Tag Archives: męczennicy

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

7 czerwca 1999 roku Jan Paweł II
w trakcie mszy odprawianej
w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Został on wyniesiony na ołtarze
za sprawą swej męczeńskiej śmierci
w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Jednak całe życie młodego księdza jest świadectwem heroiczności jego cnót.

 

 

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w Chełmży 22 stycznia 1913 roku.

Jego ojciec prowadził piekarnię.

Rodzina miała sześcioro dzieci – czterech synów i dwie córki.

Wiele cennych informacji o duchowości błogosławionego dostarcza jego „Pamiętnik”, który zaczął prowadzić w wieku 16 lat – od 1929  do 1939 roku.

W Chełmży Stefan Wincenty Frelichowski wstąpił w szeregi harcerstwa.

W harcerstwie działał również w czasie nauki w seminarium w Pelplinie, a po uzyskaniu świeceń kapłańskich został nawet kapelanem Chorągwi Pomorskiej ZHP.

W 2003 roku Stefan Wincenty Frelichowski został ogłoszony Patronem Harcerstwa Polskiego.

Od 1 lipca 1938 roku ks. Stefan Wincenty Frelichowski zaczął pełnić funkcję wikariusza w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu.

Z Toruniem był związany do aresztowania przez Niemców 11 września 1939 roku.

Był przetrzymywany w Forcie VII
w Toruniu, w hitlerowskich obozach
w Nowym Porcie Gdańskim, w Stutthofie,
w Sachsenhausen – Oranienburg.

W grudniu 1940 roku ostatecznie został uwięziony w obozie koncentracyjnym
w Dachau pod Dreznem.

Tu otrzymał numer obozowy 22492.

 

 

Z obozu męczennik pisał do domu listy.

Listów tych zachowało się 96.

Listy obozowe były kontrolowane przez Niemców, z tego względu musiały być pisane w języku niemieckim.

Błogosławiony podpisywał się w nich imieniem Stefan, mimo że wszyscy bliscy znali go pod imieniem Wicek.

Ze względów na cenzurę w listach tych używał imienia Wicek, gdy pisał o sobie w osobie trzeciej.

Ostatni jego list nosi datę 14 stycznia 1945 roku.

W obozie bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski mimo zakazów kontynuował działalność kapłańską.

Szczególną opieką otoczył zwłaszcza chorych z obozowego szpitala.

Nie zaprzestał służyć chorym, nawet gdy w obozie pod koniec 1944 roku wybuchła epidemia tyfusu.

Dla wycieńczonego 6 latami głodu, zimna, chorób i niewolniczej pracy organizmu było to śmiertelne niebezpieczeństwo.

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski zmarł na tyfus 23 lutego 1945 roku
(dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu) w wieku 32 lat.

Wszystkim zainteresowanym postacią błogosławionego męczennika polecamy znajdujące się w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego publikacje:

 

Stefan Wincenty Frelichowski

Pamiętnik : zapiski kleryka

Wydawnictwo Księży Marianów

Warszawa  2000

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

bł. Stefan Wincenty Frelichowski

Listy obozowe

Tłumaczenie i opracowanie Maria Nędzewicz

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2005
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Jaromir Durczewski

Druh Wicek – patron harcerstwa polskiego
Opowieść o błogosławionym
ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2007
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Peregrynacja relikwii błogosławionego
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
patrona Harcerstwa Polskiego

red. ks. Józef Nowakowski

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2006
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Waldemar Rozynkowski

Radosnym Panie!
O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim (1913-1945)

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2004

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Krystyna Podlaszewska

Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń  1998

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

ks. dr Henryk Ormiński

Sługa Boży ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski

Kartuzy 1995

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

 

Waldemar Rozynkowski

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
jako wychowawca w świetle własnych pism

[nadbitka:]
Pedagogia Christiana
Nr 1 / 2003 ; s. 171-177
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Waldemar Rozynkowski

Kapłan Błogosławieństw
– błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski

[nadbitka:]
Pedagogia Christiana
Nr 2 / 2002 ; s. 195-199
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

Nr 6

Toruń 2003

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

W numerze:

 • Marian Przykucki – Kazanie z okazji 57. Rocznicy śmierci bł. Wincentego Frelichowskiego Toruń , 23 lutego 2002 r.
 • Piotr Kurlenda – Organizacje katolickie w Toruniu w czasach II Rzeczypospolitej
 • Waldemar Rozynkowski – Błogosławiony ks. Stefan Frelichowski inicjator ruchu Legion Chrystusa
 • Waldemar Rozynkowski – Błogosławieni: Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski – dwie drogi do świętości
 • Biskup toruński do uczestników pielgrzymki
 • ks. Józef Nowakowski – W Dachau – nowe pamiątki o Bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim
 • O. Michał Pacan OSPPE – uroczystość poświęcenia sztandaru Służby liturgicznej Ołtarza Parafii NMP Częstochowskiej na Skarpie w Toruniu Dnia 29 maja 2002 roku o godz. 18.00
 • Kalendarium dokumentacyjne o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim (część IV)
 • Prośby i podziękowania za przyczyną Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 13 czerwca 1999 roku

 

Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

Nr 10

Toruń 2006

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

W numerze:

 • Bp Józef Szamocki – Homilia z okazji 60. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 23 II 2005 r.
 • Jaromir Durczewski-  Odnaleźć radość życia
 • Ks. Marian Wróblewski –  Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski – jako kaznodzieja
 • Marian Dorawa – Nowy ołtarz błogosławionego ks. Stefana W. Frelichowskiego
 • Beata Chomicz – Harcerski Alert
 • Beata Chomicz – Odeszli na wieczną wartę
 • Ks. Józef Nowakowski (oprac.) – Kalendarium dokumentacyjne
 • Pieśni
 • Modlitwa

 

Zbigniew Grochowski

Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski
Patron Harcerzy Polskich i…
410 zadań i rozwiązań

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

 

Zadura Robert

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
Męczennik, patron harcerstwa polskiego

Toruń 2009

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski