Tag Archives: księgi pamiątkowe

Previous Page · Next Page

Z przeszłością w przyszłość – 50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

 

Z przeszłością w przyszłość
50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

Zespół redakcyjny:
Magdalena Borkowska
i Lucyna Szynicka

Wydawca:
Multi B. Grzybowska – T. Siekierski

Brodnica 2012

Sygnatura SIRr XXXI/108

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie swoja historią sięga 1962 roku, kiedy to powołano Zasadniczą Szkołę Handlową w Łasinie.

Z okazji 50-lecia Zespołu Szkół absolwenci „Jagiellończyka”, obecni uczniowie i nauczyciele przygotowali jubileuszową publikację.

Przedstawia ona historię Zespołu Szkół, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość.

Publikacja zawiera „Kalendarium” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zaprezentowano ciało pedagogiczne, dyrektorów, kierowników warsztatów.

Zrębem księgi pamiątkowej są wspomnienia nauczycieli  absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Udało się redaktorom księgi zebrać blisko wspomnienia blisko 60-ciu osób.

W książce wymieniono również osiągnięcia uczniów, stypendystów Prezesa Rady Ministrów,

Do książki dołączono humor z zeszytów szkolnych.

Opracowanie uzupełniają listy byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

W publikacji odnajdziemy również nazwiska wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od 1965 roku.

Księgę jubileuszową wzbogacają liczne kolorowe fotografie dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Łasinie.

By czas nie przyćmił pamięci : 25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

By czas nie przyćmił pamięci
25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

Opracowanie: Wiesława Grabowska, Janusz Hinz, Małgorzata Piłat, Jolanta Wojciechowska

Wydawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr XXXI/109

IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu powstało w 1991 roku.

Do 2005 roku szkoła mieściła się w historycznym budynku przy ul. Sienkiewicza 22.

Obecnie jej siedziba jest nowoczesny budynek przy ul. Sobieskiego 12.

„Czwórka” szczyci się wysokim poziomem kształcenia, nowoczesnymi warunkami nauczania, językowymi wyjazdami zagranicznymi, warsztatami języka niemieckiego, prężnym kołem teatralnym, sukcesami na zawodach sportowych, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, warsztatami poetyckimi i fotograficznymi.

W księdze jubileuszowej zaprezentowano sylwetki dyrektorów Liceum – Wiesławy Gołębiewskiej i Beaty Sikorskiej.

Zamieszczono rownież biogramy osób, które przepracowały w szkole ostatnie ćwierć wieku.

W księdze pamiątkowej opublikowano wspomnienia emerytowanych nauczycieli i absolwentów.

W wydawnictwie znalazło sie również miejsce na fraszki autorstwa uczniów „Czwórki”.

Publikacja zawiera też „Kalendarium IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu”, które obejmuje lata 1991-2016.

W książce wymieniono wszystkich absolwentów szkoły i wychowawców klas.

Wymieniono też nauczycieli IV LO zatrudnionych w latach 1991-2016.

Nie zapomniano o pracownikach administracji i obsługi.

Księgę jubileuszową zamykają fotografie dokumentujące życie szkoły.

Ewelina Boesche-Kopczyńska – 40 lat Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Ewelina Boesche-Kopczyńska

40 lat Wydziału Dyrygentury, Jazzu
i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXIIId/43

Szkolnictwo muzyczne wyższego stopnia narodziło się w Bydgoszczy w 1904 roku wraz z powołaniem Bromberger Konservatorium der Musik.

W 1974 roku odrodziło się w regionie wyższe szkolnictwo muzyczne dzięki utworzeniu w Bydgoszczy Filii Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi.

Uczelnia usamodzielniła się w 1979 roku.

Od początku powstania szkoły działał Wydział Wychowania Muzycznego.

Jego tradycje kontynuuje dziś Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

Ewelina Boesche-Kopczyńska w księdze jubileuszowej Wydziału przedstawiła okoliczności jego powstania i historię przeobrażeń Wydziału.

Autorka przybliżyła też sylwetki dziekanów Wydziału.

W księdze opisano strukturę Wydziału oraz kierunki studiów.

Dokładnie omówiono działalność artystyczno-pedagogiczną Wydziału, działające na nim zespoły wokalne, zespoły instrumentalne oraz organizację poranków muzycznych.

W księdze wyliczone też zostały przeprowadzone przewody kwalifikacyjne.

Autorka opisała również funkcjonujące na Wydziale studia podyplomowe.

W księdze zamieszczono listę absolwentów Wydziału oraz listę nauczycieli akademickich.

Księgę pamiątkową zamyka lista studentów Wydziału – laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.

Księgę wzbogaca bogata dokumentacja fotograficzna.