Jesteś tutaj:

Tag: materiały konferencyjne

Kształt książki. Napis; Z dziejów ziemi dobrzyńskiej Tom 21

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 21
Materiały XXI Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2017

Sygnatura SIRr  VIb/1-64

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą pierwszą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Tłuchowie.

W zbiorze znalazły się trzy artykuły:

1 Mirosław Krajewski – Kontrowersje wokół herbu Ziemi Dobrzyńskiej

2 Edyta Gąsiorowska – Z dziejów tłuchowskiej świątyni

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych i wodnych gminy Tłuchowo

Kształt otwartej książki. Napis: Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20
Materiały z XX Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Radominie w dniu 28 października 2015 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr  VIb/1-63

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Radominie.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

1 Andrzej Szalkowski – Bitwa w Radominie 14.09.1769 r. Przyczynek do historii czasów Konfederacji barskiej na ziemi dobrzyńskiej

2 Mirosław Krajewski – Od Targowicy do Żołnierzy Niezłomnych (przyczynki do biografistyki martyrologicznej ziemi dobrzyńskiej)

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych Gminy Radomin

4 Patrycja Rygielska – Konspiracyjna działalność Wacława Kozłowskiego w ramach Tajnego Związku Krwawej Ręki

5 Zbigniew Fodrowski – Szkolnictwo w Gminie Radomin

6 Agnieszka Brzezińska – Ośrodek Chopinowski w Szafarni – historia i dzień dzisiejszy

7 Małgorzata Dąbrowska – Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem 

Kształt otwartej książki. Napis; Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 17

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 17
Materiały XVII Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Ciechocinie w dniu 17 października 2012 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2013

Sygnatura SIRr  VIb/1-62

Tom dokumentuje kolejną, siedemnastą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Ciechocinie.

Wiodącym tematem konferencji była rocznica 750-lecia Ciechocina.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

1 Ks. Wojciech Kujawski – Klucz ciechociński dóbr biskupów kujawsko-pomorskich

2 ks. Kazimierz Górski – Z dziejów parafii Ciechocin

3 Mirosław Krajewski – Bene merentes dla gminy Ciechocin i okolic

4 Kinga Marcinkowska – Pracowici i sławetni – społeczeństwo Ciechocina i okolic w XVIII w.

5 Adam Wróbel – O nazwach miejscowych gminy Ciechocin

6 Szymon Wiśniewski – Szlak sw. Jakuba w Ciechocinie i okolicach

7 Jerzy Cieszyński – Współczesna gmina Ciechocin

Do góry

Skip to content