Jesteś tutaj:

Tag: NSZZ Solidarność

 

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

 

 

Mateusz Wyrwich

Kapelani Solidarności
1980-1989

Tom I-III

Projekt okładki: Jacek Tofil

Oficyna Wydawnicza RYTM

Warszawa 2005-2009

Sygnatura SIRi XVIa/H-64

 

Wydawnictwo dokumentuje wkład kapłanów Kościoła katolickiego w rozwój „Solidarności”.

Sylwetki duchownych nie są suchymi biogramami, to opowieści – reportaże o ich życiowej drodze i posłudze kapłańskiej.

Autor opisuje postawy jakie zajmowali w tamtym czasie oraz drogi, którymi wspólnie z wiernymi dążyli do wolnej Polski.

 

Wśród bohaterów książki występują zarówno znani księża z wielkomiejskich ośrodków,
jaki i mniej znani duszpasterze z małych miasteczek.

Tom I prezentuje sylwetki 13 kapelanów:

 • bł. ks. Jerzy Popiełuszko
 • ks. Henryk Bolczyk
 • ks. Bernard Czernecki
 • ks. bp Edward Frankowski
 • ks. Władysław Palmowski
 • ks. Kazimierz Jancarz
 • ks. Władysław Drewniak
 • ks. Stanisław Sikorski
 • o. Ludwik Wiśniewski OP
 • ks. Hilary Jastak
 • ks. Henryk Jankowski
 • Przemysław Nagórski
 • o. Stefan Miecznikowski TJ

Tom II prezentuje sylwetki 17 kapelanów:

 • o. Tomasz Alexiewicz OP
 • ks. Witold Andrzejewski
 • ks. Stanisław Bogdanowicz
 • ks. Mieczysław Brzozowski
 • o. Hubert Czuma SJ
 • ks. Eugeniusz Dryniak
 • ks. abp Sławoj Leszek Głódź
 • ks. Zbigniew Kuzia
 • ks. Stanisław Orzechowski
 • ks. Czesław Sadłowski
 • ks. Józef Sanak
 • o. Jan Siemiński CSsR
 • ks. Jan Sikorski
 • ks. Alojzy Sitek
 • ks. abp Ignacy Tokarczuk
 • ks. Stanisław Waszczyński
 • ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Tom III prezentuje sylwetki 16 kapelanów:

 • ks. Jan Borzyszkowski
 • ks. Jan Giriatowicz
 • ks. abp Henryk kardynał Gulbinowicz
 • ks. Roman Indrzejczyk
 • ks. Eugeniusz Jankiewicz
 • ks. Włodzimierz Jankowski
 • ks. Władysław Jóźków
 • ks. Marian Kopko
 • ks. Józef Roman Maj
 • ks. Stanisław Małkowski
 • ks. Stanisław Marczak
 • ks. Adam Sudoł
 • o. Ryszard Śleboda OFMCap
 • ks. Remigiusz Wysocki
 • ks. Julian Źrałko
 • ks. Julian Żołnierkiewicz

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Sierpień nad Wisłą i Drwęcą.
Strajki i protesty w Toruniu
i województwie toruńskim
latem 1980 r.

Wojciech Polak

Projekt okładki: Piotr M. Rogalski

Oficyna Wydawnicza FINNA

Gdańsk 2010

Sygnatura SIRr VIb/9-46

Autor opisuje przebieg strajków i protestów sierpniowych w Toruniu i w dawnym województwie toruńskim.

Szczegółowo został omówiony przebieg strajków w „Towimorze”, „Apatorze”, Warmie” i innych zakładach regionu.

Omówiona została też katastrofa kolejowa pod Otłoczynem, która miała również wpływ na wydarzenia w regionie.

Scharakteryzowano szeroko działania Służby Bezpieczeństwa, mające na celu przeciwdziałanie strajkom.

Książkę oparto przede wszystkim na materiałach archiwalnych pochodzących z Delegatury Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor dotarł również do szczególnie wartościowej kolekcji dokumentów i zapisków ze strajku w toruńskim „Towimorze”, zgromadzonej przez Jadwigę Pietrusę z Ciechocinka.

Wykorzystano w końcu informacje zebrane podczas rozmów i wymiany korespondencji z uczestnikami ówczesnych wypadków.

Do góry

Skip to content