Jesteś tutaj:

Tag: ochrona danych osobowych

Polityka prywatności stron internetowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej  w Toruniu

§ 1 Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu (zwana dalej Książnicą) ul. Słowackiego 8; NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 56 622 66 42; fax 56 622 57 13.
  Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w systemie bibliotecznym „Prolib” i korzystasz z dostępu do niego poprzez system Integro to przetwarzamy Twoje dane zawarte w deklaracji czytelnika w celu i zakresie zgodnym z wyrażoną zgodą oraz adres IP.
  W pozostałych przypadkach bez korzystania z dostępu do konta czytelnika, tylko adres IP.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych
  a. poprzez dobrowolne wejście na stronę i zalogowanie się użytkownika do systemu bibliotecznego.
  b. poprzez zapisywanie technicznych logów urządzeń osób odwiedzających strony.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Książnicy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@ksiaznica.torun.pl.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.

§ 3 Pliki cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Książnicy. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem strony logowania http://integro.ksiaznica.torun.pl
 • monitoring dostępności usług.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§ 4 Logi dostępowe

 • Zbieramy informacje dotyczące korzystania z stron internetowych przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika stron internetowych.
 • Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika stron internetowych na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

PRZECZYTAJ, JAKIE MASZ PRAWA 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r.rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną-Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bibliotekę:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu ul. Słowackiego 8 NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; tel. 566226642; fax 566225713; e-mail sekretariat@ksiaznica.torun.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres – 87-100 Toruń ul. Słowackiego 8
  56 6226642; e-mail iod@ksiaznica.torun.pl .
 3. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji czytelnika Książnicy Kopernikańskiej – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową wypożyczenia materiałów na zewnątrz.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki. W sytuacji braku informacji od czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług biblioteki i braku zobowiązań dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia).
 7. Do danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  a. dostępu do danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b. ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d. ograniczenia przetwarzania,na podstawie art. 18 RODO;
  e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO;
  f. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane nie będą profilowane

Do góry

Skip to content