Tag Archives: księgi pamiątkowe

Previous Page · Next Page

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 1945-2015

 

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu
1945-2015

Redakcja: Dariusz Guzowski

Golub-Dobrzyń 2016

Sygnatura SIRr XXXI/105

Publikacja została opracowana w 70. rocznicę powstania Liceum i Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu.

Publikację przygotowali pod redakcją Dariusza Guzowskiego członkowie grona pedagogicznego: Elżbieta Kochner, Lidia Kwiatkowska, Monika Kwidzyńska, Mariusz Rzepkowski.

Książka zawiera prezentację szkoły, opowiada o jej tradycjach, wspomina nauczycieli i uczniów.

W publikacji znalazły się wypowiedzi dyrektorów „Wazówny” Piotra Wiśniewskiego i Zbigniewa Winiarskiego.

Można również przeczytać wspomnienia absolwentów szkoły prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego i Marii Bicz.

Książka zawiera kalendarium historyczne, rozdziały poświęcone udziałowi szkoły w projektach europejskich, osiągnięciom sportowym uczniów, działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”, wycieczkom szkolnym.

Publikacja opisuje również działalność kulturalną szkoły , osiągnięcia artystyczne uczniów „Wazówny”, działalność chóru szkolnego „Cantus”.

Nie zabrakło również wyliczenia sukcesów jakie uczniowie Zespołu Szkół nr 1 odnieśli w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym.

Opracowanie jest bogato ilustrowane, zawiera zdjęcia archiwalne oraz dokumentujące współczesne życie szkoły.

Z przeszłości w przyszłość – kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

 

Z przeszłości w przyszłość

Kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

Wydawca: Szkoły Katolickie
im. ks. dr. Bernarda Sychty

Świecie 2012

Sygnatura SIRr XXXI/104

Publikacja „Z przeszłości w przyszłość” została wydana w związku z jubileuszem 15-lecia Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych kulturotwórczemu i cywilizacyjnemu znaczeniu klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu i szerzej na Kociewiu.

Do tradycji bernardyńskiej nawiązuje dziś Zespół Szkół Katolickich w Świeciu.

Zespół Szkół Katolickich składa się z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (od 1997 r.), Katolickiego Gimnazjum (od 2007 r.) i Katolickiej Szkoły Podstawowej (od 2012 r.).

Opracowanie składa się z dwóch części:

  • Pobernardyński Zespół Klasztorny w Świeciu
  • Szkoły Katolickie Świecie im. ks. dr. Bernarda Sychty

W książce opisano dzieje kościoła i klasztoru bernardynów w Świeciu, zarówno w ujęciu historyka kościoła, jak i w ujęciu historyka sztuki.

Do opracowania dołączono szereg zabytkowych tekstów z kronik świeckich bernardynów, przetłumaczonych na język polski.

Drugą część księgi jubileuszowej otwiera prezentacja patrona szkoły ks. dr. Bernarda Sychty.

Dalej możemy przeczytać o okolicznościach utworzenia Szkół Katolickich w Świeciu, ich rozwoju, funkcjonowaniu i perspektywach.

Niezwykle cenne są liczne zamieszczone w książce osobiste wspomnienia założycieli szkoły, dyrektorów, nauczycieli, kapłanów, uczniów i rodziców.

Jerzy Wojtowicz – historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Jerzy Wojtowicz
Historyk gospodarki, społeczeństwa
i kultury doby nowożytnej

Indywidualny przypadek z historiografii PRL

Redakcja: Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIB/Wojtowicz Jerzy

Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi (1924-1996) zawiera szereg referatów i wspomnień, które analizują zarówno dorobek naukowy profesora jak i jego działalność akademicką.

Na wstępie opracowania, wydanego staraniem Wydziału Nauk Historycznych UMK, zaprezentowano biografię uczonego i nauczyciela akademickiego.

Redaktorzy monografii postanowili przedstawić miejsce pisarstwa historycznego Jerzego Wojtowicza na tle historiografii PRL.

Stąd w tomie znalazło się wiele tekstów opisujących dorobek profesora jako historyka Torunia, jako badacza historii Pomorza, jako badacza europejskiego Oświecenia, jako badacza dziejów komunikacji społecznej oraz dziejów masonerii.

Księgę pamiątkową uzupełnia „Bibliografia prac Profesora Jerzego Wojtowicza 1952-1996”.

Wśród jego najważniejszych publikacji należny wymienić:

  • Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu. Stosunki przemysłowe miasta w XVIII wieku (praca doktorska 1960)
  • Narastanie kapitalizmu w rolnictwie ziemi chełmińskiej. Majorat ostromecki 1772-1880 (rozprawa habilitacyjna 1963)
  • Miasto europejskie w epoce oświecenia i rewolucji francuskiej (PWN 1972)
  • Historia Szwajcarii (Ossolineum 1976)