Tag Archives: NSZZ Solidarność

Next Page

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska – Historia jest zawsze ciekawa

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Informatorium.

 

Wojciech Polak
Sylwia Galij-Skarbińska

Historia jest zawsze ciekawa
Szkice z najnowszych dziejów regionu kujawsko-pomorskiego

Wydawca: Pracownia Poligraficzna

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIb/9-49

Dr Sylwia Galij-Skarbińska i prof. dr hab. Wojciech Polak są pracownikami naukowymi na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Opublikowane w zbiorze „Historia jest zawsze ciekawa” artykuły są dorobkiem badań autorów prowadzonych w latach 2007-2015.

Wybrane publikacje poswięcone są najnowszym dziejom regionu kujawsko-pomorskiego, szczególnie opozycji demokratycznej w okresie PRL i działaniom operacyjnym Służby Bezpieczeństwa w walce z ruchem „Solidarności”.

Spis artykułów:

  1. Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 r.
  2. Toruńska SB na tropie dywersji. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cysterna”
  3. Solidarnościowy „Karnawał”. Sierpień 1980 – 13 grudzień 1981
  4. Wspieranie oporu społecznego przeciwko komunizmowi przez jezuitów w okresie stanu wojennego i w latach następnych – z perspektywy Torunia i Polski
  5. „My i oni”. Internowani w obozie w Potulicach w okresie stanu wojennego i ich relacje ze strażnikami więziennymi oraz funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa 1981-1982
  6. Opór i trwanie. Środowisko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach osiemdziesiątych – próba syntezy
  7. Współpraca podziemnych struktur „Solidarności” Torunia i Bydgoszczy w akcji bojkotu wyborów do rad narodowych w 1984 r. i do sejmu w 1985 r.
  8. Przemiany w polskim aparacie bezpieczeństwa w latach 1989-1990

Kryzys bydgoski 1981 w relacjach świadków

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

14042015Kryzys bydgoski 1981
w relacjach świadków

Opracowanie:
Agnieszka Dębska, Maciej Kowalczyk

Wydawca:
Ośrodek Karta
Narodowe Centrum Kultury

Warszawa 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-47


Jest to trzeci tom cyklu wydawniczego poświęconego wydarzeniom z 19 marca 1981 roku i ich następstwom.

Poprzednie dwa tomy „Kryzys bydgoski 1981 – Monografia” i „Kryzys bydgoski 1981 – Wybór dokumentów” wydane przez Instytut Pamięci Narodowej przedstawiały ujęcie naukowe i źródłowe.

Tom trzeci jest szczególny z tego względu, że w relacjach bezpośrednich uczestników  i świadków wydarzeń odnaleźć można ludzkie emocje, osobiste racje i przekonania, indywidualne oceny i świadectwa.

Autorzy zbioru oparli się na przeszło stu źródłach, z czego ponad 40 stanowiły nagrania relacji uczestników wydarzeń zarejestrowane w 2012 roku.

belkaniebieska2

Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk – Kryzys bydgoski 1981

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

07042015Krzysztof Osiński
Piotr Rybarczyk

Kryzys bydgoski 1981
Przyczyny, przebieg konsekwencje

Tom I
Monografia

Instytut Pamięci Narodowej

Bydgoszcz – Gdańsk – Warszawa 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-48t.1

 

19 marca 1981 roku na zaproszenie władz wojewódzkich działacze NSZZ”Solidarność” przybyli do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, żeby wziąć udział w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Sesje przerwano jednak przed czasem, a działaczy „Solidarności” Milicja Obywatelska wyrzuciła z budynku, trzech z nich pobito.

Oburzenie w kraju było tak duże, że tylko dzięki żmudnym negocjacjom udało się uniknąć strajku generalnego.

O wydarzeniach tych traktuje monografia dr Krzysztofa Osińskiego i Piotra Rybarczyka – historyków z Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Autorzy opisali przebieg feralnej sesji WRN, reakcje kraju na wydarzenia bydgoskie, negocjacje ‚Solidarności” z rządem zakończone podpisaniem porozumienia warszawskiego 30 marca 1981 roku.

Książka zawiera również wyjaśnienie szerszego kontekstu kryzysu bydgoskiego i jego dalekosiężnych konsekwencji, którymi były konsolidacja obozu władzy i przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego.

 

otwarta-ksiazka-niebieskaKryzys bydgoski 1981
Przyczyny, przebieg konsekwencje

Tom II – Dokumenty

Sygnatura SIRr VIII/B-48t.2

 

 

Uzupełnieniem tomu I „Kryzysu bydgoskiego 1981” jest tom drugi na który składa się 305 dokumentów źródłowych w wyborze i opracowaniu dokonanym przez Roberta Gajosa, Krzysztofa Osińskiego, Piotra Rybarczyka.

belkaniebieska2