Tag Archives: obozy koncentracyjne

Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940-1945

 

Korespondencja obozowa
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego
z lat 1940-1945

Tłumaczenie i opracowanie:
siostra Stefania A. Hayward OCD

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

Siostra Stefania od Jezusa Eucharystycznego OCD, to karmelitanka ze wspólnoty w Dachau.

Nie jest to jej pierwsza praca poświęcona bł. ks. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu.

Siostra Stefania jest autorką książki: „Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny”.

Tym razem dokonała tłumaczenia i opracowania listów błogosławionego.

Listy obozowe musiały być pisane po niemiecku.

Każdy list czytało nawet pięciu obozowych cenzorów.

Bardzo wartościowe obok nowego tłumaczenia listów jest również ich opracowanie.

Obszerny wstęp do książki i liczne przypisy pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć straszną obozowa rzeczywistość.

W zbiorze opublikowano 99 listów błogosławionego z okresu między 16 kwietnia 1940 roku a 14 stycznia 1945 roku.

Robert Zadura – Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski : męczennik, patron harcerstwa polskiego

 

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
Męczennik, patron harcerstwa polskiego

Opracował: Robert Zadura

Toruń 2009

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

Książka Roberta Zadury ” Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Męczennik, patron harcerstwa polskiego” została wydana w 10-tą rocznicę beatyfikacji.

Jest to niezwykle piękny album pamiątkowy.

Zawiera bogatą dokumentację fotograficzną bł. ks. Frelichowskiego (1913-1945).

O bohaterze książki pisaliśmy już obszernie na blogu Informatorium:

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

Polecana dziś bardzo starannie wydana i opracowana publikacja ukazuje błogosławionego na różnych etapach jego życia.

Zaprezentowano jego dzieciństwo i młodość, dom w Chełmży, rodziców i rodzeństwo.

Następnie opisano lata spędzone w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Omówiono działalność duszpasterską bł. ks. Frelichowskiego jako wikarego w Wejherowie a potem w pofranciszkańskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.

Obszernie przedstawiono martyrologię ks. Frelichowskiego, kolejne niemieckie wiezienia i obozy koncentracyjne, w których był męczony aż do swojej śmierci w Dachau.

Ostatni rozdział książki opisuje rozwój kultu błogosławionego, jego beatyfikację, miejsca, w których znajdują się relikwie ks. Frelichowskiego.

Album zawiera bardzo dużo fotografii pochodzących zarówno od osób prywatnych, od rodziny księdza, z muzeów i archiwów, zbiorów parafii Wniebowzięcia NMP i bł. ks, S.W. Frelichowskiego w Toruniu, obozów koncentracyjnych w Dachau i Sachsenhausen.

Album został opublikowany w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

7 czerwca 1999 roku Jan Paweł II
w trakcie mszy odprawianej
w Toruniu beatyfikował księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Został on wyniesiony na ołtarze
za sprawą swej męczeńskiej śmierci
w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Jednak całe życie młodego księdza jest świadectwem heroiczności jego cnót.

 

 

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w Chełmży 22 stycznia 1913 roku.

Jego ojciec prowadził piekarnię.

Rodzina miała sześcioro dzieci – czterech synów i dwie córki.

Wiele cennych informacji o duchowości błogosławionego dostarcza jego „Pamiętnik”, który zaczął prowadzić w wieku 16 lat – od 1929  do 1939 roku.

W Chełmży Stefan Wincenty Frelichowski wstąpił w szeregi harcerstwa.

W harcerstwie działał również w czasie nauki w seminarium w Pelplinie, a po uzyskaniu świeceń kapłańskich został nawet kapelanem Chorągwi Pomorskiej ZHP.

W 2003 roku Stefan Wincenty Frelichowski został ogłoszony Patronem Harcerstwa Polskiego.

Od 1 lipca 1938 roku ks. Stefan Wincenty Frelichowski zaczął pełnić funkcję wikariusza w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu.

Z Toruniem był związany do aresztowania przez Niemców 11 września 1939 roku.

Był przetrzymywany w Forcie VII
w Toruniu, w hitlerowskich obozach
w Nowym Porcie Gdańskim, w Stutthofie,
w Sachsenhausen – Oranienburg.

W grudniu 1940 roku ostatecznie został uwięziony w obozie koncentracyjnym
w Dachau pod Dreznem.

Tu otrzymał numer obozowy 22492.

 

 

Z obozu męczennik pisał do domu listy.

Listów tych zachowało się 96.

Listy obozowe były kontrolowane przez Niemców, z tego względu musiały być pisane w języku niemieckim.

Błogosławiony podpisywał się w nich imieniem Stefan, mimo że wszyscy bliscy znali go pod imieniem Wicek.

Ze względów na cenzurę w listach tych używał imienia Wicek, gdy pisał o sobie w osobie trzeciej.

Ostatni jego list nosi datę 14 stycznia 1945 roku.

W obozie bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski mimo zakazów kontynuował działalność kapłańską.

Szczególną opieką otoczył zwłaszcza chorych z obozowego szpitala.

Nie zaprzestał służyć chorym, nawet gdy w obozie pod koniec 1944 roku wybuchła epidemia tyfusu.

Dla wycieńczonego 6 latami głodu, zimna, chorób i niewolniczej pracy organizmu było to śmiertelne niebezpieczeństwo.

Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski zmarł na tyfus 23 lutego 1945 roku
(dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu) w wieku 32 lat.

Wszystkim zainteresowanym postacią błogosławionego męczennika polecamy znajdujące się w księgozbiorze regionalnym Działu Informacyjno – Bibliograficznego publikacje:

 

Stefan Wincenty Frelichowski

Pamiętnik : zapiski kleryka

Wydawnictwo Księży Marianów

Warszawa  2000

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

bł. Stefan Wincenty Frelichowski

Listy obozowe

Tłumaczenie i opracowanie Maria Nędzewicz

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2005
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Jaromir Durczewski

Druh Wicek – patron harcerstwa polskiego
Opowieść o błogosławionym
ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2007
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Peregrynacja relikwii błogosławionego
phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
patrona Harcerstwa Polskiego

red. ks. Józef Nowakowski

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2006
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Waldemar Rozynkowski

Radosnym Panie!
O bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim (1913-1945)

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń 2004

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Krystyna Podlaszewska

Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945)

Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
Toruń  1998

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

ks. dr Henryk Ormiński

Sługa Boży ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski

Kartuzy 1995

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

 

Waldemar Rozynkowski

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
jako wychowawca w świetle własnych pism

[nadbitka:]
Pedagogia Christiana
Nr 1 / 2003 ; s. 171-177
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Waldemar Rozynkowski

Kapłan Błogosławieństw
– błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski

[nadbitka:]
Pedagogia Christiana
Nr 2 / 2002 ; s. 195-199
Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

 

Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

Nr 6

Toruń 2003

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

W numerze:

 • Marian Przykucki – Kazanie z okazji 57. Rocznicy śmierci bł. Wincentego Frelichowskiego Toruń , 23 lutego 2002 r.
 • Piotr Kurlenda – Organizacje katolickie w Toruniu w czasach II Rzeczypospolitej
 • Waldemar Rozynkowski – Błogosławiony ks. Stefan Frelichowski inicjator ruchu Legion Chrystusa
 • Waldemar Rozynkowski – Błogosławieni: Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski – dwie drogi do świętości
 • Biskup toruński do uczestników pielgrzymki
 • ks. Józef Nowakowski – W Dachau – nowe pamiątki o Bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim
 • O. Michał Pacan OSPPE – uroczystość poświęcenia sztandaru Służby liturgicznej Ołtarza Parafii NMP Częstochowskiej na Skarpie w Toruniu Dnia 29 maja 2002 roku o godz. 18.00
 • Kalendarium dokumentacyjne o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim (część IV)
 • Prośby i podziękowania za przyczyną Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 13 czerwca 1999 roku

 

Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu

Nr 10

Toruń 2006

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski Stefan

W numerze:

 • Bp Józef Szamocki – Homilia z okazji 60. rocznicy śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 23 II 2005 r.
 • Jaromir Durczewski-  Odnaleźć radość życia
 • Ks. Marian Wróblewski –  Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski – jako kaznodzieja
 • Marian Dorawa – Nowy ołtarz błogosławionego ks. Stefana W. Frelichowskiego
 • Beata Chomicz – Harcerski Alert
 • Beata Chomicz – Odeszli na wieczną wartę
 • Ks. Józef Nowakowski (oprac.) – Kalendarium dokumentacyjne
 • Pieśni
 • Modlitwa

 

Zbigniew Grochowski

Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski
Patron Harcerzy Polskich i…
410 zadań i rozwiązań

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski

 

Zadura Robert

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski
Męczennik, patron harcerstwa polskiego

Toruń 2009

Sygnatura SIRr IIIB/Frelichowski