Jesteś tutaj:

Tag: materiały konferencyjne

 

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 22
Materiały XXII Konferencji Historycznej
„Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”
w Skrwilnie,  w dniu 23 października 2017 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego
i Mirosława Krajewskiego

Wydawca:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
WEiW Verbum

Dobrzyń nad Wisłą 2018

Sygnatura SIRr  VIb/1-59t.22

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą drugą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Skrwilnie

W zbiorze znalazło się pięć artykułów:

  1. Mirosław Krajewski – Niemiecka polityka eksterminacji ludności Ziemi Dobrzyńskiej jesienią 1939 r.
  2. Jacek D. Drejryng – Drewniane domy osadników niemieckich na terenach Warthegau w latach 1940-1944
  3. Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych i wodnych gminy Skrwilno
  4. Dariusz Kolczyński – Współczesna gmina Skrwilno
  5. Iwona Jeżewska-Świeżak – Historia oświaty w Skrwilnie

Kształt książki. Napis; Z dziejów ziemi dobrzyńskiej Tom 21

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 21
Materiały XXI Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Tłuchowie w dniu 26 października 2016 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2017

Sygnatura SIRr  VIb/1-64

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą pierwszą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Tłuchowie.

W zbiorze znalazły się trzy artykuły:

1 Mirosław Krajewski – Kontrowersje wokół herbu Ziemi Dobrzyńskiej

2 Edyta Gąsiorowska – Z dziejów tłuchowskiej świątyni

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych i wodnych gminy Tłuchowo

Kształt otwartej książki. Napis: Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20

Z dziejów ziemi dobrzyńskiej – Tom 20
Materiały z XX Konferencji Historycznej
„Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”
w Radominie w dniu 28 października 2015 r. 

pod red. Ryszarda Bartoszewskiego

Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Dobrzyń nad Wisłą 2016

Sygnatura SIRr  VIb/1-63

Tom dokumentuje kolejną, dwudziestą już Konferencję Historyczną Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej pod nazwą „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej”.

Seria „Z dziejów ziemi dobrzyńskiej” jest niezwykle ważnym wydawnictwem historycznym i doniosłym osiągnięciem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Seria wyróżnia się jednorodnym poziomem edytorskim i wysokim poziomem przekazu popularnonaukowego i naukowego.

Tym razem konferencja odbyła się w Radominie.

W zbiorze znalazło się siedem artykułów:

1 Andrzej Szalkowski – Bitwa w Radominie 14.09.1769 r. Przyczynek do historii czasów Konfederacji barskiej na ziemi dobrzyńskiej

2 Mirosław Krajewski – Od Targowicy do Żołnierzy Niezłomnych (przyczynki do biografistyki martyrologicznej ziemi dobrzyńskiej)

3 Adam Wróbel – Z dziedzictwa kulturowego, językowego w Ziemi Dobrzyńskiej. O nazwach miejscowych Gminy Radomin

4 Patrycja Rygielska – Konspiracyjna działalność Wacława Kozłowskiego w ramach Tajnego Związku Krwawej Ręki

5 Zbigniew Fodrowski – Szkolnictwo w Gminie Radomin

6 Agnieszka Brzezińska – Ośrodek Chopinowski w Szafarni – historia i dzień dzisiejszy

7 Małgorzata Dąbrowska – Regionalna Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem 

Do góry

Skip to content