Tag Archives: Litwa

Next Page

Dr Mariusz Balcerek – Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku – streszczenie wystąpienia

belka

str1

 

Dr Mariusz Balcerek

Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku

Streszczenie wystąpienia
s. 9-10

W: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

 

 

 

str2Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
III Międzynarodowy Kongres Naukowy
Streszczenia wystąpień
Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.
Redakcja naukowa: Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Białystok 2015

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Mariusza Balcerka – kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy – organizator III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, przygotował na jej otwarcie tom ze streszczeniami wystąpień uczestników.

Wkrótce również pełne teksty referatów zostaną wydane drukiem.

Wystąpienie dr Mariusza Balcerka na temat „Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku”, poświęcone było niewyjaśnionemu i spornemu dotąd problemowi uformowania szyku bojowego przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

belka

Dr Mariusz Balcerek – Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629. Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych

Dr Mariusz Balcerek

Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629.
Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych
s. 243-254

[w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
Tom VI

 

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
Tom VI

Pod redakcją: Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Wydawca:
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Białystok 2013

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji naszego kolegi dr Mariusza Balcerka.

W dniach 14-16 listopada 2012 roku w Warszawie odbył się II Kongres „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

Wzięło w nim udział blisko 100 referentów.

Owocem kongresu jest trzy tomowe wydawnictwo „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej – tomy IV – VI”.

Organizatorem kongresu i wydawcą publikacji jest Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy z Białegostoku.

Na II Kongresie dr Mariusz Balcerek wygłosił referat „Potrzeba osobnego opracowania wojny Rzeczypospolitej ze Szwecją o Inflanty w latach 1600-1629. Stan badań wraz z analizą zbiorów archiwalnych”, który obecnie ukazał się drukiem.

Wojna o Inflanty jest słabo znana, zakończyła się klęską Rzeczypospolitej, toczyła się daleko od Warszawy i do tej pory nie ukazała się monografia jej poświęcona.

Autor postanowił odpowiedzieć na pytanie dlaczego wojna z lat 1600-1629 nie doczekała się ciągle własnego opracowania.

Omówiono stan badań zarówno w Polsce, na Litwie, jaki i w Szwecji.

Uwzględniono syntezy historyczne, opracowania z zakresu wojskowości, biografie poświęcone władcom, hetmanom, generałom i dowódcom oraz artykuły w czasopismach, dotyczące poszczególnych kampanii i bitew.

Po przedstawieniu dostępnej literatury przedmiotu, autor referatu omówił zasoby archiwalne, dokumentujące zmagania polsko-litewsko-szwedzkie w Inflantach.

Materiał archiwalny jest olbrzymi, ale bardzo rozproszony, dokumenty znajdują się w archiwach wielu krajów.

Zostały szczegółowo omówione kolekcje archiwalne dostępne w Polsce, Szwecji, Litwie, Łotwie i Rosji.

Na koniec autor omówił jeszcze źródła drukowane, jakimi dysponują historycy.

Należy mieć nadzieje, że dalsze badania doprowadzą do pogłębienia wiedzy o walkach, jakie wojska Rzeczypospolitej toczyły nad Dźwiną.

 

Zygmunt Boras – Poczet hetmanów polskich i litewskich

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Zygmunt Boras

Poczet hetmanów polskich i litewskich

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
http://www.press.amu.edu.pl
Projekt okładki: Ewa Wąsowska

Poznań 2005

Sygnatura SIRi XVIa/W-12

 

Autorem książki Zygmunt Boras (1927-2008)
był profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizował się w historii nowożytnej oraz w dziejach Śląska, Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

Napisał kilkaset artykułów i kilkadziesiąt książek.

„Poczet hetmanów polskich i litewskich” to jego ostatnia książka, wydana już po śmierci profesora.

 

Książka zawiera biografie kilkunastu najważniejszych hetmanów.

Z lektury dowiemy się wiele o historii urzędu hetmańskiego
i wojskowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Instytucja hetmaństwa została prawnie uregulowana w 1539 roku.

Urząd ten miał szczęście być sprawowanym przez bardzo wybitne osobowości,
wodzów i mężów stanu.

Hetmani i prymasi byli obok królów najważniejszymi postaciami demokracji szlacheckiej.

Jednak w XVIII wieku zabrakło wybitnych osobowości na tym urzędzie, co również przyczyniło się do kryzysu i upadku Rzeczypospolitej.

Książka zawiera opisy życia i działalności następujących hetmanów:

 1. Konstanty Iwanowicz Ostrogski
 2. Jan Tarnowski
 3. Mikołaj I Sieniawski
 4. Jerzy Jazłowiecki
 5. Mikołaj Mielecki
 6. Jan Zamoyski
 7. Stanisław Żółkiewski
 8. Jan Karol Chodkiewicz
 9. Stanisław Koniecpolski
 10. Krzysztof II Radziwiłł
 11. Janusz Radziwiłł
 12. Stefan Czarniecki
 13. Jan III Sobieski
 14. Hieronim Lubomirski
 15. Jan Klemens Branicki
 16. Michał Kazimierz Ogiński
 17. Franciszek Ksawery Branicki