Tag Archives: Ludwik Kolankowski

Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny – red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

 

Ludwik Kolankowski
Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny

red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Kolankowski Ludwik

Książka „Ludwik Kolankowski : dzieło i życie : indywidualny przypadek historiograficzny” jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej „Scientia – Universitas – Memoria”, która poświęcona będzie historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ludwik Kolankowski był wybitnym polskim historykiem i pierwszym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Poświęcona mu książka dotyczy zarówno biografii profesora, jak też zajmuje się jego dorobkiem naukowym.

Monografia jest zbiorem ośmiu artykułów naukowych.

  1. Anna Brzezińska – historyk jako świadek historii. Ludwik Kolankowski w świetle Zapisków pamiętnikarskich
  2. Joanna Gierowska-Kałłaur – Między polityką a nauką. Ludwik Kolankowski w pierwszym półroczu 1919 roku
  3. Przemysław M. Żukowski – Uniwersytety we Lwowie, Krakowie i Wilnie na naukowej drodze Ludwika Kolankowskiego. Życie naukowe Ludwika Kolankowskiego do 1939 roku
  4. Robert Stokowiecki – Działalność Ludwika Kolankowskiego jako dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (1949-1955)
  5. Dorota Malczewska-Pawelec, Tomasz Pawelec – Początki idei Jagiellońskiej (o problemie badania konceptu „misji cywilizacyjnej” w myśli historycznej oraz praktyce badawczej Karola Szajnochy)
  6. Tomasz Kempa – Ludwik Kolankowski jako badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego i Jagiellonów z perspektywy współczesnej polskiej historiografii
  7. Piotr Oliński – Osobowości Jagiellonów w opiniach Ludwika Kolankowskiego
    ­
  8. Wojciech Piasek – Historiograficzno-metodologiczna diagnoza pisarstwa historycznego Ludwika Kolankowskiego – historyk nieortodoksyjnego historyzmu