Tag Archives: konferencje

Next Page

Zaproszenie – Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce

 

Nasze osiedla
Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce

Konferencja naukowa

22 kwietnia 2017

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce.”

Konferencja organizowana jest przez:

 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Toruniu
 • Centrum Dialogu – Bibliotekę Diecezjalną w Toruniu
 • Książnicę Kopernikańską w Toruniu

Konferencja odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w godzinach 9.00-18.00 w Centrum Dialogu przy placu bł. Stefana W. Frelichowskiego.

Przedmiotem obrad są zagadnienia związane z urbanistyką, architekturą mieszkalną, budownictwem mieszkaniowym i spółdzielczością mieszkaniową.

TEXTUS ET PICTURA – Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

 

TEXTUS ET PICTURA

Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Toruń, 26-27 stycznia 2017

W dniach 26-27 stycznia miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (dalej: BUT) ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona średniowiecznym kodeksom rękopiśmiennym. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej na parterze BUT.

Kongres otworzył doktor Krzysztof Nierzwicki, dyrektor BUT, który powitał gości z całego kraju i omówił w skrócie ideę konferencji. Rozszerzenie przedmiotu obrad przedstawiły: profesor Elżbieta Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK (WSP UMK) i doktor habilitowana Monika Jakubek-Raczkowska z WSP UMK.

Po oficjalnym zainaugurowaniu kongresu doktor Nierzwicki i doktor habilitowana Monika Jakubek-Raczkowska rozpoczęli pierwszy tematyczny blok zatytułowany: „LIBER. Funkcje księgi średniowiecznej”. W jego ramach planowano trzy wystąpienia, ale ze względu na nieobecność jednego z prelegentów wysłuchano tylko dwóch referatów.

Poniżej zaprezentowane zostaną obydwa wystąpienia oraz dyskusja nad nimi.

W pierwszym z nich doktor Radosław Biskup z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK (dalej: IHIA UMK) zaprezentował temat: „Tzw. formularz z Uppsali: funkcje średniowiecznej księgi formularzowej biskupstw pruskich”. Prelegent omówił kwestie datowania rękopisu, jego struktury oraz autorstwa. Przedstawił także funkcje formularza, który był prawdziwą skarbnicą wiedzy dla początkujących pisarzy. Biorąc pod uwagę to, że w 1422 roku uległa zniszczeniu kancelaria biskupów chełmińskich, obecność w księdze materiałów do badań nad ziemią chełmińska z pierwszej połowy XV wieku nadaje jej ogromnego znaczenia. Mając tego świadomość doktor Biskup wydał formularz z Uppsali w 109 zeszycie Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Oryginał dzieła podziwiać można na stronie Zakładu Historii Krajów Bałtyckich IHIA UMK (link: http://www.zhkb.umk.pl/ksiega_formularzowa.html).

W drugim wystąpieniu magister Paweł Mateusz Modrzyński z IHIA UMK przedstawił temat: „Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach”. Zebrani w sali mogli poznać rodzaje praw, jakimi posługiwano się na terenie państwa Zakonu. Autor omówił proces łączenia prawa rzymskiego, które studiowano, z prawem zwyczajowym – niemieckim, które stosowano. Modrzyński podał ciekawostkę, jaką był analfabetyzm wśród sędziów! To między innymi dla nich tworzono iluminowane kodeksy, porównane przez referenta do komiksów, gdzie przedstawiano scenki obrazujące wykroczenia i obowiązujące za nie kary. Inną ciekawostką było stosowania średniowiecznego prawa do początków XIX wieku!

Po wysłuchaniu dwóch wystąpień miała miejsce dyskusja. Słuchaczy interesowały sprawy popularności występowania ksiąg formularzowych w średniowieczu, czasu powstania tzw. formularza z Uppsali oraz jego nazwy. W odniesieniu do drugiego referatu, uwagę odbiorców przykuły dowody stosowania iluminowanych kodeksów w postępowaniu sądowym i skali posługiwania się średniowiecznym prawem do XIX wieku.

II ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Introligatorzy i ich klienci”

belkaniebieska2

06122016

 

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

„Introligatorzy i ich klienci”

17-18 listopada 2016

Książnica Kopernikańska w Toruniu

belkaniebieska2

17 i 18 listopada 2016 roku pracownicy Informatorium włączyli się do pomocy przy obsłudze II Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Introligatorzy i ich klienci”.

Konferencję zorganizowali wspólnie Instytut Informacji Naukowej i Bibliologi UMK oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Przewodniczącą Rady Naukowej Konferencji była prof. dr hab. Iwona Imańska, a funkcję sekretarza naukowego konferencji pełnił dr Arkadiusz Wagner.

Miejsce obrad znajdowało się w Książnicy Kopernikańskiej.

W konferencji wzięli udział naukowcy z całej Polski.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele:

 • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Biblioteki Elbląskiej im C. Norwida
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
 • Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Ksiąznicy Pomorskiej w Szczecinie
 • Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bl. Wincentego Kadłubka w Kielcach
 • Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Konferencji towarzyszyła wystawa „Cymelia Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

Więcej informacji znajda państwo na stronie:
http://www.inibi.umk.pl/introligatorzy/index.html

belkaniebieska2