Tag Archives: mieszczaństwo

Krzysztof Mikulski, Krzysztof Kopiński – Herbarz patrycjatu toruńskiego – tom I-II

Krzysztof Mikulski
Krzysztof Kopiński

Herbarz patrycjatu toruńskiego

Tom I
Towarzystwo Miłośników Torunia
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”

Tom II
Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2008-2015

Sygnatura SIRrIIIA/81t.1

„Herbarz patrycjatu toruńskiego” nawiązuje tytułem do opublikowanego już po śmierci autora herbarza prof. Mariana Gumowskiego.

Niestety autor nie zdążył uporządkować i poddać krytycznej analizie zebranych przez siebie materiałów.

Współcześnie wynikami swoich badań genealogicznych dzielą się prof. dr hab. Krzysztof Mikulski i dr hab. Krzysztof Kopiński z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Herbarz poświęcony jest najważniejszym rodzinom średniowiecznego Torunia.

W obu tomach omówiono po 12 patrycjuszowskich rodów.

W sumie razem z planowanymi tomami mają być opublikowane 62 biogramy rodzin patrycjuszy.

W tomie pierwszym opisano rodziny:

 • Jachin
 • von der Linde
 • vom Loe
 • Ludenscheide
 • Musing
 • Pape
 • von Putten
 • Rebber
 • Reusse
 • Rockendorf
 • Rubit
 • Weise

Tom drugi poświęcono rodzinom:

 • von Allen
 • Becker
 • von Birken
 • von Brelen
 • Bugheim
 • Czegenhals
 • vom Hofe
 • von der Mersche
 • Merseburg
 • Rosenfeld
 • von Soest
 • Watzenrode

Herb rodziny jest punktem wyjścia dla analizy genealogicznej patrycjatu, ukazania jego roli społecznej i politycznej w życiu Torunia.

Jednak w herbarzu omówiono również te rody patrycjuszowskie, które herbów nie miały.

Większość biogramów uzupełniają tablice genealogiczne, ułatwiające orientacje w związkach rodzinnych i pokrewieństwie.

Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński

Henryk Stroband (1548-1609)
Burmistrz toruński
W czterechsetną rocznicę śmierci

Pod red. Krzysztofa Mikulskiego
Okładka: Krzysztof Galus

Seria:Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr IIIB/Stroband

 

Henryk Stroband Starszy to jeden z najwybitniejszych toruńczyków.

Zasłynął z wielu reform instytucji miejskich, które przeprowadził w Toruniu, zmieniając go w nowoczesne miasto.

Dzięki jego staraniom zreformowano gimnazjum akademickie, rozwinięto działalność drukarni.

Zainicjował też przebudowę ratusza oraz miejskich fortyfikacji.

 

Prezentowana publikacja składa się z czterech artykułów, których autorami są naukowcy
z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Krzysztof Mikulski
Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku

Michał Targowski
Strobandowie w Toruniu

Janusz Małłek
Burmistrz Henryk Stroband (1548-1609), reformator instytucji miejskich i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Piotr Birecki
Toruń burmistrza Henryka Strobanda, czyli miasto doskonałe

Krzysztof Mastykarz – Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Krzysztof Mastykarz

Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV-XVI wieku

Seria: Biblioteka ToMiTi
http://tomito.cba.pl/
Okładka: Krzysztof Galus
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr IX/45

 

Krzysztof Mastykarz obronił w 2010 roku rozprawę doktorską „Czas wolny i rozrywka w wybranych miastach ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku”.

Podstawa źródłowa opracowania jest bardzo zróżnicowana.

Składają się na nią kroniki, pamiętniki, roczniki, księgi rachunkowe, podatkowe, ławnicze, księgi proskrybowanych, wilkierze miejskie, statuty organizacji korporacyjnych, skrypty dłużne, uchwały rad miejskich, Stanów Prus Krzyżackich i Stanów Prus Królewskich, Prawo starochełmińskie.

Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały:

Rozdział 1
Miasta ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku
Zawiera opis dziejów lokacji miast na ziemi chełmińskiej
oraz charakterystykę ich struktury społecznej.

Rozdział 2
Czas wolny i rozrywka w elitarnej kulturze wybranych miast ziemi chełmińskiej
Rozdział poświęcony jest rozrywkom patrycjuszy, zarówno wielkich miast pruskich
(Stare Miasto Toruń, Chełmno), jaki i mniejszych ośrodków
(Nowe Miasto Toruń, Grudziądz, Brodnica).
Czas wolny spędzali oni w Dworach Artusa, domach kompanijnych, ogrodach strzeleckich.

Rozdział 3
Miejsca i formy spędzania czasu wolnego i rozrywki średnich i niższych warstw społecznych w wybranych ośrodkach miejskich ziemi chełmińskiej
Średnie i niższe warstwy korzystały z rozrywki organizowanej przez cechy i bractwa.
Ogólnodostępnymi miejscami spędzania wolnego czasu były gospody, łaźnie,
ogrody strzeleckie, rynki i główne ulice.

Rozdział 4
Formy spędzania czasu wolnego o charakterze dworskim w ośrodkach miejskich ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku
Ostatni rozdział zawiera opis spędzania czasu wolnego najpierw przez władze krzyżackie,
a po 1454 roku przez polskich władców i dostojników.