia i plany projektu – Agnieszka Kida-Bosek, Kamil Stępień
 23. Między dorosłością a dojrzałością informacyjną – Hanna Batorowska
 24. Komunikacja wizualno-przestrzenna osób niesłyszących a świat książki i informacji – Bronisława Woźniczka-Paruzel
 25. Altruizm informacyjny jako przykład zmiany w zachowaniach pacjentów – Małgorzata Kisilowska
 26. Komunikacja zapośredniczona przez komputer na przykładzie portalu lubimyczytać.pl – Lucyna Stetkiewicz
 27. Edukacja medialna i informacyjna w szkole.  O analizie programów nauczania – Renata Piotrowska, Ewa Rozkosz
 28. Information literacy jako narzędzie w nowej kulturze nauczania języków obcych – Gabriela Meinardi
 29. Komunikacja wiedzy: efektywność i problemowa relewancja – Tadeusz Wojewódzki
 30. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej – Aldona Glińska-Neweś
 31. Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej – Magdalena Kalińska
 32. Język komunikacji wewnątrzorganizacyjnej, czy to ma znaczenie? – Joanna Wińska
 33. Komunikacja  w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług  w środowisku akademickim – Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Wolniewicz-Pujanek

belkaniebieska2