Tag Archives: ksiegi metrykalne

Jacek Tylicki – Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy

 

Jacek Tylicki 

Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy

Wydawca:
Muzeum w Brodnicy
„Multi” B. Grzybowska – T. Siekierski 

Brodnica 2014

Sygnatura SIRr I/54

Profesor UMK, dr hab. Jacek Tylicki jest wybitnym specjalistą w zakresie historii europejskiej sztuki nowożytnej (malarstwa, rysunku, rzeźby i grafiki).

Spod jego pióra wyszły bardzo ważne dysertacje, znajdujące się w zbiorach Książnicy:

  • Bartłomiej Strobel : malarz epoki wojny trzydziestoletniej / Toruń 2000
  • Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII wieku / Toruń 2005

„Materiały archiwalne do biografii artystów w nowożytnej Brodnicy” powstały dzięki kwerendzie odbytej przez autora w Centralnym Archiwum Ewangelickim w Berlinie.

Znajdują się tam księgi metrykalne parafii ewangelickiej w Brodnicy z lat 1630-1797.

W księgach tych znajduje się wiele informacji o przedstawicielach rzemiosł artystycznych – zwłaszcza o złotnikach.

Są wymieniani w księgach również rzeźbiarz i malarze.

Księgi metrykalne wymieniają mistrzów i czeladników.

Monografia zawiera blisko 30 biogramów

Agnieszka Zielińska – Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku

belkaniebieska2

26052015

 

Agnieszka Zielińska

Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XIV/10


Autorka książki – dr hab. Agnieszka Zielińska pracuje w Zakładzie Historii Gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracę swoją oparła na księgach metrykalnych parafii toruńskich z lat 1973-1914.

Księgi metrykalne prowadziły zarówno parafie katolickie jak i ewangelickie.

Autorka wykorzystała również:
– księgi stanu cywilnego, które były prowadzone w Prusach od 1874 roku- księgi sądowe, w których można znaleźć informacje o ślubach wśród Żydów od 1847 roku
– księgi ludnościowe Starego i Nowego Miasta Torunia (z lat 1810-1814)
– Seelenlisten (księgi dusz), prowadzone w Toruniu w latach 1820-1844
– różnorodne zestawienia statystyczne z XIX wieku

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów.

Rozdział I ma charakter wprowadzający i dotyczy ogólnie demografii Torunia, stosunków wyznaniowych i sytuacji gospodarczej ludności.

Rozdział II poświęcony jest małżeństwom – ich liczbie, wiekowi nowożeńców, sezonowości ślubów, barierom małżeńskim.

Rozdział III dotyczy urodzeń.
Dowiemy się z niego o liczbie urodzeń, urodzeniach mnogich i nieślubnych, a nawet o imionach nadawanych dzieciom

Rozdział IV dotyczy zgonów – ich liczby, sezonowości zgonów, wpływu klęsk elementarnych i działań wojennych na umieralność.

W rozdziale V autorka przedstawiła obraz rodziny zrekonstruowany na podstawie badań źródłowych.
Dowiemy się z niego o poczęciach przedślubnych, pierwszych urodzeniach, liczbie dzieci w rodzinie, płodności małżeńskiej, rodzinach bezdzietnych, wieku kobiet przy pierwszym i ostatnim porodzie, wdowieństwie.

Bardzo ciekawa częścią książki są dwa uzupełniające ją dyskursy, które wychodzą poza ramy badań statystycznych, w kierunku pogłębionej analizy społeczeństwa Torunia w XIX wieku:
I – Badania demograficzne na podstawie Seelenlisten. Rodzina i gospodarstwo domowe Torunia w pierwszej połowie XIX wieku
II – Mieszkańcy XIX-wiecznego Torunia według struktury społeczno-zawodowej

Całość opracowania dopełnia aż 219 tabel statystycznych.

Prezentowana rozprawa jest ze wszech miar godna polecenia.

Po raz pierwszy podejmuje ona temat demografii XIX-wiecznego Torunia.

Opiera się na bogatych źródłach, które zostały wnikliwie wykorzystane.

Jest to książka niezwykle cenna dla wszystkich miłośników przeszłości Torunia.

belkaniebieska2