Tag Archives: opozycja

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło, Michał Białkowski – Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980

 

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Aleksandra Jankowska-Wojdyło, Michał Białkowski

Opozycja demokratyczna w Toruniu i w województwie toruńskim w latach 1976-1980

Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe

Toruń 2017

Sygnatura SIRr VIb/9-50

W 1976 roku powstał Komitet Obrony Robotników.

W jego działalność w Toruniu włączyło się wiele osób, szczególnie począwszy od 1978 roku.

Dynamiczne środowisko opozycyjne istniało również w Grudziądzu.

Działacze opozycji antykomunistycznej drukowali i rozrzucali ulotki, przywozili i kolportowali niezależne czasopisma i książki, organizowali spotkania samokształceniowe, występowali w obronie więzionych i prześladowanych politycznie.

Byli to na ogół młodzi ludzie.

Ich samych spotykały represje, byli więzieni, bici, poniżani, pozbawiani pracy.

Opozycje wspierało również Duszpasterstwo Akademickie oraz Klub Inteligencji Katolickiej.

Monografia składa się z czterech artykułów:

Wojciech Polak – Opozycja demokratyczna w Toruniu w latach 1978-1980

Aleksandra Jankowska-Wojdyło – Wydarzenia Czerwca 1976 r. w Grudziądzu i ich skutki

Sylwia Galij-Skarbińska – Rola duszpasterstwa akademickiego ojców jezuitów w Toruniu w kształtowaniu postaw opozycyjnych

Michał Białkowski – Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu jako środowisko kontestacji i oporu wobec systemu komunistycznego. Zarys działalności do 13 grudnia 1981 r.

Stanisław Salmonowicz – „Życie jak osioł ucieka…” Wspomnienia

belkaniebieska2

22082016

 

Stanisław Salmonowicz

„Życie jak osioł ucieka…”
Wspomnienia

Wydawca:
Instytut Pamięci Narodowej

Bydgoszcz-Gdańsk 2014

Sygnatura SIRr IIIB/Salmonowicz

belkaniebieska2

„Wspomnienia” prof. Stanisława Salmonowicza to niezwykła książka.

Poznajemy dzięki niej przedwojenne Wilno, okupowaną Warszawę, Kraków epoki stalinowskiej.

Możemy śledzić wydarzenia mające miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim w latach gomułkowszczyzny.

W końcu czytamy o toruńskim środowisku akademickim, z którym autor jest związany od 1966 roku.

Stanisław Salmonowicz ma bardzo bogatą biografię.

Zdobył uznanie jako wybitny historyk prawa i badacz dziejów nowożytnych Torunia, Pomorza i Prus.

Jednocześnie z aktywnością naukową zaangażował się on bardzo wcześnie w działalność opozycyjną, co miało dramatyczne i wyjątkowo negatywne konsekwencje dla jego zawodowej kariery, gdyż stał się wskutek represji władz komunistycznych obywatelem trzeciej kategorii.

W 1970 roku został on aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa, co skutkowało jego usunięciem z pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na który powrócił dopiero w 1982 roku.

Z kart „Wspomnień” dowiemy się wiele o metodach zwalczanie opozycji przez SB, tajnych współpracownikach, donosicielach, represjach i szykanach.

Wiele miejsca we „Wspomnieniach” zajmują też bardzo ciekawe relacje z zagranicznych wyjazdów naukowych profesora i licznych międzynarodowych konferencji na jakie jest zapraszany.

belkaniebieska2