Tag Archives: Mariusz Balcerek

Dr Mariusz Balcerek – Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku – streszczenie wystąpienia

belka

str1

 

Dr Mariusz Balcerek

Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku

Streszczenie wystąpienia
s. 9-10

W: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

 

 

 

str2Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem
dawnej Rzeczypospolitej
III Międzynarodowy Kongres Naukowy
Streszczenia wystąpień
Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.
Redakcja naukowa: Karol Łopatecki, Wojciech Walczak
Wydawca: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
Białystok 2015

 

Miło nam poinformować o kolejnej publikacji dr Mariusza Balcerka – kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy – organizator III Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, przygotował na jej otwarcie tom ze streszczeniami wystąpień uczestników.

Wkrótce również pełne teksty referatów zostaną wydane drukiem.

Wystąpienie dr Mariusza Balcerka na temat „Ustawienie walczących stron w stosunku do rzeki Dźwiny w bitwie pod Kircholmem w 1605 roku”, poświęcone było niewyjaśnionemu i spornemu dotąd problemowi uformowania szyku bojowego przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza.

belka

Dr Mariusz Balcerek – Kawaleria w Ordres de Bataille Erika Jönssona Dahlberga

belka

03122014-1Dr Mariusz Balcerek

Kawaleria w Ordres de Bataille Erika Jönssona Dahlberga

s. 21-103

w: Do szarży marsz, marsz…
Studia z dziejów kawalerii
Tom 5
pod red. Aleksandra Smolińskiego

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2014

Miło nam poinformować, że ukazała się właśnie kolejna publikacja kierownika Działu Informacyjno-Bibliograficznego dr Mariusza Balcerka.

Dr Mariusz Balcerek specjalizuje się w dziejach nowożytnej wojskowości.

Artykuł naszego kolegi „Kawaleria w Ordres de Bataille Erika Jönssona Dahlberga” otwiera najnowszy tom studiów z dziejów kawalerii „Do szarży marsz, marsz…”.

Eryk Dahlberg to XVII-wieczny szwedzki inżynier wojskowy, który pozostawił po sobie blisko 300 rysunków przedstawiających szyki wojskowe (ordre de bataille) stosowane w bitwach XVII stulecia w Europie.

Autor artykułu studiował osobiście zawartość „Albumu Dahlberga” w czasie kwerendy w Archiwum Wojskowym w Sztokholmie.

Dahlberg przedstawił szyki wojskowe różnych armii: holenderskiej, hiszpańskiej, szwedzkiej, cesarskiej, francuskiej, tureckiej, polsko-litewskiej.

Dr Balcerek omówił przykłady 32 różnych szyków bojowych, w jakich ustawiano kawalerię.

Podzielił je na 6 grup:

  • szyki złożone wyłącznie z kawalerii
  • szyki z przeważającą liczba formacji kawalerii
  • szyki z kawalerią ustawioną na skrzydłach
  • kawaleria ustawiona po bokach i z tyłu szyku
  • kawaleria ustawiona na skrzydłach i przed piechotą
  • kawaleria wymieszana z piechotą

Omówienie każdego szkicu Dahlberga obejmuje miejsce i datę bitwy, walczące strony, dowódców, tło historyczne, rozszyfrowanie planu graficznego, szczegółowe ustawienie poszczególnych jednostek, porównanie z innymi zachowanymi szkicami i relacjami historycznymi, krytyczną analizę rysunku, odniesienie do antycznej i nowożytnej sztuki wojennej.

Artykuł uzupełnia 25 kolorowych ilustracji, pochodzących z „Albumu Dahlberga”.

belka