Tag Archives: Litwa

Previous Page · Next Page

Dr Mariusz Balcerek – Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.

Dr Mariusz Balcerek

Ordre de Bataille
armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.

s. 27-62

[w:]
Do szarży marsz, marsz…

Studia z dziejów kawalerii
Tom 4

Toruń 2013

 

 

Do szarży marsz, marsz…
Studia z dziejów kawalerii
Tom 4

Pod redakcją Aleksandra Smolińskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/

Projekt okładki: Tomasz Jaroszewski

Toruń 2013

 

Uprzejmie informujemy, że artykuł naszego kolegi dr Mariusza Balcerka otwiera najnowszy tom studiów z dziejów kawalerii „Do szarży marsz, marsz…”.

Dr Mariusz Balcerek specjalizuje się w dziejach nowożytnej wojskowości.

Studium „Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia 27 września 1605 r.” poświęcone jest rozwikłaniu zagadki, jaką w dalszym ciągu stanowi liczebność, skład i szyk wojsk szwedzkich i polsko-litewskich w czasie słynnej bitwy.

Artykuł opiera się na starannej kwerendzie przeprowadzonej w archiwach szwedzkich:
– Stockholm – Riksarkivet
– Stockholm – Krigsarkivet

Publikacja podzielona została na cztery części:
1. Liczebność i skład armii Karola IX
2. Liczebność i skład armii hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza
3. Szyk armii Karola IX
4. Szyk armii hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza

Dzięki dotarciu do szwedzkich źródeł autorowi udało się w końcu dokładnie określić skład i liczebność armii Karola IX.

Badania autora przyniosły odkrycie faktu, że w wojsku Karola IX służyły również polskie oddziały – nie należały one bynajmniej do jazdy, ale były to oddziały piechoty.

Dokładna analiza składu wojska polsko-litewskiego, potwierdziła konieczność dalszych badań nad ustaleniem charakteru i wielkości wielu z tych oddziałów.

Autor wyjaśnił również, co było kluczem do zwycięstwa hetmana Chodkiewicza nad znacznie silniejszym przeciwnikiem.

Hetman ustawił swą armię nie w jednym, ale w dwóch szykach.

To właśnie nowatorskie ustawienie, przemieszanie formacji piechoty i oddziałów jazdy, połączenie siły ognia i ataku husarii całkowicie zaskoczyło Szwedów.

 

Mariusz Balcerek – Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627

Mariusz Balcerek

Narodziny Polskich Inflant
Walki o Dyneburg w latach 1625-1627

s. 125-138

[w:]
Stan badań nad wielokulturowym
dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
Tom III : Inflanty Polskie

 

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
Tom III : Inflanty Polskie
Redakcja: Wojciech Walczak, Karol Łopatecki

Wydawca:
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

http://www.repcyfr.pl/dlibra
Projekt okładki Izabela Kabacińska
Białystok 2012

 

Miło nam poinformować, że nasz kolega dr Mariusz Balcerek opublikował swój kolejny artykuł pod tytułem: „Narodziny Polskich Inflant. Walki o Dyneburg w latach 1625-1627”.

Artykuł ukazał się w zbiorze materiałów stanowiących pokłosie międzynarodowej konferencji „Inflanty Polskie: historia
i dziedzictwo” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński
i Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Krakowie w listopadzie 2010 r.

 

Artykuł poświęcony jest walkom oddziałów polsko-litewskich z wojskami szwedzkimi,
które pod wodza Gustawa II Adolfa zmierzały do dokończenia podboju całych Inflant
i zabezpieczenia swych zdobyczy.

Kulminacją walk okazała się bitwa pod Walmozją 17 stycznia 1626 roku, która zakończyła się porażką Rzeczypospolitej.

Szwedom udało się nawet rok później 4 października 1627 roku zdobyć Dyneburg, ale na szczęście dla Litwy Szwedzi po spaleniu miasta wycofali się na zachód, ograniczając się do obrony linii Dźwiny i swoich dotychczasowych zdobyczy w Inflantach.

 

Mariusz Balcerek – Liczebność, skład i szyk obydwu walczących stron w bitwie pod Kircholmem

Mariusz Balcerek
Liczebność, skład i szyk obydwu walczących stron w bitwie pod Kircholmem
s. 17-44

[w:] Kircholm 1605

Zeszyty Historyczne
pod red. nauk. Jana Hryniewicza

Biedrība „Inflanty”
– Stowarzyszenie „Inflanty”

Rīga – Ryga 2005-2010

 

Z przyjemnością informujemy, że na Łotwie ukazała się kolejna publikacja naszego kolegi dr Mariusza Balcerka.

Artykuł „Liczebność, skład i szyk obydwu walczących stron w bitwie pod Kircholmem” ukazał się w zbiorowym opracowaniu „Kircholm 1605″ wydanym w związku z obchodami jubileuszu  400-lecia bitwy pod Kircholmem.

Książka ukazała się staraniem działającego w Rydze Stowarzyszenia” Inflanty”.

Bitwa z 27 września 1605 roku, w której hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz pokonał znacznie liczniejszą armię króla szwedzkiego Karola IX, jest głośna na całym świecie, ale takie zasadnicze kwestie jak liczebność wojsk, ich skład i szyk, a nawet dowodzenie,  ciągle budzą wiele kontrowersji i problemów.

Autor analizując bitwę pod Kircholmem oparł się między innymi na trzech spisach przechowywanych w sztokholmskich archiwach, a przedstawiających stan liczebny wojsk szwedzkich, rysunkach Eryka Dahlberga i Józefa Naronowicza-Narońskiego, oraz wydanych w Wilnie tuż po zwycięstwie dziełach „Sława losu szczęśliwego w Inflantach”, „Carolomachia”, „Equites Lituani de bello Livonico”.

Autor czyni wiele nowych, czasami zaskakujących ustaleń, przybliżając czytelnikowi wiedzę nie tylko na temat mało dotąd znanego wojska szwedzkiego, ale również na temat oddziałów armii hetmańskiej, których charakter i wielkość, wbrew pozorom nie są jeszcze dobrze poznane.