Tag Archives: Kurlandia

Next Page

Mariusz Balcerek – Twierdze kurlandzkie na początku Wielkiej Wojny Północnej (1700–1705)

Dr Mariusz Balcerek

Twierdze kurlandzkie na początku Wielkiej Wojny Północnej (1700–1705)

s. 341-382

W:  Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej.
T.2, pod red. Macieja Trąbskiego

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Częstochowa 2018

 

Miło nam poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusza Balcerka.

Dr Mariusz Balcerek specjalizuje się w dziejach nowożytnej wojskowości.

W dniach 22-23 września 2017 roku odbyła się w Częstochowie druga już międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy”.

Pokłosiem konferencji jest zbiór artykułów wydanych przez Uniwersytet Jana Długosza.

Najobszerniejszym studium w tomie jest tekst dr Mariusza Balcerka „Twierdze kurlandzkie na początku Wielkiej Wojny Północnej (1700–1705)”.

Artykuł omawia warownie kurlandzkie na początku wielkiej wojny północnej.

Problem ten nie został jeszcze szerzej poruszony w literaturze.

Autor odpowiada na pytania:

  • jakie było znaczenie twierdz kurlandzkich
  • jaki był stopień ich rozwoju
  • czy były to nowoczesne twierdze
  • jaki był ich udział w walkach
  • czy twierdze zdały egzamin podczas oblężeń

Artykuł podzielono na trzy części.

Pierwsza część przedstawia punkt wyjścia, czyli historię i stan twierdz do wybuchu wojny.

W drugiej części autor analizuje modernizacje wprowadzone przez Szwedów w latach 1701–1705.

W trzeciej części przedstawiono udział twierdz w działaniach wojennych.

Wzięto pod uwagę działania wojenne zarówno aktywne (podczas oblężenia), jak i biernie (podstawa działań własnych i oddziaływanie na przeciwnika).

Opisano cztery twierdze, które wzięły udział w konflikcie:

  • Mitawa 
  • Bowsk
  • Goldynga
  • Zelbork

Szeroko przedstawiono również heroiczną obronę przez Szwedów Mitawy w 1705 roku.

Wówczas to pozbawiona szans na odsiecz stolica księstwa Kurlandii przez trzy tygodnie opierała się samemu carowi Piotrowi I.

Artykuł dr Mariusza Balcerka jest także dostępny w internecie pod adresem:

https://www.researchgate.net/publication/331980467_Twierdze_kurlandzkie_na_poczatku_Wielkiej_Wojny_Polnocnej_1700-1705

Dr Mariusz Balcerek – Vom nationalen Narrativ vergessen – Der Beitrag des Herzogtums Kurland und Semgallen sowie des Piltener Kreises während der Schlacht bei Kirchholm im Jahre 1605

belka

militargeschichtzeitschrMariusz Balcerek

Vom nationalen Narrativ vergessen – Der Beitrag des Herzogtums Kurland und Semgallen sowie des Piltener Kreises während der Schlacht bei Kirchholm im Jahre 1605

Militärgeschichtliche Zeitschrift

72 (2013) Heft 2

Herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

 

 

Miło nam poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusza Balcerka.

Dr Balcerek publikował już na Łotwie, tym razem jego najnowszy artykuł ukazał się w Niemczech w czasopiśmie wojskowo-historycznym, wydawanym przez Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry.

Artykuł Vom nationalen Narrativ vergessen – Der Beitrag des Herzogtums Kurland und Semgallen sowie des Piltener Kreises während der Schlacht bei Kirchholm im Jahre 1605 poświęcony jest udziałowi wojsk Księstwa Kurlandii i Semigalii oraz powiatu piltyńskiego w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku.

Autor dokładnie opisuje odziały kurlandzkie, ich przybycie na pole bitwy,  ustawienie w szyku wojsk polsko-litewskich, udział Kurlandczyków w walce, siłę wojska kurlandzkiego, pochodzenie żołnierzy i skład armii księstwa, uzbrojenie wojska, zadania poszczególnych oddziałów, straty poniesione w bitwie, wynagrodzenie otrzymywane przez żołnierzy.

belka

Mariusz Balcerek – Hercogs Vilhelms un Kurzeme Zviedrijas plānos 1616-1617 gadā

Mariušs Balcereks

Hercogs Vilhelms un Kurzeme Zviedrijas plānos 1616.-1617. gadā

s. 23-30

Ventspils Muzeja Raksti
Acta Historica Vindaviensia
VI

Ventspils 2009

 

Mamy przyjemność poinformować, że nasz kolega
dr Mariusz Balcerek opublikował swój kolejny artykuł
naukowy w wydawanym w Windawie na Łotwie czasopiśmie „Ventspils Muzeja Raksti – Acta Historica Vindaviensia”.

Tom VI czasopisma zawiera materiały, będące owocem międzynarodowej konferencji naukowej „Kurzemes un Zemgales hercogiste, lokālis, reģionālais un globālais”, jaka odbyła się w Windawie w listopadzie 2007 roku.

Artykuł ukazał się w języku łotewskim.

Autor analizuję plany, jakie snuli Szwedzi w stosunku do księcia Wilhelma
i Kurlandii w latach 1616 – 1617.

Księstwu Kurlandii przeżywało wówczas wewnętrzny kryzys będący następstwem mordu w Mitawie i usunięcia odpowiedzialnego za niego księcia Wilhelma przez polskiego króla Zygmunta III Wazę.

Zamieszanie w księstwie potęgował Wolmar Farensbach – gubernator Kurlandii,
który wszedł w układy z królem szwedzkim Gustawem II Adolfem.