Tag Archives: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Previous Page

Od Parku Cegielnia do klubu Azyl, czyli jak się bawił Toruń

belkaniebieska2

09112015

 

Od Parku Cegielnia do klubu Azyl,
czyli jak się bawił Toruń

katalog wystawy
22 stycznia – 25 marca 2011

Wydawca:
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2011

SIRr VIII/T-163

belkaniebieska2

Wstęp do katalogu napisała Aleksandra Mierzejewska.

Autorami tekstu są Anna Bieniaszewska, Jakub Kopczyński, Aleksandra Mierzejewska i Katarzyna Pietrucka.

Aleksandra Mierzejewska i Katarzyna Pietrucka były zresztą kuratorami wystawy.

Park Cegielnia powstał w 1817 roku w miejscu dawnej cegielni (ul. Przybyszewskiego).

Zasłynął z olbrzymiej restauracji, która miała 4 tysiące miejsc.

Funkcjonowała tu też muszla koncertowa i kort tenisowy.

W 1928 roku wybudowano w tym miejscu Halę Wystawową.

Klub Środowisk Twórczych Azyl powstał w 1967 roku na terenie Teatru Baj Pomorski.

Funkcjonował w tym miejscu do 1980 roku.

Te dwa miejsca stanowią klamry wystawy  Muzeum Okręgowego w Toruniu, która jest opowieścią o miejscach w jakich bawili się torunianie w XIX i XX stuleciu..

Długo największą popularnością cieszyły się parki miejskie – ich urok oddają stare fotografie i pocztówki.

W parkach działały restauracje, ale i w samym mieście pełno było hoteli, kawiarni, piwnic i gospód.

Liczba takich lokali w okresie międzywojennym sięgała 130.

Osobną kategorię kulturalnej rozrywki stanowiły kina i kinoteatry.

Przed wojną najbardziej prestiżowe było garnizonowe kino „Mars”, które działało przy ul. Warszawskiej.

Zachowało się szereg ulotek reklamowych toruńskich kin.

W mieście przy ul. Chełmińskiej funkcjonował również fotoplastykon aż do lat 70-tych XX wieku.

Urządzenie zachowało się do naszych czasów i na stałe znajduje się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

Na wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu można było również zobaczyć wiele pamiątek po toruńskich teatrach – pocztówki, afisze, fotografie aktorów.

Kolejna część wystawy poświęcona była wypoczynkowi, rekreacji i sportowi.

Dawniej wielkie znaczenie miała Wisła jako kąpielisko i centrum sportów wodnych.

W okresie powojennym rozwijał się w Toruniu sport akademicki.

Wystawę zamykają zdjęcia dokumentujące rozrywkę w czasach PRL – plaże, tory saneczkowe, baseny, Juwenalia, bale ,festiwale i wystawy.

Gorąco polecamy lekturę katalogu wszystkim miłośnikom Torunia oraz badaczom życia codziennego i folkloru miejskiego.

belkaniebieska2

Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

belkaniebieska2

03112015

 

Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

Pod redakcją: Krzysztof Mikulski, Emanuel Okoń

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXIXb/35

belkaniebieska2

Początki toruńskiego Muzeum sięgają roku 1861, kiedy to w gmachu Ratusza Staromiejskiego swoje zbiory udostępniło niemieckie stowarzyszenie naukowo-kulturalne Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst,

W 1920roku powstało Muzeum Miejskie po włączeniu do niego zbiorów muzealnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obecnie Muzeum Okręgowe to właściwie kilka muzeów:

  • Ratusz Staromiejski
  • Dom Mikołaja Kopernika
  • Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
  • Kamienica pod Gwiazdą (zbiory sztuki orientu)
  • Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
  • Muzeum Toruńskiego piernika (od 2015 r.)

Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe, prowadzi działalność edukacyjną, wydaje albumy i katalogi wystaw,

150 rocznica powstania Muzeum Okręgowego stała się okazja do wydania księgi pamiątkowej.

Jest to publikacja bardzo ciekawa, wartościowa i godna rocznicy,

Spis treści:

Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski
List gratulacyjny

Dyrektor Muzeum Okręgowego Marek Rubnikowicz
Wstęp

Marian Arszyński
Ze wspomnień dawnego pracownika toruńskiego Muzeum

Michał F. Woźniak
Muzeum Okręgowe w Toruniu w okresie transformacji (ostatnie dziesięciolecie XX wieku)

Anna Kosicka
Muzeum po roku 2000 – wejście w XXI wiek

 Józef Flik
Pracownia Konserwatorska Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1957-1984

 Jan Tajchman
Toruńskie zabytki architektoniczne adaptowane na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu

Romualda Uziembło, Bogusława Wawrzykowska
Muzealne zbiory archeologiczne Torunia

Andrzej Drączkowski
Kolekcja Działu Sztuki

Hubert Czachowski, Hanna Muzalewska-Aleksandrowicz
Dział Etnograficzny w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Aleksandra Mierzejewska
Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia

 Janina Mazurkiewicz
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Pięćdziesiąt lat działalności „Domu Mikołaja Kopernika” działu Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960-2010)

Magdalena Nierzwicka
Dział Kultur Pozaeuropejskich

Barbara Kukowicz-Wirowska, Justyna Bibik;
Działalność edukacyjna Muzeum Okręgowego w Toruniu

Alina Stefańska
Książki, księgi, fotografie. Biblioteka i dokumentacja zbiorów

Alina Targowska;
Pracownia konserwatorska w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Lata 1984-2010,

Aneks I:
Członkowie Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1965-2011
oprac. Krzysztof Mikulski

Aneks II:
Pracownicy Muzeum
oprac. Robert Żytkowicz

belkaniebieska2

Toruń i jego historia. Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej – wystawa w Domu Eskenów

belka

19122014-1

 

Toruń i jego historia.
Od pradziejów do zakończenia
II wojny światowej.

Wystawa

Dom Eskenów
Muzeum Okręgowe w Toruniu

 

 

 

Dnia 10 grudnia 2014 roku pracownicy Sekcji Bibliografii Regionalnej – Monika Kozłowska, Katarzyna Kulig i Katarzyna Tomkowiak – wzięli udział w wystawie Toruń i jego historia. Od pradziejów do zakończenia II wojny światowej, zorganizowanej w Domu Eskenów przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Wystawa jest jednym z największych przedsięwzięć ekspozycyjnych Muzeum, tematycznie obejmuje okres od pradziejów do 1945 roku, który podzielono na 3 części.
Na parterze przedstawiono historię Torunia w okresie przedlokacyjnym oraz epoce średniowiecza, pierwsze piętro obejmuje czasy nowożytne do połowy XIX wieku, natomiast najnowsza, ostatnia część wystawy prezentuje historię Torunia od tzw. okresu pruskiego do końca II wojny światowej.
Całość zrealizowana jest z wielkim rozmachem, z wykorzystaniem najnowszych trendów we współczesnym muzealnictwie (fotoplastykon, aranżacje plastyczne oraz pokazy multimedialne, prezentujące np. historię dzwonu Tuba Dei, atak Szwedów na mury miasta w 1703 roku, rozbudowę Twierdzy Toruń czy zmiany architektoniczne w obrębie Starego Miasta w 2 poł. XIX w.).

Wystawa eksponuje wszystkie najważniejsze i przełomowe dla historii Torunia wydarzenia – pojawienie się Zakonu Krzyżackiego oraz wojny polsko-krzyżackie, rozwój handlu, Colloquium Charitativum, wojny polsko-szwedzkie, okres pruski, odzyskanie niepodległości, czas II wojny światowej i konspiracyjną działalność mieszkańców – przedstawiając je nie tylko za pomocą eksponatów i rekwizytów, ale również oddziałując światłem i dźwiękiem.
Zwiedzający poruszają się chronologicznie, mając do dyspozycji ekrany dotykowe, umożliwiające zgłębienie interesujących zagadnień według indywidualnych potrzeb.
Ostatnią, najnowszą część wystawy wzbogacają liczne zdjęcia, prezentujące aktywności środowisk twórczych, amatorskich ruchów artystycznych, życie codzienne mieszkańców oraz zniszczenia wojenne (np. zburzone oba toruńskie mosty).
Wszystko to sprawia, że nawet osoby niezbyt zainteresowane historią Torunia są w stanie docenić nowoczesność i interaktywność tej wystawy.

belka

W Gazecie Pomorskiej (nr 287 z 11 grudnia 2014 r., s. 10) ukazało się sprawozdanie z wystawy autorstwa Magdaleny Janowskiej „Poznaj dzieje miasta”.

Materiał ilustruje fotografia Lecha Kamińskiego, która przedstawia nasze koleżanki zwiedzające wystawę.

Tekst i fotografia dostępne są również w internecie na stronie Gazety Pomorskiej:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141211/TORUN01/141219836

belka