Tag Archives: literatura polska

Next Page

Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015

 

Dwadzieścia lat Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015

Redakcja naukowa: Leszek Żyliński

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIa/25

Nagroda Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego przyznawana jest od 1996 roku.

Jej pierwszymi laureatami byli Wisława Szymborska i Günter Grass.

Patronem nagrody jest Samuel Bogumił Linde – twórca pierwszego „Słownika języka polskiego”, wywodzący się z toruńskiej rodziny o korzeniach szwedzko-niemieckich.

Nagrodę otrzymuje co roku dwoje pisarzy Polak i Niemiec.

Przyznawana jest na przemian raz w Toruniu, raz w Getyndze.

Toruń i Getynga są miastami partnerskimi od czterdziestu lat (1978).

Książka poświęcona 20-tej rocznicy Nagrody Miast Partnerskich podzielona jest na dwie części.

Część I obejmuje słowo wstępne prezydenta Torunia Michała Zalewskiego i nadburmistrza Getyngi Rolfa-Georga Köhlera.

Profesor Leszek Żyliński pisze o dwudziestoleciu Nagrody, a Michał E. Staśkiewicz o więziach partnerskich.

Dalej wymienieni są laureaci Nagrody oraz członkowie kapituły.

Możemy też zapoznać się z tekstem Regulaminu Nagrody.

W końcu zamieszczono wypowiedzi dotychczasowych laureatów.

Część I zamykają liczne fotografie dokumentujące 20 lat wręczania Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi.

Część II poświęcona jest dwudziestej edycji Nagrody w 2015 roku.

Zawiera tekst laudacji Marty Kijowskiej na cześć Stefana Chwina oraz laudacji Martina Pollacka na cześć Marie-Luise Scherer.

Zapoznać możemy się rownież z podziękowaniami obojga laureatów.

Panel dyskusyjny „Czy potrzebna nam literatura ku pokrzepieniu serc?”

 

Olga Tokarczuk
Marian Pilot

 „Czy potrzebna nam literatura ku pokrzepieniu serc?”

Panel dyskusyjny

23 Toruński Festiwal Książki

13 czerwca 2017

Centrum Kultury Dwór Artusa

We wtorek 13 czerwca 2017 roku uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym z laureatami Nagrody Literackiej „Nike” Olgą Tokarczuk i Marianem Pilotem. Rozmowa dotyczyła tzw. „literatury ku pokrzepieniu serc”, jej miejsca i roli w kształtowaniu tożsamości narodowej. Olga Tokarczuk stwierdziła, że ten typ narracji powinien budować i ulepszać ducha narodowego, w opozycji do tej tezy stanął Marian Pilot uznając, że literatura nie powinna służyć samozadowoleniu narodowemu, gdyż utrwala to błędne wyobrażenia o nas samych, nie skłania do refleksji i sprzyja powtarzaniu fundamentalnych błędów.

Na przykładzie „Trylogii” Sienkiewicza paneliści dyskutowali o moralnej odpowiedzialności pisarza za przenoszenie ideologii do literatury, o świadomym manipulowaniu faktami w imię wyższych celów. Marian Pilot zarzucił Sienkiewiczowi szkodliwy wpływ na tzw. kwestię ukraińską oraz ukształtowanie Polaków w przeświadczeniu, że wywodzimy się ze szlachty, a nie chłopstwa (tymczasem jest odwrotnie).

Prelegenci zgodnie uznali, że literaturze potrzebne jest ciągłe „przepisywanie” klasyki na nowo, poszukiwanie znaczeń i tematów, które opracowano kłamliwie bądź zupełnie pominięto (np. kwestia polskiej reformacji i kontrreformacji).

Na pytanie, czy obecnie jest możliwe tworzenie „literatury ku pokrzepieniu serc” Olga Tokarczuk stwierdziła, że owszem, ale powinna się ona opierać na ekshumacji niewygodnych tematów, a ceną za jej powstanie musi być przepracowanie traum narodowych.

Spotkanie prowadził dziennikarz Michał Nogaś.

Andrzej Stasiuk – Nie ma ekspresów przy żółtych drogach

belkaniebieska2

Polecamy kolejną lekturę na weekend.

16092016

 

Andrzej Stasiuk

Nie ma ekspresów przy żółtych drogach

Wydawnictwo Czarne

Wołowiec 2013

Sygnatura MAG 298368

belkaniebieska2

Andrzej Stasiuk (rocznik 1960) to jeden z najbardziej znanych polskich pisarzy.

W zbiorach Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilkadziesiąt tytułów jego książek, często wielokrotnie wznawianych.

1. Biały Kruk / Andrzej Stasiuk. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 1997.
2. Ciemny las / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Wydawnictwo „Czarne”, 2007.
3. Czekając na Turka = Warten auf den Türken / Andrzej Stasiuk ; [Deutsch von Olaf Kühl]. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
4. Dojczland / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2007.
5. Dukla / Andrzej Stasiuk ; rys. Kamil Targosz. – Czarne : Wydaw. Czarne, 1997.
6. Dwie sztuki (telewizyjne) o śmierci / Andrzej Stasiuk. – Czarne : „Czarne”, 1998.
7. Dziennik pisany później / Andrzej Stasiuk ; z fot. Dariusza Pawelca. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.
8. Dziewięć / Andrzej Stasiuk. – Czarne : „Czarne”, 1999.
9. Fado / Andrzej Stasiuk ; [wybór tekstów Jacek Suchecki, Monika Sznajderman]. – Wołowiec : Czarne, 2006.
10. Grochów / Andrzej Stasiuk ; z il. Kamila Targosza. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.
11. Jadąc do Babadag / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Czarne, 2004.
12. Jak zostałem pisarzem : (próba autobiografii intelektualnej) / Andrzej Stasiuk. – Czarne : „Czarne”, 1998.
13. Kucając / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.
14. Moja Europa : dwa eseje o Europie zwanej Środkową / Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : „Czarne”, 2000.
15. Mury Hebronu / Andrzej Stasiuk. – Warszawa : Wydawnictwo Głodnych Duchów, 1992.
16. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Czarne, 2013.
17. Noc : słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Czarne, 2005.
18. Opowieści galicyjskie / Andrzej Stasiuk. – Kraków : Znak, 1995.
19. Opowieści wigilijne / [aut.] Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk. – Wałbrzych : „Ruta” ; Wołowiec : „Czarne”, 2000.
20. Patrząc na Wschód : przestrzeń, człowiek, mistycyzm / Andrzej Stasiuk [et al.] ; pytał Piotr Brysacz. – Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2013.
21. Przez rzekę / Andrzej Stasiuk. – Czarne ; Gorlice : „Czarne”, 1996.
22. Taksim / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.
23. Tekturowy samolot / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : „Czarne”, 2000.
24. Trupy polskie : kryminał, thriller, sensacja : opowiadania / Chmielewska [et al. ; red. Marcin Baran ; posł. Andrzej Stasiuk]. – Kraków : EMG, 2005.
25. Wiersze miłosne i nie / Andrzej Stasiuk. – Poznań : Obserwator, 1994.
26. Wschód / Andrzej Stasiuk. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.
27. Zima / Andrzej Stasiuk ; obrazy Kamil Targosz. – Wołowiec : „Czarne”, 2001.
28. Życie to jednak strata jest / Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką. – Warszawa : Agora SA ; Wołowiec : Czarne, 2015.

„Nie ma ekspresów przy żółtych drogach” jest zbiorem 48 felietonów.

Poświęcone są one między innymi dzieciństwu i młodości autora, miejscom w których żył i które odwiedził, ludziom których poznał.

Jego refleksje obejmują czasy PRL i obecną rzeczywistość.

Geograficznie rozciągają się od Syberii i Mongolii do Bałkanów i południowych Włoch, choć najwięcej z nich dotyczy Polski, Warszawy i niewielkich wsi nad Bugiem i w Beskidzie Niskim.

Niektóre eseje są autobiograficzne, w innych autor pisze o kondycji współczesnego społeczeństwa.

Felietony choć krótkie są pełne nieznanych miejsc, osobliwych osób, unikalnych zdań, niezwykłych opowieści.

Gorąco polecamy.

belkaniebieska2