Tag Archives: nowożytność

Previous Page · Next Page

Henryk Stroband (1548-1609) – burmistrz toruński

Henryk Stroband (1548-1609)
Burmistrz toruński
W czterechsetną rocznicę śmierci

Pod red. Krzysztofa Mikulskiego
Okładka: Krzysztof Galus

Seria:Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr IIIB/Stroband

 

Henryk Stroband Starszy to jeden z najwybitniejszych toruńczyków.

Zasłynął z wielu reform instytucji miejskich, które przeprowadził w Toruniu, zmieniając go w nowoczesne miasto.

Dzięki jego staraniom zreformowano gimnazjum akademickie, rozwinięto działalność drukarni.

Zainicjował też przebudowę ratusza oraz miejskich fortyfikacji.

 

Prezentowana publikacja składa się z czterech artykułów, których autorami są naukowcy
z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Krzysztof Mikulski
Toruń w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku

Michał Targowski
Strobandowie w Toruniu

Janusz Małłek
Burmistrz Henryk Stroband (1548-1609), reformator instytucji miejskich i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Piotr Birecki
Toruń burmistrza Henryka Strobanda, czyli miasto doskonałe

Krzysztof Mastykarz – Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Krzysztof Mastykarz

Czas wolny i rozrywka w Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Brodnicy w XIV-XVI wieku

Seria: Biblioteka ToMiTi
http://tomito.cba.pl/
Okładka: Krzysztof Galus
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2010

Sygnatura SIRr IX/45

 

Krzysztof Mastykarz obronił w 2010 roku rozprawę doktorską „Czas wolny i rozrywka w wybranych miastach ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku”.

Podstawa źródłowa opracowania jest bardzo zróżnicowana.

Składają się na nią kroniki, pamiętniki, roczniki, księgi rachunkowe, podatkowe, ławnicze, księgi proskrybowanych, wilkierze miejskie, statuty organizacji korporacyjnych, skrypty dłużne, uchwały rad miejskich, Stanów Prus Krzyżackich i Stanów Prus Królewskich, Prawo starochełmińskie.

Dysertacja została podzielona na cztery rozdziały:

Rozdział 1
Miasta ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku
Zawiera opis dziejów lokacji miast na ziemi chełmińskiej
oraz charakterystykę ich struktury społecznej.

Rozdział 2
Czas wolny i rozrywka w elitarnej kulturze wybranych miast ziemi chełmińskiej
Rozdział poświęcony jest rozrywkom patrycjuszy, zarówno wielkich miast pruskich
(Stare Miasto Toruń, Chełmno), jaki i mniejszych ośrodków
(Nowe Miasto Toruń, Grudziądz, Brodnica).
Czas wolny spędzali oni w Dworach Artusa, domach kompanijnych, ogrodach strzeleckich.

Rozdział 3
Miejsca i formy spędzania czasu wolnego i rozrywki średnich i niższych warstw społecznych w wybranych ośrodkach miejskich ziemi chełmińskiej
Średnie i niższe warstwy korzystały z rozrywki organizowanej przez cechy i bractwa.
Ogólnodostępnymi miejscami spędzania wolnego czasu były gospody, łaźnie,
ogrody strzeleckie, rynki i główne ulice.

Rozdział 4
Formy spędzania czasu wolnego o charakterze dworskim w ośrodkach miejskich ziemi chełmińskiej w XIV-XVI wieku
Ostatni rozdział zawiera opis spędzania czasu wolnego najpierw przez władze krzyżackie,
a po 1454 roku przez polskich władców i dostojników.

 

Katarzyna Pękacka-Falkowska – Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Katarzyna Pękacka-Falkowska

Profilaktyka przeciwdżumowa
w nowożytnym Toruniu
na przykładzie działań administracyjnych i leczenia

Seria: Biblioteka ToMiTo
http://tomito.cba.pl/
Projekt okładki: Krzysztof Galus
Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.marszalek.com.pl/
Toruń 2009
Sygnatura SIRr XXVI/20


Prezentowane opracowanie zdobyło I miejsce w konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na najlepszą pracę magisterską o tematyce toruńskiej w 2007 roku.

Dżuma, jako najbardziej śmiercionośna z wszystkich chorób epidemicznych, wywarła wielki wpływ na rozwój społeczeństwa średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Katarzyna Pękacka-Falkowska wskazuje na związek między stworzeniem antymorowego sytemu prewencji a ukształtowaniem się nowoczesnych systemów kontroli społecznej.

Publikacja została podzielona na trzy rozdziały:

Rozdział I
Dżuma w nowożytnej Rzeczypospolitej i w nowożytnym Toruniu
Okazuje się, że epidemia czarnej śmierci nawiedzała Toruń między XVI a XVIII wiekiem
co najmniej 16 razy. Autorka podaje przypuszczalną liczbę ofiar moru w Toruniu.

Rozdział II
Przeciwmorowa działalność magistratu miejskiego oraz organizacja służb powietrznych
W rozdziale zaprezentowano szczegółowo:
– organizację toruńskich służb powietrznych
– działania władz miejskich i służb powietrznych przed i w trakcie epidemii
Miasto utrzymywało szpital zakaźny oraz miejskich lekarzy, akuszerki, balwierzy,
pastorów dżumowych, strażników, opiekunów i grabarzy.

Rozdział III
Toruńska medycyna i farmacja wobec epidemii dżumy w XVII-XVIII w.
W rozdziale omówiono dokładnie:
– XVII- i XVIII-wieczne toruńskie broszury medyczne dla ludności miasta i przedmieść
– leczenie chorych – lekarstwa recepturowe i stosowane zabiegi w XVIII w. w świetle świadectwa Chrystiana Baltazara Wiela
Dziś znając przyczynę dżumy (bakteria yersina pestis), wiemy że ówczesne lekarstwa przeciwdżumowe działały objawowo uśmierzając ból, obniżając temperaturę
oraz wzmacniając organizm.

Pozycja godna jest polecenia wszystkim pasjonatom historii medycyny
i przeszłości Torunia.