Jesteś tutaj:

Tag: materiały konferencyjne

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza

pod red.: Włodzimierz Jastrzębski, Jacek Woźny

Wydawnictwo:
Przedsiębiorstwo Marketingowe LOGO

Bydgoszcz – Tuchola 2007

Sygnatura SIRr X/44

Prezentowana publikacja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej 21 września 2007 roku w Tucholi.

Zamieszczone w niej studia naukowe poświęcone są rzece Brda, walorom przyrodniczym i geograficznym jej dorzecza oraz wpływowi na lokalną historię, ekonomię, język, literaturę i turystykę.

Książka składa się z następujących referatów:

 • Jacek Woźny – Osadnictwo pradziejowe w dorzeczu Brdy
 • Maksymilian Grzegorz – Znaczenie rzeki Brdy w średniowieczu i czasach staropolskich
 • Jerzy Szwankowski – Wykorzystanie wód Brdy i jej dorzecza w gospodarce pruskiej
 • Włodzimierz Jastrzębski – Rola Brdy w najnowszej historii Polski. Stan badań i potrzeby badawcze
 • Rafał Krygier – Fauna dorzecza Brdy
 • Marcin Gorączko – Przekształcenia Brdy w jej dolnym biegu
 • Mieczysław Stachowiak – Stan wiedzy o faunie i florze dorzecza Brdy w obrębie powiatu tucholskiego (komunikat)
 • Jacek Cieściński – Ogólna charakterystyka obiektów decydujących o jakości wód rzeki Brdy w obrębie powiatu tucholskiego
 • Elwira Jutrowska, Danuta Szumińska, Roman Dysarz, Tomasz Giętkowski, Michał Habel – Badania geograficzne rzeki Brdy i jej dorzecza
 • Sławomir Kamosiński – Gospodarcze znaczenie Brdy po II wojnie światowej
 • Małgorzata Święcicka – Brda w językowym obrazie świata
 • Maria Pająkowska-Kensik – Brda w literaturze (w prozie i poezji)
 • Janusz Umiński – Zagospodarowanie turystyczne szlaku Brdy

Publikacja powstała przy współpracy Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz Towarzystwa Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów Tucholskich”.

Zadanie dofinansowane przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do góry

Skip to content