Tag Archives: Muzeum Uniwersyteckie

Mirosław A. Supruniuk – Archiwum i Muzeum Emigracji w Toruniu : 25 lat starań o ochronę dziedzictwa kulturowego emigracji polskiej

 

Mirosław A. Supruniuk

Archiwum i Muzeum Emigracji w Toruniu
25 lat starań o ochronę dziedzictwa kulturowego emigracji polskiej

Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXIXb/39

Autorem książki jest dr hab. Mirosław A. Supruniuk twórca Archiwum Emigracji.

Opisuje on w swoich wspomnieniach niezwykle ciekawą historię powstania Archiwum Emigracji.

Przeczytamy o jego zainteresowaniu literaturą emigracyjną jeszcze przed 1989 rokiem i o pierwszych wyjazdach do Londynu i Paryża po 1990 roku.

Tam spotykał się i rozmawiał z niezwykłymi ludźmi:

 • Stefania Kossowską – ostatnią redaktorką londyńskich „Wiadomości”
 • Karoliną Lacnckorońską
 • Edwardem Raczyńskim
 • Januszem Kowalewskim
 • Krzysztofem Muszkowskim
 • Janem Badenim
 • Zdzisławem Broncelem
 • Niną Karsov
 • Jerzym Giedroyciem – redaktorem paryskiej „Kultury”
 • Zofią Hertz
 • Olgą Scherer
 • Janem Lebensteinem
 • Władysławem Żeleńskim
 • Zofią Romanowicz
 • Kazimierz Romanowiczem – właścicielem księgarni polskiej „Libella” i Galerie Lambert

W 1993 roku Stefania Kossowska postanowiła przekazać Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu najcenniejsze na emigracji archiwum literackie, czyli dokumentację redakcyjną tygodnika „Wiadomości”.

W tym samym roku również Jerzy Giedroyć postanowił przekazać do Torunia księgozbiór Józefa Czapskiego, przechowywany w siedzibie „Kultury” w Maisons-Laffitte.

Również w 1993 roku Kazimierz Romanowicz zamknął swoją księgarnię i galerię, które działały w Paryżu od 1946 roku i wszystkie dokumenty związane z ich działalnością powierzył Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

Archiwum Emigracji było tworzone na początku przez trzy osoby: Mirosława i Annę Supruniuków oraz Joannę Krasnodębską.

Stanowi obecnie pracownię w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 Archiwum Emigracji gromadzi spuścizny pisarzy, publicystów, wydawców, ludzi nauki i artystów emigracyjnych, ich księgozbiory, archiwa redakcji czasopism, oficyn wydawniczych i księgarskich oraz instytucji kulturalno-społecznych działających na emigracji w XX wieku.

Archiwum pozyskało już ponad 300 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego „polskiego” świata, stając się najważniejszym ośrodkiem w Polsce dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku.

W książce opisano okoliczności powstania i pierwsze lata funkcjonowania Archiwum Emigracji.

Przedstawiono również zasób Archiwum Emigracji, najcenniejsze zespoły, cenne dokumenty, materiały archiwalne, pamiątki związane z nazwiskami kilkuset osób.

Archiwum Emigracji zajmuje się również badaniami naukowymi i promocją badań nad emigracją.

Cały czas powiększa się również kolekcja sztuki emigracyjnej.

Na przykład w 2003 roku Witold Leitgeber z Londynu podarował Archiwum Emigracji zbiór blisko tysiąca grafik, akwarel i szkiców Konstantego Brandla.

W związku z tym Uniwersytet Mikołaja Kopernika powołał w 2005 roku Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, które prezentuje na wystawach i ekspozycjach zbiory sztuki polskiej na świecie.

Do tej pory zrealizowano już prawie 100 ekspozycji w Toruniu, ale także w innych miastach Polski, Litwy, Francji i Anglii.

Lato w muzeach

 

LATO W MUZEACH

Władysław Raczkiewicz w Muzeum Uniwersyteckim

Rubinkowo i Na Skarpie w Muzeum Historii Torunia

 

 

Chcielibyśmy Państwu polecić dwie wystawy czasowe, które można zwiedzać przez całe wakacje.

Pierwsza z nich to „Władysław Raczkiewicz 1885-1947: biografia polityczna”, zorganizowana w ramach wojewódzkich obchodów Roku Władysława Raczkiewicza. Dzięki informacjom zamieszczonym na dużych planszach, możemy poznać przebieg kariery prezydenta Rzeczypospolitej. W gablotach znajdują się warte obejrzenia fotografie i dokumenty związane z Raczkiewiczem, a także prasa z okresu międzywojnia, dokumentująca polskie życie polityczne tego okresu. Wystawę oglądać można w Muzeum Uniwersyteckim do 18 września 2017 r.

W Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów) zwiedziliśmy wystawę „Miasto – Ludzie – Muzeum. Kultowe osiedla. Historia Rubinkowa i osiedla Na Skarpie”. Dla wielu z nas będzie to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa i młodości, kiedy w niemal wszystkich domach królował ten sam wystrój, posługiwano się tymi samymi sprzętami, a na meblościance  na wysoki połysk stały szklane ozdobne ryby i kryształowe wazony. Ekspozycja dokumentuje budowę Rubinkowa, jego rozwój, działalność instytucji kulturalnych oraz życie codzienne mieszkańców. Polecenia godne są liczne ciekawe fotografie (od 1975 r. do lat 90. XX w.), zarówno te ze zbiorów prywatnych, jak i kronik prowadzonych przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” i „Na Skarpie”. Zwiedzający mogą obejrzeć fragmenty programów nadawanych przez telewizję osiedlową, działającą na początku lat 90. XX w. Wystawa będzie czynna do 22 października 2017 r.