Tag Archives: krajoznawstwo

Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego

 

Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego

pod redakcją Andrzeja Hermanna i Henryka Miłoszewskiego

Wydawca: Gall SC

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XIII/154

Książka „Kanon krajoznawczy województwa kujawsko-pomorskiego” stanowi kompendium wiedzy o walorach turystycznych i krajoznawczych naszego regionu.

Kanon dzieli się na 26 rozdziałów.

Otwiera go ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego.

Następnie przybliżono tematykę ochrony środowiska naturalnego.

Kolejne rozdziały opisują poszczególne 4 powiaty grodzkie i 19 powiatów ziemskich.

Kanon zamyka omówienie regionalnych oznak krajoznawczych.

Wielka zaletą książki jest opisanie mało znanych obiektów:

  • kościołów w Karnkowie, Przypuście, Rogoźnie, Wielowiczu
  • ruin zamków w Lipienku, Pokrzywnie, Bobrownikach
  • pałacu w Zamartem
  • wodowskazu w Silnie
  • rytów na kamieniu w Kościeszkach

Z lektury Kanonu czytelnik dowie się wielu ciekawostek o województwie kujawsko-pomorskim:

Całość jest bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami.