Tag Archives: leśnicy

Lasy i ludzie lasów

 

Lasy i ludzie lasów 

redakcja merytoryczna tekstów:
Tadeusz Chrzanowski

Oficyna Wydawnicza Forest

Józef 2018

Sygnatura SIRr XII/73

Publikacja „Lasy i ludzie lasów” jest swoistym portretem leśników kujawsko-pomorskich.

Ukazuje leśną rzeczywistość i zamierzenia leśników.

Autorami zamieszczonych tekstów jest ponad sto osób zatrudnionych w 27 kujawsko-pomorskich nadleśnictwach.

Opisano każde nadleśnictwo – jego zasoby leśne, ochronę przyrody, obiekty edukacyjne.

Informacjom statystycznym towarzyszą osobiste wypowiedzi miejscowych leśników.

To one tworzą przede wszystkim unikatowy walor wydawnictwa.

Tematyka artykułów obejmuje walory przyrodnicze poszczególnych nadleśnictw oraz tematy zawodowe.

Leśnicy opisują również swoje prywatne pasje i zainteresowania: przyrodnicze, kolekcjonerskie, sportowe czy artystyczne.

Leśnicy dla Niepodległej : biografie 28 leśników, ich rodzin i bliskich

Leśnicy dla Niepodległej
Biografie 28 leśników, ich rodzin i bliskich

pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego

Wydawca: 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu,
Polskie Towarzystwo Leśne. Oddział w Toruniu

Toruń 2018

Sygnatura SIRr IIIA/129

Obszerny tom „Leśnicy dla Niepodległej” zawiera biografie polskich leśników, którzy ofiarnie pracowali w minionym stuleciu dla Lasów Państwowych i niepodległości Polski.

W książce znajdziemy sylwetki wybitnych osobistości budujących fundament Lasów Państwowych po 1918 roku,  oraz sylwetki zwykłych leśników, którzy w codziennym trudzie pracowali na sukces Lasów Państwowych.

Wśród opisywanych postaci są organizatorzy oporu przeciwko okupacji niemieckiej i ofiary stalinowskich represji.

Są wśród bohaterów opracowania dyrektorzy lasów, nadleśniczowie, leśniczowie.

Najliczniej reprezentowani są leśnicy z Kujaw i Pomorza.

Wspominają ich bliscy, świadkowie, badacze i pasjonaci historii.

Ich biografie są jednocześnie obrazem życia całek leśnej rodziny i ich bliskich.

Indywidualne losy tworzą różnorodny i bogaty obraz życia polskich leśników minionego wieku.

Do publikacji dołączono „Indeks biograficzny leśników regionu-kujawsko-pomorskiego poległych i pomordowanych w latach 1939-1945”

W indeksie znalazło się dodatkowo 148 biogramów leśników, którzy Ojczyźnie oddali swoje życie.

Tom przypomina sylwetki następujących osób:

 1. Leśniczy Władysław Urbański
 2. Dyrektor Adam Loret
 3. Dyrektor Teofil Lorkiewicz
 4. Dyrektor Władysław Chwalibogowski
 5. Nadleśniczy Antoni Tomaszek
 6. Nadleśniczy Marian Musiałowicz
 7. Nadleśniczy Władysław Kotula
 8. Nadleśniczy Edmund Drecki
 9. Nadleśniczy Rudolf Zacher
 10. Dyrektor Kazimierz Baran
 11. Nadleśniczy Tadeusz Schwetz
 12. Nadleśniczy Jerzy Wysocki
 13. Nadleśniczy Bolesław Usow ps. Konar
 14. Doktor Józef Goetz
 15. Inżynier Antoni Borkowski
 16. Nadleśniczy Feliks Soboczyński
 17. Leśniczy Józef Bartol
 18. Leśniczy Oskar Vogt
 19. Leśniczy Czesław Malinowski
 20. Leśniczy Jan Bińczyk ps. Zagłoba
 21. Leśniczy Józef Łącki
 22. Leśniczy Jan Sikorski ps. Wilk
 23. Danuta Siedzikówna ps. Inka
 24. Leśniczy Romuald Strutyński
 25. Leśniczy Franciszek Wrembel ps. Marcin
 26. Leśniczy Marian Jankowski ps. Szarak
 27. Leśniczy Zbigniew Jaworski
 28. Inżynier Michał Sokołowski

Dwunastu z listy katyńskiej – Leśnicy i drzewiarze z Pomorza i Kujaw, ofiary Zbrodni Katyńskiej

belkaniebieska2

Przestawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

04102016

Dwunastu z listy katyńskiej
Leśnicy i drzewiarze z Pomorza i Kujaw, ofiary Zbrodni Katyńskiej

Redakcja: Tadeusz Chrzanowski

Wydawcy:
Polskie Towarzystwo Leśne. Oddział w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIA/100

belkaniebieska2

Polecana książka składa się z czterech części.

Na wstępie Andrzej Leszek Szcześniak nakreślił czytelnikom historyczne tło Zbrodni Katyńskiej.

Następnie Tomasz Skowronek podał listę leśników zamordowanych wiosną 1940 roku i spoczywających na cmentarzach w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach.

Zasadniczą część pracy stanowi rozdział autorstwa Tadeusza Chrzanowskiego.

Składa się na niego 12 tytułowych biogramów zamordowanych Leśników i drzewiarzy związanych z regionem kujawsko pomorskim.

 1. Bolesław Aleksander Błażewicz
 2. Edmund Drecki
 3. Władysław Kotula
 4. Adam Stefan Loret
 5. Szczepan Eugeniusz Łuczak
 6. Tadeusz Miśko
 7. Sobiesław Maria Kornel Mościcki
 8. Ignacy Nitkowski
 9. Franciszek Nowicki
 10. Edmund Bolesław Wróblewski
 11. Rudolf Leon Zacher
 12. Stanisław Zysnarski

Ostatnią część książki stanowi 14 wspomnień skreślonych dłońmi wdów katyńskich.

Wspomnienia dotyczą deportacji rodzin leśników, życia na zesłaniu albo w okupowanej Polsce, losów rodzin katyńskich w okresie PRL.

Książka zawiera specjalne podziękowania ks. Zdzisława Peszkowskiego (kapelana Rodzin Katyńskich) dla polskich leśników.

Monografię wieńczy relacja z uroczystości w Wierzchlesie w październiku 2013 roku, kiedy to leśnicy dokonali aktu posadzenia dębów pamięci na cześć ofiar Zbrodni Katyńskiej.

belkaniebieska2