Tag Archives: literatura staropolska

Dr Mariusz Balcerek – Recenzja: – Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej

Dr Mariusz Balcerek
Recenzja
http://historia.org.pl/2013/03/30/wojny-bitwy-i-potyczki-w-kulturze-staropolskiej-w-pawlak-m-piskala-red-recenzja/

Wojny, bitwy i potyczki
w kulturze staropolskiej

Redakcja: Wiesław Pawlak,
Magdalena Piskała
Wydawca: Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Instytut Badań Literackich PAN
Warszawa 2011

 

Na portalu historycznym historia.org.pl ukazała się kolejna recenzja naszego kolegi dr Mariusza Balcerka, specjalizującego się w historii wojskowości epoki nowożytnej.

Przedmiotem recenzji jest książka „Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej”, będąca zbiorem 28 artykułów historyków literatury z ośrodków naukowych całej Polski.

Recenzja obejmuje analizę struktury i treści książki, a kończy ją ocena, w której wymienione są plusy i minusy publikacji.

 

Teresa Michałowska – Literatura polskiego średniowiecza

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Teresa Michałowska

Literatura polskiego średniowiecza
Leksykon

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVIc/LIT-59

 

 

Profesor Teresa Michałowska to wybitna specjalistka w zakresie historii literatury
i mediewistyki, autorka wielu prac naukowych, monografii i artykułów wydawanych
w kraju i za granicą.

Polecana publikacja to dzieło monumentalne, kompendium wiedzy o literaturze, filozofii i kulturze umysłowej średniowiecznej Polski.

Leksykon zawiera cztery grupy haseł:

 1. hasła biograficzne
 2. hasła o utworach w języku łacińskim oraz hasła o utworach w języku polskim
 3. hasła o gatunkach
 4. hasła o kierunkach i pojęciach teorii literatury

Hasła są rozbudowane, powiązane odsyłaczami, zaopatrzone w informacje o podstawowych źródłach i wybranych opracowaniach.

Podręcznik akademicki przeznaczony jest dla studentów i badaczy literatury polskiej
i klasycznej, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa i informacji naukowej.

Teksty staropolskie – analizy i interpretacje

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Teksty staropolskie
Analizy i interpretacje

pod redakcją naukową
Wandy Decyk – Zięby
i Stanisława Dubisza

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.wuw.pl/

Okładka: Jakub Rakusa-Suszczewski

Warszawa 2003
Sygnatura SIRi XVII/L-42

 

Polecana książka jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów polonistyki.

Zawiera ona analizy języka kilkunastu najważniejszych zabytków staropolskich, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i historycznego.

Komentarze przynoszą informacje o historii zabytków literatury, ich edycjach,usytuowaniu wobec tradycji europejskich.

Obejmują one opracowanie materiału językowego, uwzględniające fonetykę, fonologię,
fleksję, składnię, słowotwórstwo, leksykologie, stylistykę.

Podręcznik systematyzuje informacje rozproszone w do tej pory w różnych publikacjach
z zakresu historii języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego i historii literatury polskiej.

Publikację otwiera wykład na temat rozwoju polszczyzny doby staropolskiej.

Spis artykułów:

 1. Stanisław Dubisz
  Charakterystyka doby staropolskiej w rozwoju języka polskiego
 2. Wanda Decyk – Zięba
  Bulla gnieźnieńska
 3. Krystyna Długosz – Kurczabowa
  Bogurodzica
 4. Władysław Kupiszewski
  Kazania świętokrzyskie
 5. Alina Kępińska
  Roty przysiąg sądowych
 6. Roxana Sinielnikoff
  Żywot świętego Błażeja
 7. Barbara Taras
  Biblia królowej Zofii – szaroszpatacka
 8. Anna Pasoń
  Dwa staropolskie psałterze: Psałterz floriański i Psałterz puławski
 9. Justyna Garczyńska
  Kazania gnieźnieńskie
 10. Grzegorz Seroczyński
  Jakuba Parkoszowica Traktat o ortografii polskiej
 11. Halina Karaś
  Legenda o świętym Aleksym
 12. Izabela Winiarska
  Żale Matki Boskiej pod krzyżem
 13. Stanisław Dubisz
  Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią
 14. Zygmunt Gałecki
  Satyra na leniwych chłopów