Tag Archives: odzyskanie niepodległości

Next Page

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 – 2018 : różne odsłony niepodległości

 

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 – 2018
Różne odsłony niepodległości

Redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIIIa/17t.7

Książka jest pokłosiem VII konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”.

Konferencja odbyła się 12 maja 2018 roku w Centrum Dialogu w Toruniu (Biblioteka Diecezjalna).

Konferencje zorganizowała Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Konferencja została zorganizowana w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polską w 1918 roku.

W Toruniu dopiero w 1920 roku świętowano powrót Pomorza do Polski.

Na książkę złożyły się następujące referaty:

1. Katarzyna Kluczwajd – Triada rocznic – triada wartości

2. Anna Kroplewska-Gajewska – „Powitanie wojsk polskich w Toruniu 18 stycznia 1920 roku” – niezachowany obraz Brunona i Feliksa Pawła Gęstwickich 

3. Barbara Chojnacka – „Duch przeszłości – zwycięzca”. Alegoryczna wizja wkroczenia wojsk polskich do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 roku na obrazie Jerzego Rupniewskiego

4. Piotr Birecki – O sztuce, która odeszła wraz z zaborami

5. Aneta Niewęgłowska – Toruńskie średnie szkolnictwo żeńskie u progu niepodległości

6. Henryk Ratajczak – Zabytkowa zabudowa szkieletowa Torunia: raport o stanie zachowania i ochrony oraz propozycje dalszej opieki 

7. Katarzyna Kluczwajd – Toruńskiej roboty meble po roku 1920, czyli „wprządz sztukę do rydwanu Ojczyzny”: Polameryka i Konfraternia Artystów

Moja rodzina u zarania Niepodległej Rzeczypospolitej

 

Moja rodzina u zarania Niepodległej Rzeczypospolitej

opracowanie: Maciej Maciejewski

Wydawca: Radziejowski Dom Kultury

Radziejów 2018

Sygnatura SIRr VIb/7-61

Album jest owocem projektu „Moja rodzina u zarania Niepodległej Rzeczypospolitej” zrealizowanego przez Radziejowski Dom Kultury na 100-lecie odzyskania Niepodległości 1918-2018.

Akcja „Pokażmy pamiątki na 100-lecie odzyskania niepodległości 1918-2018” spotkała się z bardzo dużym odzewem mieszkańców miasta i powiatu radziejowskiego.

Jej owocem była wystawa fotograficzna 11 listopada 2018 roku w Radziejowskim Domu Kultury.

Zaprezentowano unikatowe pamiątki rodzinne z początków XX wieku, stare fotografie, książeczki do nabożeństwa, świadectwa szkolne, krzyże przydrożne, pocztówki, artykuły prasowe, książki, paszporty, certyfikaty odznaczeń wojskowych, zapiski, figury sakralne, dokumenty urzędowe, pieczątki, akty notarialne, listy, certyfikaty rzemieślnicze, zaświadczenia, notesy, kalendarze, świadectwa czeladnicze, książeczki wojskowe, znaczki pocztowe.

Fotografiom towarzyszą wspomnienia potomków uczestników wydarzeń 1918 roku.

100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości : bibliografia w wyborze za lata 1990-2018100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości
Bibliografia w wyborze za lata 1990-2018

Opracował Marcin Żynda

Wydawca: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

Toruń 2018

Sygnatura SIRi Va/37

W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu wydała bibliografię poświęconą wydarzeniom z 11 listopada 1918 roku.

W praktyce zakres bibliografii jest nawet szerszy, obejmuje wydarzenia I wojny światowej związane ze sprawa polską, sytuacje społeczno-gospodarczą ziem polskich na przełomie 1918 i 1919 roku, piśmiennictwo poświęcone Józefowi Piłsudskiemu oraz innym politykom zaangażowanym w odzyskanie niepodległości.

Ważną częścią bibliografii są materiały dotyczące obchodów święta odzyskania niepodległości.

Najważniejszym elementem opracowania jest wykaz scenariuszy (apeli i spektakli) przydatnych nauczycielom przy organizowaniu rocznicowych obchodów.

Scenariusze uroczystości szkolnych zostały pogrupowane według przydatności dla różnych grup wiekowych (przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-8, szkoły ponadpodstawowe).

Bibliografia jest spisem selekcyjnym i rejestruje wyłącznie piśmiennictwo znajdujące się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.