Tag Archives: malarstwo ścienne

Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia

 

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
przy współpracy Tomasza Kowalskiego 

Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia

Wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIIc/47

Na toruńskiej starówce przetrwało bardzo dużo fragmentów gotyckich polichromii ściennych, zdobiących wnętrza kamienic mieszczańskich.

Jest to unikatowy zespół malowideł ściennych w skali Europy.

Polichromie sięgają XIV wieku.

Odkrycie malowideł przyniósł ze sobą dopiero XX wiek, zwłaszcza jego druga połowa.

Katalog polichromii ściennych jest nie tylko studium naukowym, ale przyczynia się również do ochrony zachowanych reliktów i ich popularyzacji.

Katalog obejmuje 28 kamienic mieszczańskich, w których zachowały się polichromie o cechach gotyckich od połowy XIV do początku XVI wieku.

Są wśród nich takie niezwykłe odkrycia, jak obejmujące kilka ścian i zachowane w dużych połaciach wystroje świetlic przy ul. Zeglarskiej 5 i ul. Królowej Jadwigi 9.

Większość odkrytych malowideł pochodzi z kamienic położonych w obrębie dawnego Starego Miasta Torunia, gdzie mieszkały kupieckie i patrycjuszowskie elity miasta.

Książka została podzielona na dwie partie.

Partia pierwsza poświęcona jest historii odkryć i działań konserwatorskich, przedstawia stań badań.

Omawia zagadnienia artystyczne , systemy malarskie, technikę wykonania, chronologie i styl malowideł.

Charakteryzuje prezentowane treści, ich funkcje i zleceniodawców.

Druga partia książki to właściwy Katalog.

Katalog sporządzono w układzie topograficznym według współczesnych adresów.

Opis katalogowy informuje o datowaniu polichromii i jego lokalizacji (funkcja Pomieszczenia).

Dla najważniejszych zabytków wykonano dokumentację rysunkową.

Katalog podaje charakterystykę obiektu, stan zachowania, stań badań.

Opis katalogowy obejmuje również komentarz autorów, bibliografię oraz dokumentację fotograficzną.

Książka jest dwujęzyczna w języku polskim i angielskim.

Jest oczywiście bogato ilustrowana kolorowymi fotografiami.