Jesteś tutaj:

Tag: Książnica Kopernikańska

Czerwony obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Napis: Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920

„Express Pomorski”
„Codzienny Express Pomorski”

Są już dostępne on-line

w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (1918) i powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy (1920)  Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu podjęła się realizacji zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”.

Projekt przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Winieta czasopisma Express Pomorski. Widoczne napisy: Na górze duży czerwony tytuł Express Pomorski. Redakcja i Administracja Toruń, ul. Św. Katarzyny nr 3. naad tytułem żle widoczne cena i data wydania. Na stronie żle widoczne napisy tłustym drukiem; tytuły notatek prasowych i krótkie teksty. Na dole jest tez rysunek przedstawiajacy dwie osoby.

Wśród wielu tytułów gazet znalazł się Express Pomorski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym w Toruniu.

Gazeta wychodziła od 1924 roku do 1925 roku.

Wydawcą Expresu Pomorskiego była Drukarnia Robotnicza firmowana przez Wojciecha Pawlaka.

Funkcję redaktora naczelnego pełnił Aleksander Kwiatkowski.

Pierwszy numer gazety ukazał się 15 maja 1924 roku,

Pismo ukazywało się 6 razy w tygodniu,

Był to partyjny dziennik Narodowej Partii Robotniczej (NPR),

Express Pomorski wychodził w nakładzie  2500 egzemplarzy.

Na łamach czasopisma publikowano krótkie informacje, głównie polityczne i bieżące wydarzenia.

W periodyku zamieszczono dużą liczbę reklam, notowania giełdy, rysunki satyryczne, inseraty itp.,

Cechą charakterystyczną było przywiązywanie dużej wagi do problemów związanych z postawą Wolnego Miasta Gdańska w stosunku do interesów Polski nad Bałtykiem.

Od 1 lutego 1925 roku zmieniła się częstotliwość ukazywania. Czasopismo było wydawane 7 razy w tygodniu pod nazwą – Codzienny Express Pomorski.

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 15 maja 1924 roku do 31 stycznia 1925 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/237770

Winieta czasopisma Codzienny Express Pomorski. U góry czarny duży napis: Codzienny Express Pomorski. Poniżej nieczytelna data wydania. Na stronie mozna odczytać tytuły artykułów: Od Redakcji, Społeczeństwo ukarane - a Sejm i Senat, Byłego premiera Grabskiego chcą postawić przed Trybunałem Stanu, Różne klęski nawiedzają Europę.

Kontynuacją Expressu Pomorskiego był Codzienny Express Pomorski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym w Toruniu.

Gazeta wychodziła od 1925 roku do 1926 roku.

Wydawcą Expresu Pomorskiego była Drukarnia Robotnicza.

Funkcję redaktora naczelnego pełnili Franciszek Kwiatkowski i Jan Zgierski.

Pierwszy numer gazety ukazał się 1 lutego 1925 roku.

Pismo ukazywało się 7 razy w tygodniu.

Pismo ukazywało się z tygodniowym dodatkiem ilustrowanym.

Dodatek Ilustrowany dołączany w celu zwiększenia liczby odbiorców.

Dodatek zawierał fotorelacje z wydarzeń światowych oraz polskich i był drukowany na wysokim poziomie poligraficznym.

Wydawcą dodatku był Jan Mieszkowski z Warszawy, a za jego redakcję odpowiadał Eugeniusz Zieliński.

Wydawanie dodatku nie przyczyniło się do zwiększenia grona czytelników czasopisma, dlatego z końcem kwietnia 1925 roku zaprzestano jego dalszego wydawania.

Pismo nie ukazywało się w okresie: 31 kwietnia-31 grudnia 1925 roku,

Gazeta wychodziła w nakładzie 3500 egzemplarzy.

Dziennik zawierał wiele przedruków z czasopisma Głos Robotnika i Głos Codziennego (nieoficjalnego organu Narodowej Partii Robotniczej).

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 1 lutego 1925 roku do 5 lipca 1925 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

https://kpbc.umk.pl/publication/237956

Dostęp do zdigitalizowanego zasobu jest całkowicie bezpłatny.

Cyfrowa forma gazety pozwala na wielokrotne wykorzystanie jej bez obaw o stan zachowania i ryzyko uszkodzeń.

Z Expressu Pomorskiego i Codziennego Expresu Pomorskiego można korzystać z każdego miejsca z dostępem do internetu nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Obie gazety ja cennym źródłem informacji o przedwojennym województwie pomorskim.

Na jego łamach relacjonowano bieżące wydarzenia z regionu – zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne.

Ponadto w gazectach znajduje się dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Dziennik stanowią bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

herb województwa kujawsko-pomorskiego

Samorząd
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

baner - dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

logo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

logo Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

kontur województwa kujawsko-pomorskiego - napis Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920

„Express-Kujawski”

jest już dostępny on-line

w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (1918) i powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy (1920)  Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu podjęła się realizacji zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”.

Projekt przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich udostępnienie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Na zdjęciu widoczna pierwsza strona z przypadkowego numeru Expressu Kujawskiego. Widoczny na górze duży tytuł czasopisma w kolorze czerwonym "Express Kujawski". Widoczne tytuły niektórych artykułów "Najpilniejsze zadanie narodu" , "Zgon Romana Dmowskiego", "Syria ogłosi niepodległość" Tekst w czterech kolumnach.

Wśród wielu tytułów gazet znalazł się Express Kujawski.

Czasopismo to ukazywało się w okresie międzywojennym we Włocławku.

Gazeta wychodziła od 1923 roku do 1939 roku.

Była to najpierw włocławska mutacja dziennika Express Poranny, a od 1936 roku toruńskiego dziennika Dzień Pomorski.

Wydawcą Expresu Kujawskiego był Stefan Piotrowski, a redaktorem Walerian Gliniecki.

W Książnicy Kopernikańskiej zachowały się egzemplarze dziennika z okresu od 1 stycznia 1938 roku do 13 stycznia 1939 roku.

Cały nasz zasób został zdigitalizowany i opublikowany w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

https://kpbc.umk.pl/publication/237409

Dostęp do zdigitalizowanego zasobu jest całkowicie bezpłatny.

Cyfrowa forma gazety pozwaola na wielokrotne wykorzystanie jej bez obaw o stan zachowania i ryzyko uszkodzeń.

Z Expressu Kujawskiego można korzystać z każdego miejsca z dostępem do internetu nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Express Kujawski jest cennym źródłem informacji o przedwojennym Włocławku.

Na jego łamach relacjonowano bieżące wydarzenia z regionu Kujaw – zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne.

Ponadto w gazecie znajduje się dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców Włocławka i Kujaw, jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Express Kujawski stanowi bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

herb województwa kujawsko-pomorskiego


Samorząd

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

baner - dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

logo - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

logo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

logo Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Kształt Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Napis: Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

Zadanie „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” przewiduje zdigitalizowanie, opracowanie, udostępnienie czasopism znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej (WBP-KK) w Toruniu.

Starannie wyselekcjonowany zbiór, obejmie unikatową prasę regionalną wydaną w latach 1920-1939.

Jest to okres szczególnie ważny dla historii regionu ze względu na 100. rocznicę powrotu Pomorza i Torunia do Macierzy.

Obecnie dostęp do tych wydań w formie analogowej jest bardzo ograniczony.

Zbiory zostaną udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), a dostęp do nich będzie całkowicie bezpłatny i przedstawiony w atrakcyjnej formie prezentacji dla zainteresowanych materiałem, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych cyfrowo.

Opis wybranej ścieżki digitalizacyjnej

Zdigitalizowane i opracowane w ramach zadania „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” czasopisma wydane w latach 1920-1939 będą bezpłatnie udostępnione w formie cyfrowej w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (KPBC), pod adresem: https://kpbc.umk.pl/dlibra przy użyciu oprogramowania dLibra.

Udostępnienie zasobu będzie polegało na umieszczeniu kopii w formacie PDF z technologią OCR w KPBC.

Metadane zdigitalizowanego zasobu będą sporządzone w formacie Dublin Core, zostaną również osadzone w odpowiedniej strukturze oraz przypisane do kolekcji funkcjonujących w bibliotece cyfrowej.

Charakterystyka zasobu planowanego do udostępnienia i digitalizacji

Zasób biblioteczny przeznaczony do digitalizacji w ramach projektu „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” wybrano kierując się przede wszystkim zamysłem uczczenia nadchodzącej rocznicy „100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski”.

Ponadto przy wyborze istotne były także kryteria unikatowości oraz stanu zachowania wybranych czasopism.

Rok 2020 będzie szczególnym, nie tylko dla torunian, ale również mieszkańców całego regionu, ponieważ będzie związany z szeregiem obchodów, mających upamiętnić to wydarzenie.

Jedną z form uczczenia takiej okazji może stanowić zdigitalizowanie w ramach projektu ” Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920″ istotnych dla dziejów miasta i regionu publikacji, zgromadzonych w WBP-KK w Toruniu.

Tak oryginalna forma uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Toruń, pozwoli na wielokrotne wykorzystanie utrwalonych w cyfrowej formie, wybranych zbiorów bibliotecznych przez długie lata.

Tym samym zapadnie to w pamięci wszystkich, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać z cyfrowych zasobów, nie tylko na terenie kraju, ale nawet w odległych zakątkach świata.

Zbiory przeznaczone do digitalizacji to głównie gazety.

Czasopisma te są cennym źródłem informacji, w związku z tym, że były wydawane po powrocie do Macierzy na terenie Pomorza, najczęściej relacjonowały bieżące wydarzenia regionalne (zarówno społeczne, gospodarcze, kulturalne, jak i polityczne) oraz podawały informacje na temat kształtowania się na nowo państwowości.

Ponadto znajduje się w nich dużo interesujących wiadomości dotyczących także życia codziennego mieszkańców regionu, jak chociażby ogłoszenia i reklamy.

Stanowią one zatem bezcenne źródło informacji, dokumentujące ówczesny okres życia Polaków na tym terenie, które może nie tylko służyć do celów naukowych, edukacyjnych, popularyzacyjnych, ale także zainteresować osoby pragnące poszerzać swoją wiedzę historyczną.

Wszystkie zamierzone w ramach projektu działania mają na celu odkrywanie wielkości historycznej dziejów Torunia i regionu oraz umacnianie miłości do „małej ojczyzny”.

Herb Województwa kujawsko-pomorskiego


Samorząd

Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie pn.

„Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”

finansowane ze środków Samorządu Województwa

Baner. Na nim logo i herb Województwa kujawsko pomorskiego. Napisy" Województwo Kujawsko-Pomorskie. Kujawy Pomorze. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Logo - napis: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Zdjęcie Czytelni Głównej Ksiąznicy Kopernikańskiej. Widoczne osoby przeglądające stare czasopisma. Czytelnia Główna Ksiąznicy Kopernikańskiej. Widocznych dwoje bibliotekarzy mierzących rozmiary starych czasopism Widoczne stare czasopismo owinięte w papier i tekturowe okładki ochronne. Bibliotekarka mierzy wielkość tomu starego czasopisma. Bibliotekarka mierzy długość strony starego czasopisma.

Do góry

Skip to content