Jesteś tutaj:

Tag: Obory

kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski  Okolica z "Dobrzyńską Częstochową"

Mirosław Krajewski

Okolica z „Dobrzyńską Częstochową”
Gmina Zbójno koło Obór, na ziemi dobrzyńskiej, zwanej Dobrą Ziemią

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza „Verbum”

Brodnica-Zbójno-Obory 2016

SIRr VIII/In-151

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Okolica z „Dobrzyńską Częstochową” poświęcona jest gminie Zbójno.

W jej obrębie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Klasztor Ojców Karmelitów w Oborach.

Książkę otwiera opis położenia geograficznego gminy, jej prehistorii, zabytków, kultury ludowej i religijności.

Następnie autor omawia dzieje wszystkich wsi położonych w gminie Zbójno, i losy ich właścicieli.

Otrębie omówiono walkę o wolność i niepodległość ojczyzny mieszkańców gminy, ich udział w powstaniach narodowych, Polskiej Organizacji Wojskowej czy Tajnym Związku Krwawej Ręki.

Obszernie scharakteryzowano parafie, kościoły, kaplice katolickie, kapliczki i krzyże przydrożne położone na terenie gminy Zbójno.

Do książki dołączona jest ikonografia, licząca kilkaset zdjęć, map, planów, dokumentów, portretów.

Monografię zamyka rozdział poświęcony Fryderykowi Chopinowi, jego związkom z ziemią dobrzyńską i miejscowymi rodami ziemiańskimi.

Kształt otwartej książki. Napis: Maria Konopnicka  W Oborach

Maria Konopnicka

W Oborach

 Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza Verbum

Obory – Rypin 2013

Sygnatura SIRr XXXIIb/116

W ramach serii wydawniczej „Biblioteka Dobrzyńska” ukazała się nowela Marii Konopnickiej pod tytułem „W Oborach”.

Opowiadanie do druku przygotował, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył profesor Mirosław Krajewski.

Akcja noweli toczy się w Klasztorze Ojców Karmelitów w Oborach – w sercu ziemi dobrzyńskiej.

Fabuła dotyczy udziału karmelitów w powstaniu styczniowym.

Wydawca do noweli Marii Konopnickiej dołączył również homilię karmelity  Ojca Mateusza S. Wojnarowskiego, wieloletniego przeora Sanktuarium Oborskiego, która została wygłoszona w czasie uroczystości zorganizowanych w klasztorze 23 stycznia 1993 roku w 130. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Mirosław Krajewski Oborzańskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej

Mirosław Krajewski

Oborzańskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej
Na 40. rocznicę koronacji Figury Oborskiej (1976-2016), 410. rocznicę pobytu Ojców Karmelitów w Oborach (1606-2016), 45-lecie utworzenia parafii (1971-2016)

Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza VERBUM

Kraków-Obory-Brodnica 2016

Sygnatura SIRr XXXIV/179

Prof. dr. hab. Mirosław Krajewski jest wybitnym politologiem, historykiem i wydawcą.

Związany był z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Jest prezesem Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego.

Jest autorem i redaktorem ponad 140 książek z historii Ziemi Dobrzyńskiej, Mazowsza i Kujaw.

Monografia „Oborzańskie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Pani i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej” poświęcona jest słynnemu karmelickiemu sanktuarium w Oborach (powiat golubsko-dobrzyński).

Książkę otwiera rys topograficzno-historyczny wsi i najbliższej okolicy.

Następnie przedstawiono fundację oborską i jej losy.

Znajdziemy informacje o położeniu kościoła i klasztoru, o fundacji Rudzowskich i jej rozkwicie, o Kalwarii Oborskiej.

W książce opisano zabytki ruchome kościoła i klasztoru, ołtarze i wyposażenie kościoła.

Obszerny rozdział poświęcony jest dziejom Figury Matki Bożej Bolesnej – Oborskiej.

Tekstowi towarzyszy bogata ikonografia.

Prof. Mirosław Krajewski przedstawił losy klasztoru i kościoła od 1608 roku aż do czasów najnowszych.

W opracowaniu przedstawiono również sylwetkę i kult karmelity oborskiego – Ojca Wincentego Kruszewskiego.

Scharakteryzowano także życie duchowe i współczesną troskę o tożsamość karmelitańską i miejsce kultu.

Na koniec przypomniano pobyt Fryderyka Chopina w Oborach.

Załącznik do książki stanowi opowiadanie Marii Konopnickiej „W Oborach”.

Do góry

Skip to content