Tag Archives: materiały konferencyjne

Next Page

Toruński modernizm – architektura miasta 1920-1989

Toruński modernizm
Architektura miasta 1920-1989

Redakcja naukowa: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2016

Sygnatura SIR XXXIIIb/162

Książka zawiera referaty wygłoszone na II konferencji z cyklu „Toruńskie zabytki młodszego pokolenia”.

Konferencja „Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989” odbyła się 28 listopada 2015 roku w Centrum Dialogu – Bibliotece Diecezjalnej w Toruniu.

W książce opublikowano następujące referaty:

 1. Bożena Grzegorczyk – Modernizm: próba spojrzenia z perspektywy minionego czasu
 2. Michał Pszczółkowski – Wpływy warszawskie w międzywojennej architekturze Torunia
 3. Katarzyna Uchowicz – Mobilny modernizm. Warszawa versus Toruń w twórczości Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy
 4. Marcin Ceglarski, Jakub Polak – Nowa Gazownia Miejska w Toruniu
 5. Cezary Lisowski – Renesans modernizmu. Wnętrze toruńskiej Kasy Chorych
 6. Michał Wiśniewski – Socmodernizm:  historia późnej nowoczesności w architekturze Polski Ludowej
 7. Emilia Ziółkowska – W poszukiwaniu nowoczesności. Architektura kampusu uniwersyteckiego i jej metamorfozy 
 8. Konstancja Górska – Polski modernizm na Rubinkowie
 9. Cezary Lisowski – Wnętrza których nie było

Należy podkreślić, że książka jest bardzo bogato ilustrowana.

Budownictwo szkieletowe w Toruniu – pruski mur – nielubiane dziedzictwo

Budownictwo szkieletowe w Toruniu
Pruski mur – nielubiane dziedzictwo

Redakcja naukowa:
Katarzyna Kluczwajd

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXXIIIb/153

Książka zawiera materiały z I sesji naukowej z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki 9 maja 2015 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Zamiarem organizatorów było zwrócenie uwagi torunian na nowe zabytki rodem z XIX i XX wieku, które na naszych oczach znikają z pejzażu miasta, gdyż nie docenia się ich walorów historycznych, artystycznych i architektonicznych.

W czasie konferencji z referatami wystąpili nie tylko specjaliści, ale również pasjonaci i miłośnicy zabytków Torunia.

Należy podkreślić, że książka jest bardzo bogato ilustrowana.

Zamieszczono w niej następujące studia i artykuły:

Henryk Ratajczak – Pruski mur w Toruniu – niechlubne dziedzictwo? Uwarunkowania powstania, zasób i społeczna percepcja wartości budownictwa szkieletowego z przełomu XIX i XX wieku

Ulrich Schaaf – Przemysłowa architektura szkieletowa dziewiętnastowiecznych przedmieść Torunia. Kilka uwag na temat jej charakterystyki, zastosowania i znaczenia

Szymon Spandowski, Anna Zglińska – Na szlaku szkieletów. O nieistniejących domach przedsiębiorców budowlanych i nie tylko

Marcin Ceglarski, Jakub Polak – Dom przy ul. Bydgoskiej 32 – jego historia i analiza przekształceń

Wojciech Koczorowski, Katarzyna Kluczwajd – O znanym w Toruniu domu szkieletowym przy ul. Stromej 5

Jacek Bloch, Magdalena Olszta-Bloch – Mur pruski w sieci, czyli refleksje nad konstrukcjami szkieletowymi w Toruniu

Katarzyna Kluczwajd – Prusko-murowe impresje. Toruńskie Spacery Fotograficzne

Zbyszek Filipiak – Pierwsza pięciolatka Toruńskich Spacerów Fotograficznych (2010-2015)

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego

Pod redakcją:
Waldemara Rozynkowskiego,
Małgorzaty Strzeleckiej,
Michała Targowskiego

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IIIA/109

„Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” jest już trzecim tomem wydanym w ramach serii „Region Kujawsko-Pomorski w Przeszłości”.

Do tej pory ukazały się:

 • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim (2013)
 • Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim (2014)
 • Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego (2015)

Seria jest pokłosiem konferencji naukowo-metodycznych organizowanych przez Instytut Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Zbiór studiów „Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego” składa się z referatów wygłoszonych podczas konferencji, jaka odbyła się 27 listopada 2014 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK.

Autorami referatów byli uczeni akademiccy oraz nauczyciele praktycy.

Pierwsza naukowa część książki zawiera teksty badaczy, prezentujących wyniki swych poszukiwań i odkryć.

Druga metodyczna część została napisana przez nauczycieli historii i osoby związane z naszym regionem, które zaprezentowały swoje osiągnięcia i autorskie projekty.

CZEŚĆ HISTORYCZNA

Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski – Książę Kazimierz Konradowic – twórca księstwa kujawskiego

Sobiesław Szybkowski – Od jednowioskowego szlachcica do wojewody. Kariera wojewody brzeskiego Andrzeja z Pierowej Woli (Lubienia)

Tomasz Dziki – Z badań nad wizerunkiem burżuazji przemysłowej Włocławka w okresie zaborów (1815–1918)

Aneta Niewęgłowska – Dyrektorzy wyższej szkoły żeńskiej w Toruniu w dziewiętnastym stuleciu

Waldemar Rozynkowski – Z Łucka do Zamku Bierzgłowskiego – o Słudze Bożym ks. biskupie Adolfie Piotrze Szelążku (1865–1950)

Monika Pest – Korespondencja polskich typografów do Janiny i Zygfryda Gardzielewskich. Unikatowa pamiątka „czarnej sztuki” w regionie

CZEŚĆ METODYCZNA

Bartosz Kleist  – Kujawy w życiu i twórczości Jana Kasprowicza 

Agnieszka Laddach – Ks. prof. Janusz St. Pasierb w świadomości mieszkańców województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

Grzegorz Radomski, Jarosław Czarnomski – Pamięć o byłych nauczycielach jako forma kreowania wzorca osobowego w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 

Grażyna Jaśniowska – Jan Kasprowicz – patron Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

Dariusz Chrobak – Znani i nieznani mieszkańcy ziemi dobrzyńskiej w kształtowaniu postaw młodego pokolenia na przykładzie działań Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie 

Mateusz Głowacki – Józef Otto hr. Skarbek (1819–1900) – życie, działalność i spuścizna ostatniego dziedzica Osięcin z perspektywy edukacji historycznej i regionalnej

Szymon Wiśniewski – Mieszkańcy Golubia-Dobrzynia i okolic na frontach II wojny światowej. W 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino

Maria Jadczak – Tajemnica Elżbiety Zawackiej. Czy „Zo” była Matą Hari? Próba lekcyjnego portretu psychologicznego