Tag Archives: Nowe Miasto Toruń

Nowe Miasto Toruń – 750 lat od lokacji

Nowe Miasto Toruń
750 lat od lokacji

Redakcja naukowa:
Krzysztof Mikulski
Piotr Oliński
Waldemar Rozynkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek

Seria: Biblioteka ToMiTo

Toruń 2014

Sygnatura SIRr VIII/T-169

Nowe Miasto Toruń zostało lokowane w 1264 roku.

Funkcjonowało jako odrębne miasto rzez 190 lat.

W 1454 roku zostało połączone ze Starym Miastem Toruniem w jeden organizm miejski.

Nowe Miasto zachowało jednak swoją odrębność widoczną w strukturze społecznej mieszkańców, architekturze, konfesji religijnej.

Rocznicowe wydawnictwo składa się z kilkunastu artykułów.

 1. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
  Prezbiterium kościoła św. Jakuba po badaniach archeologiczno-architektonicznych. Nowa historia Nowego Miasta Torunia?
 2. Anna Cicha
  „Wy, którzy przechodzicie obok nas, wnet będziecie tym, czym my jesteśmy” – kwatera zachodnia cmentarza przy nowomiejskim kościele św. Jakuba
 3. Sławomir Jóźwiak
  Relacje Nowego Miasta Torunia z zakonem krzyżackim w średniowieczu
 4. Marcin Sumowski
  Duchowieństwo parafialne Nowego Miasta Torunia i jego społeczne oddziaływanie w średniowieczu
 5. Krzysztof Kopiński
  Źródła drukowane do dziejów średniowiecznego Nowego Miasta Torunia
 6. Krzysztof Mikulski
  Rozwój przestrzenny i społeczny Nowego Miasta Torunia w XIII-XVIII w.
 7. Krzysztof Mikulski
  Historia ulic nowomiejskich w XIII-XVIII w.
 8. Łukasz Myszka
  Dominikanie w Toruniu: od fundacji do kasaty
 9. Marzena Olesińska
  Benedyktynki w Toruniu: od fundacji do kasaty
 10. Piotr Oliński
  Nowe Miasto Toruń w nowożytnych kronikach mieszczańskich
 11. Piotr Birecki
  Z dziejów ratusza i kościoła ewangelickiego na rynku Nowego Miasta Torunia
 12. Agnieszka Zielińska
  Parafie wyznaniowe w Nowym Mieście Toruniu w XIX i na początku XX w. Analiza demograficzna społeczności wiernych
 13. Jarosław Kłaczkow
  Ewangelicy w Nowym Mieście Toruniu (1793-1945)
 14. Waldemar Rozynkowski
  Ks. bp Adolf Piotr Szelążek (1865-1950) – biskup Wygnaniec, pochowany w kościele św. Jakuba
 15. Witold Konopka
  Parafia św. Jakuba w latach 1945-1989. Wybrane aspekty
 16. Waldemar Rozynkowski
  Kościół św. Jakuba Apostoła na Camino Polaco

Spotkanie Stowarzyszenia Historyków Sztuki na temat „Pogranicze między Starym Miastem i Nowym Miastem oraz zamkiem krzyżackim w Toruniu”

TORUŃ

STARE
MIASTO

NOWE
MIASTO

ZAMEK
KRZYŻACKI

 

10 kwietnia 2014 roku na sali wykładowej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie zorganizowane przez toruński oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Spotkanie poświęcone było tematowi „Pogranicze między Starym Miastem i Nowym Miastem oraz zamkiem krzyżackim w Toruniu od XIII w. do dziś, w relacjach: historyka, archeologa, zabytkoznawcy”.

Równo 750 lat temu w 1264 roku Krzyżacy lokowali Nowe Miasto Toruń.

Pasjonującym zagadnieniem jest topografia pogranicza między Nowym i Starym Miastem oraz zamkiem krzyżackim, przebieg wewnętrznych granic, murów miejskich i zamkowych, położenie baszt, mostów i bram, w końcu wyznaczenie nurtów Postolca i Strugi Toruńskiej.

Pasjonaci historii Torunia badają każdy szczegół, każdy zapis, każdy metr kwadratowy gruntu, a nawet każdą zachowaną cegłę.

Dzięki nim nie ma już wątpliwości, ze Nowe Miasto miało mury obronne z basztami również od strony Starego Miasta.

Conrad Steinbrecht, Thorn im Mittelalter, Berlin 1885 - Tafel I

Spotkanie otworzyła prelekcja Zbigniewa Nawrockiego byłego wieloletniego Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Słuchacze przenieśli się do przeszłości i odbyli godzinną wędrówkę wzdłuż murów miejskich.

Prelegent przygotował mnóstwo zdjęć, które metr po metrze ilustrowały przebieg murów istniejących i nie istniejących.

Każdy budynek, każdy odcinek murów, każdy element architektury miejskiej i zamkowej został dokładnie opisany.

Plan Torunia z 1659 w Jacob Heinrich Zernecke, Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI bis MDCCXXVI, Berlin 1727, s. 347

Kolejnym prelegentem była archeolog Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, która wielokrotnie prowadziła badania archeologiczne na terenie Starego i Nowego Miasta Torunia, w ramach nadzoru archeologicznego przy okazji rozmaitych robót ziemnych wykonywanych tam przez firmy budowlane, elektryczne, drogowe czy wodociągowe.

Prelegentka zaprezentowała słuchaczom wyniki swych badań na terenie pomiędzy Bramą Kotlarskiej i Bramą Nowomiejską, a więc u zbiegu dzisiejszych ulic Szerokiej, Św. Jadwigi, Wielkich Garbarów, Przedzamcza, Stumykowej i Podmurnej.

Wyniki jej badan są niezwykle ciekawe i rzucają zupełnie nowe światło na średniowieczne mury miejskie i zamkowe, mosty i bramy.

Na tym zakończyła się pierwsza część konferencji.

Na kolejnym spotkaniu słuchacze poznają najnowsze ustalenia historyków.

Zaplanowano też dyskusję, która pozwoli wymienić się poglądami na nowe hipotezy, które zostały zaprezentowane przez prelegentów.

Wieczór był bardzo udany.

Gorąco polecamy spotkania toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki wszystkim miłośnikom przeszłości naszego grodu.