Tag Archives: księgi pamiątkowe

Previous Page · Next Page

30 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 – 31 VI 2016) : V Księga pamiątkowa

30 lat działalności Koła Miłośników Dziejów Grudziądza
(24 IX 1986 – 31 VI 2016)
V Księga pamiątkowa

red.: Janusz Hinz, Marcin Maryniak, Tadeusz Rauchfleisz

Wydawcy:
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza
„Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr VIII/Gr-41c

Koło Miłośników Dziejów Grudziądza powstało 24 września 1986 roku na spotkaniu w klubie „Pinokio”.

Jego głównym zadaniem jest od tamtej pory popularyzacja dziejów Grudziądza i regionu grudziądzkiego.

KMDG organizuje odczyty, wieczory wspomnień, spotkania autorskie, sesje popularno-naukowe.

„V Księga Pamiątkowa” Koła Miłośników Dziejów Grudziądza obejmuje lata 2011-2016.

Imponuje lista odczytów z tych lat, wykaz opublikowanych wydawnictw, obszerna bibliografia zawartości Biuletynów KMDG.

Publikacje Koła Miłośników Dziejów Grudziądza są dostępne również w internecie na stronie http://kmdg.grudziadz.pl/

W księdze pamiątkowej znalazło się szereg ciekawych artykułów:

 • Jerzy Krzyś – Prawdziwi miłośnicy Grudziądza
 • Stanisław Poręba – Nasze tradycje. Z dziejów Koła Historycznego w Grudziądzu
 • Stanisław Poręba – Kilka słów o środowisku dziennikarskim w Grudziądzu – sprzed 1939 r.
 • Stanisław Poręba – 7000 lat nadania praw miejskich. Grudziądz 1291-1991
 • Stanisław Poręba – Poczet 50-ciu zasłużonych Grudziądzan 1291-1991
 • Stanisław Poręba – Druk ulotny z 19 stycznia 1920 r.
 • Stanisław Poręba – Jak dawniej w Grudziądzu wybierano posłów i senatorów?
 • Jerzy Krzyś – Grudziądz w 1772 roku
 • Konstanty Ossowski – Trynka w Grudziądzu – jej historia i znaczenie
 • Edwin Brzostowski, Eugeniusz Chmielewski – Cmentarze grudziądzkie zarys dziejów
 • Jerzy Krzyś – Przyczynki do życiorysu ks. Władysława Łęgi
 • Stanisław Poręba – Grudziądz 1291-1991
 • Stanisław Poręba – Mały poczet zasłużonych Grudziądzan

Miłośnikom Grudziądza i pasjonatom jego historii życzymy kolejnych 30 lat owocnej działalności.

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 1945-2015

 

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu
1945-2015

Redakcja: Dariusz Guzowski

Golub-Dobrzyń 2016

Sygnatura SIRr XXXI/105

Publikacja została opracowana w 70. rocznicę powstania Liceum i Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu.

Publikację przygotowali pod redakcją Dariusza Guzowskiego członkowie grona pedagogicznego: Elżbieta Kochner, Lidia Kwiatkowska, Monika Kwidzyńska, Mariusz Rzepkowski.

Książka zawiera prezentację szkoły, opowiada o jej tradycjach, wspomina nauczycieli i uczniów.

W publikacji znalazły się wypowiedzi dyrektorów „Wazówny” Piotra Wiśniewskiego i Zbigniewa Winiarskiego.

Można również przeczytać wspomnienia absolwentów szkoły prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego i Marii Bicz.

Książka zawiera kalendarium historyczne, rozdziały poświęcone udziałowi szkoły w projektach europejskich, osiągnięciom sportowym uczniów, działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”, wycieczkom szkolnym.

Publikacja opisuje również działalność kulturalną szkoły , osiągnięcia artystyczne uczniów „Wazówny”, działalność chóru szkolnego „Cantus”.

Nie zabrakło również wyliczenia sukcesów jakie uczniowie Zespołu Szkół nr 1 odnieśli w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym.

Opracowanie jest bogato ilustrowane, zawiera zdjęcia archiwalne oraz dokumentujące współczesne życie szkoły.

Z przeszłości w przyszłość – kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

 

Z przeszłości w przyszłość

Kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu

Wydawca: Szkoły Katolickie
im. ks. dr. Bernarda Sychty

Świecie 2012

Sygnatura SIRr XXXI/104

Publikacja „Z przeszłości w przyszłość” została wydana w związku z jubileuszem 15-lecia Szkół Katolickich im. ks. dr. Bernarda Sychty w Świeciu.

Książka jest zbiorem tekstów poświęconych kulturotwórczemu i cywilizacyjnemu znaczeniu klasztoru pobernardyńskiego dla społeczności lokalnej w Świeciu i szerzej na Kociewiu.

Do tradycji bernardyńskiej nawiązuje dziś Zespół Szkół Katolickich w Świeciu.

Zespół Szkół Katolickich składa się z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego (od 1997 r.), Katolickiego Gimnazjum (od 2007 r.) i Katolickiej Szkoły Podstawowej (od 2012 r.).

Opracowanie składa się z dwóch części:

 • Pobernardyński Zespół Klasztorny w Świeciu
 • Szkoły Katolickie Świecie im. ks. dr. Bernarda Sychty

W książce opisano dzieje kościoła i klasztoru bernardynów w Świeciu, zarówno w ujęciu historyka kościoła, jak i w ujęciu historyka sztuki.

Do opracowania dołączono szereg zabytkowych tekstów z kronik świeckich bernardynów, przetłumaczonych na język polski.

Drugą część księgi jubileuszowej otwiera prezentacja patrona szkoły ks. dr. Bernarda Sychty.

Dalej możemy przeczytać o okolicznościach utworzenia Szkół Katolickich w Świeciu, ich rozwoju, funkcjonowaniu i perspektywach.

Niezwykle cenne są liczne zamieszczone w książce osobiste wspomnienia założycieli szkoły, dyrektorów, nauczycieli, kapłanów, uczniów i rodziców.