Tag Archives: księgi pamiątkowe

Previous Page · Next Page

40-lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

 

40-lecie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu
Album jubileuszowy : 1972-2012

pod red. Sławomira Badurka

Wydawca: Kartel Press

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXVI/25

Szpital na Bielanach został przekazany mieszkańcom Torunia na przełomie 1971 i 1972 roku.

W 1975 roku po zmianach administracyjnych kraju i utworzeniu województwa toruńskiego, szpital został przemianowany na Wojewódzki Szpital Zespolony.

Szpital jest jednostką wysokospecjalistyczną, udzielającą świadczeń zdrowotnych w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.

Szpital dysponuje kadrą wykwalifikowanych specjalistów.

Szpital współpracuje z Collegium Medicum w Bydgoszczy w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej.

W księdze jubileuszowej zaprezentowano osiągnięcia poszczególnych oddziałów i jednostek szpitala:

 • Katedra chirurgi ogólnej, gastroenterologicznej i onkologicznej Collegium Medicum UMK
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chemioterapii nowotworów
 • Oddział chorób płuc
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział kliniczny nefrologii, diabetologii i chorób wewnętrznych
 • Oddział kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej
 • Oddział kliniczny chirurgi szczękowo-twarzowej
 • Oddział neurochirurgii
 • Oddział neurologii
 • Oddział noworodków i intensywnej terapii neonatologicznej
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział ortopedyczno-urazowy
 • Oddział otolaryngologi – chirurgi głowy i szyi
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Szpitalny Odział Ratunkowy
 • Zespół Poradni Specjalistycznych i Konsultacyjnych
 • Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna
 • Zakład diagnostyki obrazowej
 • Zakład anatomii patologicznej
 • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
 • Apteka szpitalna
 • Szpital Dziecięcy

Z przeszłością w przyszłość – 50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

 

Z przeszłością w przyszłość
50 lat tradycji łasińskiego „Jagiellończyka”

Zespół redakcyjny:
Magdalena Borkowska
i Lucyna Szynicka

Wydawca:
Multi B. Grzybowska – T. Siekierski

Brodnica 2012

Sygnatura SIRr XXXI/108

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie swoja historią sięga 1962 roku, kiedy to powołano Zasadniczą Szkołę Handlową w Łasinie.

Z okazji 50-lecia Zespołu Szkół absolwenci „Jagiellończyka”, obecni uczniowie i nauczyciele przygotowali jubileuszową publikację.

Przedstawia ona historię Zespołu Szkół, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość.

Publikacja zawiera „Kalendarium” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Zaprezentowano ciało pedagogiczne, dyrektorów, kierowników warsztatów.

Zrębem księgi pamiątkowej są wspomnienia nauczycieli  absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Udało się redaktorom księgi zebrać blisko wspomnienia blisko 60-ciu osób.

W książce wymieniono również osiągnięcia uczniów, stypendystów Prezesa Rady Ministrów,

Do książki dołączono humor z zeszytów szkolnych.

Opracowanie uzupełniają listy byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

W publikacji odnajdziemy również nazwiska wszystkich absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych od 1965 roku.

Księgę jubileuszową wzbogacają liczne kolorowe fotografie dokumentujące przeszłość i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Łasinie.

By czas nie przyćmił pamięci : 25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

By czas nie przyćmił pamięci
25-lecie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu

Opracowanie: Wiesława Grabowska, Janusz Hinz, Małgorzata Piłat, Jolanta Wojciechowska

Wydawca: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Grudziądz 2016

Sygnatura SIRr XXXI/109

IV Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu powstało w 1991 roku.

Do 2005 roku szkoła mieściła się w historycznym budynku przy ul. Sienkiewicza 22.

Obecnie jej siedziba jest nowoczesny budynek przy ul. Sobieskiego 12.

„Czwórka” szczyci się wysokim poziomem kształcenia, nowoczesnymi warunkami nauczania, językowymi wyjazdami zagranicznymi, warsztatami języka niemieckiego, prężnym kołem teatralnym, sukcesami na zawodach sportowych, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, warsztatami poetyckimi i fotograficznymi.

W księdze jubileuszowej zaprezentowano sylwetki dyrektorów Liceum – Wiesławy Gołębiewskiej i Beaty Sikorskiej.

Zamieszczono rownież biogramy osób, które przepracowały w szkole ostatnie ćwierć wieku.

W księdze pamiątkowej opublikowano wspomnienia emerytowanych nauczycieli i absolwentów.

W wydawnictwie znalazło sie również miejsce na fraszki autorstwa uczniów „Czwórki”.

Publikacja zawiera też „Kalendarium IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu”, które obejmuje lata 1991-2016.

W książce wymieniono wszystkich absolwentów szkoły i wychowawców klas.

Wymieniono też nauczycieli IV LO zatrudnionych w latach 1991-2016.

Nie zapomniano o pracownikach administracji i obsługi.

Księgę jubileuszową zamykają fotografie dokumentujące życie szkoły.