Tag Archives: księgi pamiątkowe

Previous Page · Next Page

Jerzy Wojtowicz – historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Jerzy Wojtowicz
Historyk gospodarki, społeczeństwa
i kultury doby nowożytnej

Indywidualny przypadek z historiografii PRL

Redakcja: Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIB/Wojtowicz Jerzy

Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi (1924-1996) zawiera szereg referatów i wspomnień, które analizują zarówno dorobek naukowy profesora jak i jego działalność akademicką.

Na wstępie opracowania, wydanego staraniem Wydziału Nauk Historycznych UMK, zaprezentowano biografię uczonego i nauczyciela akademickiego.

Redaktorzy monografii postanowili przedstawić miejsce pisarstwa historycznego Jerzego Wojtowicza na tle historiografii PRL.

Stąd w tomie znalazło się wiele tekstów opisujących dorobek profesora jako historyka Torunia, jako badacza historii Pomorza, jako badacza europejskiego Oświecenia, jako badacza dziejów komunikacji społecznej oraz dziejów masonerii.

Księgę pamiątkową uzupełnia „Bibliografia prac Profesora Jerzego Wojtowicza 1952-1996”.

Wśród jego najważniejszych publikacji należny wymienić:

  • Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu. Stosunki przemysłowe miasta w XVIII wieku (praca doktorska 1960)
  • Narastanie kapitalizmu w rolnictwie ziemi chełmińskiej. Majorat ostromecki 1772-1880 (rozprawa habilitacyjna 1963)
  • Miasto europejskie w epoce oświecenia i rewolucji francuskiej (PWN 1972)
  • Historia Szwajcarii (Ossolineum 1976)

Od inkunabułów do e-booków. Bydgoska Książnica 1903-2013

belkaniebieska2

23032016

 

Od inkunabułów do e-booków
Bydgoska Książnica 1903-2013

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Wydawnictwo KORONIS

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXVc/28

 

belkaniebieska2

Pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy postanowili uczcić 110 rocznicę powołania książnicy zbiorowym opracowaniem jej dziejów, dróg rozwoju, specyfiki poszczególnych działów, form funkcjonowania.

Prezentowane wydawnictwo jubileuszowe jest charakterystyka instytucji, która od przeszło wieku ze swej siedziby przy Starym Rynku 24 wpływa na krajobraz kulturalny Bydgoszczy nie tylko promując czytelnictwo, edukując najmłodszych, ale i kreując niezliczona ilość rozmaitych wydarzeń kulturalnych.

Monografia bydgoskiej biblioteki jest dziełem zbiorowym, powstałym dzięki wspólnemu zaangażowaniu kilkunastu bibliotekarzy.

Aleksandra Węglerska opisała historię bydgoskiej książnicy.
Rada Miasta powołała Bromberger Stadtbibliothek 20 marca 1903 roku.
Nieprzerwanie od 1908 roku biblioteka mieści się w klasycystycznym gmachu przy Starym Rynku 24 (Friedrichplatz 1).
Jej pierwszym dyrektorem był Georg Minde-Pouet.

Daniel Rudnicki opisał rozwój miejskiej sieci bibliotecznej od 1945 roku.
Obecnie w Bydgoszczy działa 17 filii dla dorosłych, 9 filii dla dzieci i 7 filii o profilu ogólnym.
Należy do nich ponad 35 tysięcy czytelników.

Joanna Matyasik, Joanna Królicka-Nejman, Grażyna Kowalska i Adam Doman napisali rozdział poświęcony zbiorom specjalnym.
Zbiory specjalne obejmują najcenniejsze biblioteczne kolekcje:
– starodruki (8226 woluminów, w tym księgozbiór bydgoskich bernardynów)
– rękopisy (m. in. XVI-wieczny iluminowany kodeks „Ordo breviari fratrum minorum secundum consuetudinem curiae romanae”)
– zbiory kartograficzne (5200 map, atlasów i globusów)
– zbiory ikonograficzne (700 rysunków, grafik, fotografii, pocztówek i exlibrisów)
– dokumenty życia społecznego (kalendarze, druki reklamowe, obwieszczenia urzędowe, afisze, plakaty, cenniki, katalogi, programy imprez, książki telefoniczne, rozkłady jazdy, statuty i regulaminy, foldery turystyczne, informatory, jednodniówki, druki okolicznościowe)
– zbiory muzyczne (nuty, druki muzyczne, płyty CD, płyty winylowe, koncerty na DVD)

W ramach WiMBP w Bydgoszczy działa również Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego.
Jest to pracownia teatrologiczna poświęcona krytykowi teatralnemu i literackiemu, pisarzowi i reżyserowi, żyjącemu w latach 1876-1967.

Alina Walukiewicz przygotowała artykuł poświęcony XIX-wiecznym drukom polskim znajdującym się w zbiorach Pracowni Regionalnej.
Należą do nich czasopisma (np. Dziennik Tygodniowy Departamentu Bydgoskiego 1808-1815) oraz książki (m.in. pierwsza polska monografia Bydgoszczy autorstwa księdza Ignacego Polkowskiego „Bydgoszcz. Kilka historycznych wspomnień o zamku i mieście” z 1871 roku).

Lucyna Michalska napisała rozdział poświęcony cymeliom w zbiorach bydgoskiej książnicy.
Do skarbów biblioteki należą pierwodruki, autografy i dedykacje, książki miniaturowe, obrazy, ozdobne oprawy, książki w butelkach, książki na płótnie, książki na papierze czerpanym, pamiątki, dary od czytelników, unikatowe fotografie i wiele innych wyróżniających się wyjątkowa urodą lub formą dzieł.

Grażyna Kobielska-Siuda opisała zbiory czasopism dostępne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.
Biblioteka posiada pisma naukowe i popularnonaukowe, czasopisma naukowe, prase codzienną, pisma kobiece i młodzieżowe.
Czasopisma w zależności od ich profilu można przeglądać w Czytelni Czasopism, Czytelni Bibliograficznej, Pracowni Teatrologicznej (Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego), Czytelni Ekonomiczno-Prawnej, Pracowni Regionalnej.
Książnica bydgoska zgromadziła ponad 540 tytułów czasopism.

Maciej Karnowski opisał działalność WiMBP w Bydgoszczy, która nie mieści się w ramach ustawowych funkcji bibliotek.
Książnica bydgoska podejmuje bowiem bardzo dużo działań promocyjnych, popularyzatorskich, edukacyjnych, kulturalnych, a nawet artystycznych.
Organizowane są wystawy, warsztaty, prezentacje, spotkania autorskie, dyskusje, koncerty, spektakle, projekcje, pokazy, kiermasze książek.

Wydawnictwo jubileuszowe zamyka bibliografia opracowana przez Mirosławę Kiełkowską.

Kolegom i Koleżankom z Biblioteki w Bydgoszczy gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych wielu lat owocnej pracy i sukcesów na polu upowszechniania czytelnictwa.

belkaniebieska2

Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

belkaniebieska2

03112015

 

Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

Pod redakcją: Krzysztof Mikulski, Emanuel Okoń

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXIXb/35

belkaniebieska2

Początki toruńskiego Muzeum sięgają roku 1861, kiedy to w gmachu Ratusza Staromiejskiego swoje zbiory udostępniło niemieckie stowarzyszenie naukowo-kulturalne Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst,

W 1920roku powstało Muzeum Miejskie po włączeniu do niego zbiorów muzealnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obecnie Muzeum Okręgowe to właściwie kilka muzeów:

  • Ratusz Staromiejski
  • Dom Mikołaja Kopernika
  • Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
  • Kamienica pod Gwiazdą (zbiory sztuki orientu)
  • Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
  • Muzeum Toruńskiego piernika (od 2015 r.)

Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe, prowadzi działalność edukacyjną, wydaje albumy i katalogi wystaw,

150 rocznica powstania Muzeum Okręgowego stała się okazja do wydania księgi pamiątkowej.

Jest to publikacja bardzo ciekawa, wartościowa i godna rocznicy,

Spis treści:

Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski
List gratulacyjny

Dyrektor Muzeum Okręgowego Marek Rubnikowicz
Wstęp

Marian Arszyński
Ze wspomnień dawnego pracownika toruńskiego Muzeum

Michał F. Woźniak
Muzeum Okręgowe w Toruniu w okresie transformacji (ostatnie dziesięciolecie XX wieku)

Anna Kosicka
Muzeum po roku 2000 – wejście w XXI wiek

 Józef Flik
Pracownia Konserwatorska Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1957-1984

 Jan Tajchman
Toruńskie zabytki architektoniczne adaptowane na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu

Romualda Uziembło, Bogusława Wawrzykowska
Muzealne zbiory archeologiczne Torunia

Andrzej Drączkowski
Kolekcja Działu Sztuki

Hubert Czachowski, Hanna Muzalewska-Aleksandrowicz
Dział Etnograficzny w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Aleksandra Mierzejewska
Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia

 Janina Mazurkiewicz
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Pięćdziesiąt lat działalności „Domu Mikołaja Kopernika” działu Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960-2010)

Magdalena Nierzwicka
Dział Kultur Pozaeuropejskich

Barbara Kukowicz-Wirowska, Justyna Bibik;
Działalność edukacyjna Muzeum Okręgowego w Toruniu

Alina Stefańska
Książki, księgi, fotografie. Biblioteka i dokumentacja zbiorów

Alina Targowska;
Pracownia konserwatorska w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Lata 1984-2010,

Aneks I:
Członkowie Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1965-2011
oprac. Krzysztof Mikulski

Aneks II:
Pracownicy Muzeum
oprac. Robert Żytkowicz

belkaniebieska2