Tag Archives: Mikołaj Kopernik

Next Page

Katarzyna Kluczwajd – Astronomiczna orbita

 

Katarzyna Kluczwajd

Astronomiczna orbita

Seria: Toruń SPACErkiem

Wydawca:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-172c

Katarzyna Kluczwajd jest znaną historyk sztuki, regionalistką oraz popularyzatorką sztuki i dziejów Torunia.

Książka „Astronomiczna orbita” to kolejna publikacja z serii „Toruń SPACErkiem”.

W sumie ukazały się już:
– Pierniczana orbita (2015)
– Krzyżacka orbita (2015)
– Astronomiczna orbita (2016)
– Kinowo-filmowa orbita (2017)

„Astronomiczna orbita” to przewodnik po Toruniu śladami miejsc w jakikolwiek sposób nawiązujących do postaci Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik to nie tylko astronom – to również świetna marka.

Książka zawiera unikalne zdjęcia, również te dotąd nie publikowane.

Książka skład się z trzech części:
– Wprowadzenie
– Na trasie
– Na orbicie

Czytelnicy dowiedzą się wielu nieznanych ciekawostek na temat:
– Domu Kopernika
– portretów Kopernika
– pomników Kopernika
– mydła Kopernika
– zegarów słonecznych
– epitafium Kopernika
– szkoły staromiejskiej
– Książnicy Kopernikańskiej
– pierników Kopernika
– planetarium
– Gimnazjum Akademickiego
– Roku Kopernikańskiego
– planetoidy Toruń
– fontanny Cosmopolis
– Krzywej Wieży
– zegara analematycznego
– Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
– Centrum Astronomii w Piwnicach

Czytelnicy dowiedzą się, gdzie w Toruniu kwitnie układ słoneczny, gdzie urzęduje pies Kopernika.

Przewodnik roi się od ciekawostek, anegdot, osobliwości i zaskoczeń.

Gorąco polecamy.

Mikołaj Kopernik i jego świat – Teresa Borawska przy współudziale Henryka Rietza

 

Teresa Borawska
przy współudziale Henryka Rietza

Mikołaj Kopernik i jego świat
Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia

Wydawca:
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IV/89

Gorąco polecamy książkę „Mikołaj Kopernik i jego świat”.

Nie jest to kolejna biografia wielkiego astronoma.

Przedmiotem opracowania jest otoczenie uczonego, jego przyjaciele i współpracownicy.

Dr hab. Teresa Borawska zajmuje się historią średniowiecza i epoki nowożytnej.

Jej wieloletnie badania prowadzone na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przyniosły ważkie ustalenia dotyczące środowiska Mikołaja Kopernika.

Krąg osób z którymi współpracował tworzyli kanonicy i wikariusze z katedry we Fromborku.

Autorka poświeciła również wiele miejsca działalności prawniczej Mikołaja Kopernika.

Odrębne rozdziały książki dotyczą księgozbioru wielkiego uczonego oraz wpływu jego nauki na uczonych skandynawskich.

Monografię uzupełnia Appendix autorstwa dr Henryka Rietza poświęcony świeżemu odkryciu domniemanego grobu wielkiego astronoma.

Dr Henryk Rietz jest również współautorem studiów poświęconych Aleksandrowi Svenichenowi oraz poradzie prawnej Kopernika z 1535 roku.

Spis artykułów:

 1. Mikołaja Kopernika curriculum vitae
 2. Czynniki kulturotwórcze na Warmii w średniowieczu i w czasach nowożytnych
 3. Kapituła warmińska w średniowieczu i w czasach nowożytnych
 4. Gdańszczanie w kapitule warmińskiej w XIV-XVI wieku
 5. Kapituła warmińska w czasach Stanisława Hozjusza
 6. Obowiązujące reguły a codzienne życie kanonika warmińskiego
 7. Kurialista z Kaszub Bernard Sculteti rzecznikiem interesów warmińskich w Rzymie na przełomie XV i XVI wieku
 8. Stronnicy krzyżaccy w otoczeniu Łukasza Watzenrodego
 9. Michał Pfaff w służbie kapituły z Fromborka
 10. Zagadnienie indygenatu w sporze o przyjecie do cechu w Olsztynie w 1523 roku
 11. Aleksander Svenichen (zm. 1529 r.) – franciszkanin z Prus zagubiony w zamęcie reformacji
 12. W kręgu przyjaciół doktora Mikołaja
 13. Prawnicy w otoczeniu Mikołaja Kopernika
 14. Nieznana porada prawna Mikołaja Kopernika z 1535 roku
 15. Księgozbiór Mikołaja Kopernika
 16. Recepcja heliocentryzmu w krajach skandynawskich
 17. Appendix – Mikołaja Kopernika grób i doczesne szczątki w katedrze fromborskiej odnalezione oraz na wieczną rzeczy pamiątkę zachowane? Refleksje i spostrzeżenia dotyczące poszukiwań, identyfikacji oraz metody badań naukowych

Krzysztof Mikulski – Mikołaj Kopernik

 

Krzysztof Mikulski

Mikołaj Kopernik
Środowisko społeczne, pochodzenie
i młodość

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2015

Sygnatura SIRr IV/91

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski jest wybitnym specjalistą w zakresie historii Państwa Zakonu Krzyżackiego w średniowieczu i Prus Królewskich w epoce nowożytnej.

Jak nikt inny zna również przeszłość Torunia i jego mieszkańców, czego przykładem jest dysertacja „Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku”.

Prezentowana dziś biografia Mikołaja Kopernika jest podsumowaniem długoletnich badań, studiów, analiz, dociekań i poszukiwań autora.

Obejmuje ona dzieciństwo i młodość astronoma, spędzone w Toruniu.

Jest to książka o rodzinie Mikołaja Kopernika, o jego przodkach, krewnych i powinowatych, oraz o mieszkańcach średniowiecznego Torunia.

Monografia przynosi nowe ustalenia dotyczące genealogii rodziny astronoma.

Dostarcza też szeregu argumentów na inną lokalizację kamienicy, w której miał urodzić się Mikołaj Kopernik.

Znacznie też rozszerza naszą wiedzę o rodzinie jego matki i osobie ojca.

Zawiera oczywiście wyjaśnienie etymologii nazwiska astronoma.

Autor prześledził szczegółowo pochodzenie geograficzne i społeczne rodziny Koperników.

Zbadał wszystkie rodziny o tym nazwisku z terenów Śląska i Małopolski.

Jednak jest to książka nie tylko o pochodzeniu Mikołaja Kopernika.

To wielka panorama społeczeństwa średniowiecznego Torunia, patrycjuszowskich rodzin naszego miasta, rodów kupieckich z Torunia, Krakowa i Śląska, przybyszy z terenów niemieckiej Westfalii i kupców hanzeatyckich zaangażowanych w ogólnoeuropejski handel, którego szlaki krzyżowały się w naszym mieście.