Tag Archives: NSZZ Solidarność

Next Page

Wojciech Polak – Trudne lata przełomu

 

Wojciech Polak

Trudne lata przełomu
Szkice z historii najnowszej 

Oficyna Wydawnicza FINNA

Gdańsk 2006

Sygnatura SIRr VIb/9-51

Prof. dr hab. Wojciech Polak od wielu lat prowadzi badania na temat historii najnowszej, dotyczące lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Toruniu i regionie.

Interesuje się działalnością opozycji demokratycznej i prześladowaniami ze strony Służby Bezpieczeństwa i władz komunistycznych.

Opracowanie „Trudne lata przełomu” jest zbiorem szkiców poświęconych NSZZ Solidarność i Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów i ich zmaganiom z esbeckim aparatem represji.

Spis treści:

1 – Kilka uwag na temat historii „zupełnie najnowszej”

2 – Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL

3 – Grudziądzki czerwiec 1976 r. w świetle dokumentów SB

4 – Esbeckie przygotowania do juwenaliów

5 – Działania Służby Bezpieczeństwa wobec opozycji demokratycznej w Toruniu w latach 1976-1980

6 – Rozmowa o gospodarce

7 – Sierpień 1980 r. w Toruniu i województwie toruńskim

8 – Kryzysy polityczne w okresie 16 miesięcy działania legalnej „Solidarności”

9 – Ojciec Święty Jan Paweł II wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (1980-1989)

10 – „Zadyma” której nie było. O pewnej akcji prewencyjnej toruńskiej milicji i Służby Bezpieczeństwa w 1981 r.

11 – Operacja „Jodła” w Toruniu

12 – Humor i satyra niezależna w okresie stanu wojennego i w latach następnych jako odpowiedź na propagandę władz i sposób politycznej kontestacji

13 – Działania Służby Bezpieczeństwa wymierzone przeciwko praktykom religijnym i aktywności społecznej Kościoła w Toruniu i województwie toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989)

14 – Toruńskie watki i echa sprawy księdza Jerzego Popiełuszki

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Historia jest zawsze ciekawa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Wojciech Polak
Sylwia Galij-Skarbińska

Historia jest zawsze ciekawa
Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawca: Pracownia Poligraficzna

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/9-49

Dr Sylwia Galij-Skarbińska i prof. dr hab. Wojciech Polak są pracownikami naukowymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opublikowane w zbiorze „Historia jest zawsze ciekawa” artykuły są dorobkiem badań autorów prowadzonych w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje poswięcone są najnowszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie opozycji demokratycznej w okresie PRL i działaniom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w walce z ruchem „Solidarności”.

Spis artykułów:

  1. Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 r.
  2. Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”
  3. Solidarnościowy „Karnawał”. Sierpień 1980 – 13 grudzień 1981
  4. Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych – z perspektywy Torunia i Polski
  5. „My i oni”. Internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa 1981-1982
  6. Opór i trwanie. Środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych – próba syntezy
  7. Współpraca podziemnych struktur „Solidarności” Torunia i Bydgoszczy w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. i do sejmu w 1985 r.
  8. Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990

Kryzys bydgoski 1981 w relacjach świadków

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

14042015Kryzys bydgoski 1981
w relacjach świadków

Opracowanie:
Agnieszka Dębska, Maciej Kowalczyk

Wydawca:
Ośrodek Karta
Narodowe Centrum Kultury

Warszawa 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-47


Jest to trzeci tom cyklu wydawniczego poświęconego wydarzeniom z 19 marca 1981 roku i ich następstwom.

Poprzednie dwa tomy „Kryzys bydgoski 1981 – Monografia” i „Kryzys bydgoski 1981 – Wybór dokumentów” wydane przez Instytut Pamięci Narodowej przedstawiały ujęcie naukowe i źródłowe.

Tom trzeci jest szczególny z tego względu, że w relacjach bezpośrednich uczestników  i świadków wydarzeń odnaleźć można ludzkie emocje, osobiste racje i przekonania, indywidualne oceny i świadectwa.

Autorzy zbioru oparli się na przeszło stu źródłach, z czego ponad 40 stanowiły nagrania relacji uczestników wydarzeń zarejestrowane w 2012 roku.

belkaniebieska2