Tag Archives: nauka

Stanisław Kunikowski – Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

 

Stanisław Kunikowski

Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998

Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego „Lega”

Włocławek 2001

Sygnatura SIRr XXIXa/48

Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski był wieloletnim pracownikiem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

W 1979 r. był w gronie członków założycieli Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, którego w latach 2005-2007 był prezesem.

Prowadzi bogatą działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna i organizacyjną w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Jego badania naukowe dotyczą społecznego ruchu regionalnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem społecznych organizacji naukowych i kulturalnych.

Interesuje się również historia kultury materialnej i zbiorów historycznych.

Ma duże zasługi w zakresie popularyzacja nauki i kultury we Włocławku oraz na terenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Za swoją pracę społeczną został w 1999 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są liczne publikacje autorstwa profesora Stanisława Kunikowskiego, żeby wymienić tylko najważniejsze:

 1. Edukacja społeczeństwa w XXI wieku / pod red. Stanisława Kunikowskiego i Anny Krynieckiej-Piotrak ; [rys. Jan Stępień]. – Warszawa : [tCHu] 2009.
 2. Kultura, sztuka, nauka we Włocławku, na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 / Stanisław Kunikowski. – Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe 2006.
 3. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy Wschodnie. Cz. 5 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011.
 4. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy wschodnie. Cz. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega – Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2009.
 5. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 1, Kujawy wschodnie. Cz. 3 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2004.
 6. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2007.
 7. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 3 / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : LEGA Oficyna Wydawnicza WTN 2006.
 8. Miary w Polsce : [katalog wystawy] / tekst Stanisław Kunikowski. – Włocławek : Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, 1978.
 9. Muzeum Pożarnictwa we Włocławku : informator / [tekst Stanisław Kunikowski]. – Włocławek : Muzeum Pożarnictwa, 1978.
 10. Towarzystwa naukowe ogólne w Polsce w XIX i XX wieku / Stanisław Kunikowski ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 1999.
 11. Włocławek : widoki miasta do 1939 r. = views of the city until 1939 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; [tekst i wybór il. Tomasz Wąsik] ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega” 2000.
 12. Włocławek and the surrounding region : a pictorial guide / ed. by Stanisław Kunikowski ; Engl. transl. Magdalena Zapędowska ; Włocławek Scholarly Association. – Włocławek : Lega 2007.
 13. Włocławek i okolice : przewodnik / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2007.
 14. Włocławek i okolice : przewodnik / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega 2002.
 15. Włocławski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega”, 2004.
 16. Włocławski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : „Lega”, 2005.
 17. Włocławski słownik biograficzny. T. 3 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2005.
 18. Włocławski słownik biograficzny. T. 4 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza 2006.
 19. Włocławski słownik biograficzny. T. 5 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Oficyna Wydawnicza Lega Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2008.
 20. Włocławski słownik biograficzny. T. 6 / pod red. Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2011.
 21. Z dziejów miar w Polsce : katalog miar ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Stanisław Kunikowski. – Włocławek : „Lega” 2001.
 22. Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998 / Stanisław Kunikowski ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego „Lega” 2001.

Monografia „Życie kulturalne i naukowe na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w latach 1945-1998”  prezentuje charakterystyczne elementy z całokształtu tradycji życia kulturalnego Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów.

Rozdział I – Rola i znaczenie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej w rozwoju społecznym, politycznym i kulturowym Polski

Rozdział II – Tradycje kulturalne Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej do 1939 roku

Rozdział III – Rozwój życia kulturalnego w latach 1945-1998

Rozdział IV – Społeczny ruch naukowy na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

Rozdział V – Szkolnictwo wyższe

Rozdział VI – Działacze i twórcy kultury i nauki

Opracowanie przynosi wiele cennych informacji na temat rozwoju czytelnictwa, muzealnictwa, życia artystycznego, muzycznego i plastycznego oraz działalności stowarzyszeń kulturalnych.

Bardzo interesujące są rozważania na temat działalności stowarzyszeń naukowych i popularnonaukowych.

Przybliżono również tradycje naukowe i współczesność włocławskiego ośrodka teologicznego.

Opisano w końcu pierwszą uczelnie społeczną w regionie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku.

Monografia jest wyrazem wielkiej pracy, aktywności i osiągnięć włocławskiego środowiska kulturalnego i naukowego.

Zygmunt Mocarski – Nauka i oświata na Pomorzu, Warmii i Mazurach

 

Zygmunt Mocarski

Nauka i oświata na Pomorzu, Warmii i Mazurach

Nadbitka ze „Słownika Geograficznego Państwa Polskiego”, t. 1, 

Warszawa 1938

Sygnatura SIRr XXXI/90

Zygmunt Mocarski był pierwszym dyrektorem Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczynił on z Książnicy największą i najważniejszą bibliotekę na Pomorzu.

Mocarski uczestniczył w życie naukowe i kulturalne Torunia.

W 1926 roku założył Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela, którego był prezesem do 1939 r.

Przez cały okres międzywojenny pełnił również funkcję sekretarza Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Zygmunt Mocarski sam prowadził badania naukowe nad dziejami kultury, książki czy oświaty.

Foto: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/68814

Efektem jego zainteresowań jest wartościowy szkic poświęcony nauce i oświacie na Pomorzu, Warmii i Mazurach.

Autor podsumowuje dotychczasowe ustalenia dotyczące rozwoju nauki na ternie Prus Królewskich, Warmii i Prus Książęcych w średniowieczu, epoce nowożytnej.

Wiele miejsca poświecił sytuacji w Prusach Zachodnich i Wschodnich w okresie zaboru pruskiego.

Na dziejach nauki i oświaty odcisnęła swoje piętno nierówna walka Polaków z niemieckimi badaczami i stowarzyszeniami naukowymi wspieranymi i faworyzowanymi przez władze pruskie.

Autor przypomina wkład polskich uczonych w rozwój nauki i szkolnictwa.

Podkreśla rolę Torunia, Chełmna i Pelplina w obronie języka i kultury polskiej.

Wspomina o ożywionej działalności regionalistów wśród Kaszubów i Mazurów.

Przedstawia sylwetki zasłużonych badaczy:

 • ks. Stanisława Kujota
 • Floriana Cejnowy
 • Hieronima Derdowskiego
 • Walentego Fiałka
 • Aleksandra Majkowskiego
 • Józefa Łęgowskiego