Tag Archives: konferencje

Next Page

Zaproszenie – Plastyka toruńska 1793-1920

 

Plastyka toruńska
1793-1920
Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta

Konferencja naukowa

13 maja 2017 – sobota

Biblioteka Diecezjalna
Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Plastyka toruńska 1793-1920. Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta”

Konferencja organizowana jest przez:

  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Toruniu
  • Bibliotekę Diecezjalną w Toruniu
  • Książnicę Kopernikańską w Toruniu

Jest to już piąta konferencja z cyklu „Toruńskie zabytki młodszego pokolenia”

Poprzednie poświęcone były następującym zagadnieniom:

  1. Budownictwo szkieletowe w Toruniu : pruski mur – nielubiane dziedzictwo – 9 V 2015
  2. Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989 – 28 XI  2015
  3. Historyzm toruński XIX-XX wieku : architektura, miejsca i codzienność – 23 IV 2016
  4. Zabytki lewobrzeżnego Torunia : zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane – 26 XI 2016

Wielką zasługą organizatorów są wydawane po każdej konferencji materiały i referaty z sesji naukowej w formie kolejnych tomów.

Konferencja odbędzie się w sobotę 13 maja 2017 roku w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Dialogu – Bibliotece Diecezjalnej przy placu bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Sympozjum poświęcone będzie XIX-wiecznej sztuce Torunia z okresu zaboru pruskiego.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę czasy te były oceniane negatywnie z oczywistych powodów.

Jednak obecnie można już spojrzeć na plastykę niemiecką obiektywnie i ocenić ją bez emocji.

Zaproszenie – Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce

 

Nasze osiedla
Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce

Konferencja naukowa

22 kwietnia 2017

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Nasze osiedla. Architektura mieszkaniowa w XX wieku w Polsce.”

Konferencja organizowana jest przez:

  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Toruniu
  • Centrum Dialogu – Bibliotekę Diecezjalną w Toruniu
  • Książnicę Kopernikańską w Toruniu

Konferencja odbędzie się w sobotę 22 kwietnia 2017 roku w godzinach 9.00-18.00 w Centrum Dialogu przy placu bł. Stefana W. Frelichowskiego.

Przedmiotem obrad są zagadnienia związane z urbanistyką, architekturą mieszkalną, budownictwem mieszkaniowym i spółdzielczością mieszkaniową.

TEXTUS ET PICTURA – Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

 

TEXTUS ET PICTURA

Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Toruń, 26-27 stycznia 2017

W dniach 26-27 stycznia miała miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (dalej: BUT) ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona średniowiecznym kodeksom rękopiśmiennym. Obrady odbywały się w sali konferencyjnej na parterze BUT.

Kongres otworzył doktor Krzysztof Nierzwicki, dyrektor BUT, który powitał gości z całego kraju i omówił w skrócie ideę konferencji. Rozszerzenie przedmiotu obrad przedstawiły: profesor Elżbieta Basiul, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK (WSP UMK) i doktor habilitowana Monika Jakubek-Raczkowska z WSP UMK.

Po oficjalnym zainaugurowaniu kongresu doktor Nierzwicki i doktor habilitowana Monika Jakubek-Raczkowska rozpoczęli pierwszy tematyczny blok zatytułowany: „LIBER. Funkcje księgi średniowiecznej”. W jego ramach planowano trzy wystąpienia, ale ze względu na nieobecność jednego z prelegentów wysłuchano tylko dwóch referatów.

Poniżej zaprezentowane zostaną obydwa wystąpienia oraz dyskusja nad nimi.

W pierwszym z nich doktor Radosław Biskup z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK (dalej: IHIA UMK) zaprezentował temat: „Tzw. formularz z Uppsali: funkcje średniowiecznej księgi formularzowej biskupstw pruskich”. Prelegent omówił kwestie datowania rękopisu, jego struktury oraz autorstwa. Przedstawił także funkcje formularza, który był prawdziwą skarbnicą wiedzy dla początkujących pisarzy. Biorąc pod uwagę to, że w 1422 roku uległa zniszczeniu kancelaria biskupów chełmińskich, obecność w księdze materiałów do badań nad ziemią chełmińska z pierwszej połowy XV wieku nadaje jej ogromnego znaczenia. Mając tego świadomość doktor Biskup wydał formularz z Uppsali w 109 zeszycie Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Oryginał dzieła podziwiać można na stronie Zakładu Historii Krajów Bałtyckich IHIA UMK (link: http://www.zhkb.umk.pl/ksiega_formularzowa.html).

W drugim wystąpieniu magister Paweł Mateusz Modrzyński z IHIA UMK przedstawił temat: „Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach”. Zebrani w sali mogli poznać rodzaje praw, jakimi posługiwano się na terenie państwa Zakonu. Autor omówił proces łączenia prawa rzymskiego, które studiowano, z prawem zwyczajowym – niemieckim, które stosowano. Modrzyński podał ciekawostkę, jaką był analfabetyzm wśród sędziów! To między innymi dla nich tworzono iluminowane kodeksy, porównane przez referenta do komiksów, gdzie przedstawiano scenki obrazujące wykroczenia i obowiązujące za nie kary. Inną ciekawostką było stosowania średniowiecznego prawa do początków XIX wieku!

Po wysłuchaniu dwóch wystąpień miała miejsce dyskusja. Słuchaczy interesowały sprawy popularności występowania ksiąg formularzowych w średniowieczu, czasu powstania tzw. formularza z Uppsali oraz jego nazwy. W odniesieniu do drugiego referatu, uwagę odbiorców przykuły dowody stosowania iluminowanych kodeksów w postępowaniu sądowym i skali posługiwania się średniowiecznym prawem do XIX wieku.