Tag Archives: opracowania

Marian Stala – Blisko wiersza

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

14122015

 

Marian Stala

Blisko wiersza
30 interpretacji

Wydawnictwo Znak

Kraków 2013

Sygnatura SIRi XVII/L-48

belkaniebieska2

Prof. dr hab. Marian Stala jest wykładowcą na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielońskiego.

Jest znawcą poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza.

Jest koneserem i miłośnikiem poezji, wybitnym krytykiem literackim i eseistą.

Książka „Blisko wiersza” zawiera interpretacje 30 wierszy, które są szczególnie bliskie autorowi i zapadły mu w pamięci.

Jest to wybór nieprzypadkowy, ale i osobisty.

Czytelnik będzie zafascynowany mogąc śledzić tropy autora, który z dużym znawstwem i intuicją rozszyfrowuje poetyckie metafory, odkrywa skryte przesłanie, analizuje świat poetycki, pozwala docenić piękno wiersza i uczula na artyzm poety.

W zbiorze znalazły się szkice poświęcone następującym utworom:

 • Adam Mickiewicz – Nad wodą wielką i czystą, Snuć miłość…, Gdy tu mój trup …, Polały się łzy…
 • Jarosław Iwaszkiewicz – Skończone przeznaczenie…
 • Aleksander Wat – Buchalteria
 • Adam Ważyk – Przystań
 • Czesław Miłosz – Obłoki, Bon nad Lemanem, Oset, pokrzywa…
 • Julia Hartwig – Oda do nicości
 • Tadeusz Różewicz – Cierń
 • Miron Białoszewski – otwieram jej drzwi…
 • Wisława Szymborska – Dnia 16 maja 1973 roku, Możliwości, Kot w pustym mieszkaniu,  Uprzejmość niewidomych
 • Zbigniew Herbert – Fotografia, Wóz, Dęby
 • Wiktor Woroszylski – Upór Marcina Lutra
 • Jacek Łukasiewicz – Pełnia
 • Ryszard Krynicki – Roztargnienie? Niepamięć? Przypadek?, Byłem tutaj
 • Julian Kornhauser – Już nic
 • Stanisław Barańczak – Żeby w kwestii tej nocy była pełna jasność, Cmentarze samochodów…
 • Bronisław Maj – Wspólne powietrze
 • Marcin Świetlicki – McDonald’s
 • Marcin Sendecki – Z wysokości drugiego piętra…

belkaniebieska2

Analiza i interpretacja wiersza

Znalezienie analizy krytycznej, opracowania czy recenzji książki nie nastręcza naszym czytelnikom większych problemów.

Wystarczy w katalogu www Książnicy  PROLIB w rubryce PRZEDMIOT wpisać tytuł książki lub nazwisko jej autora.

Rzadko jednak ktoś pisze książkę na temat jednego wiersza.
W takim wypadku musimy szukać książek dotyczących ogólnie twórczości danego poety – wpisując jego nazwisko w rubryce PRZEDMIOT.

W księgozbiorze Informatorium posiadamy poza tym słowniki poezji, zawierające zebrane analizy i interpretacje najważniejszych utworów lirycznych literatury polskiej i obcej.

Maciej Chrzanowski

Interpretacja wierszy dla wszystkich klas liceów
i innych szkół średnich
Warszawa : Klub dla Ciebie Bauer-Weltbild Media,  2008.

Sygnatura XVIc/LIT-53

 

oprac. haseł Anna Popławska, Agnieszka Nawrot, Aldona Szóstak

Leksykon lektur i wierszy : liceum
Kraków : Wydawnictwo Greg, 2006.

Sygnatura XVIc/LIT-36

 

Artur Dzigański

Między wierszami : słownik poezji : [szkoła ponadgimnazjalna]
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2010.

Sygnatura XVIc/LIT-56

 

Artur Dzigański

Słownik poezji : liceum
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2008.

Sygnatura XVIc/LIT-47

Teksty staropolskie – analizy i interpretacje

Prezentujemy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Teksty staropolskie
Analizy i interpretacje

pod redakcją naukową
Wandy Decyk – Zięby
i Stanisława Dubisza

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
http://www.wuw.pl/

Okładka: Jakub Rakusa-Suszczewski

Warszawa 2003
Sygnatura SIRi XVII/L-42

 

Polecana książka jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów polonistyki.

Zawiera ona analizy języka kilkunastu najważniejszych zabytków staropolskich, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i historycznego.

Komentarze przynoszą informacje o historii zabytków literatury, ich edycjach,usytuowaniu wobec tradycji europejskich.

Obejmują one opracowanie materiału językowego, uwzględniające fonetykę, fonologię,
fleksję, składnię, słowotwórstwo, leksykologie, stylistykę.

Podręcznik systematyzuje informacje rozproszone w do tej pory w różnych publikacjach
z zakresu historii języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego i historii literatury polskiej.

Publikację otwiera wykład na temat rozwoju polszczyzny doby staropolskiej.

Spis artykułów:

 1. Stanisław Dubisz
  Charakterystyka doby staropolskiej w rozwoju języka polskiego
 2. Wanda Decyk – Zięba
  Bulla gnieźnieńska
 3. Krystyna Długosz – Kurczabowa
  Bogurodzica
 4. Władysław Kupiszewski
  Kazania świętokrzyskie
 5. Alina Kępińska
  Roty przysiąg sądowych
 6. Roxana Sinielnikoff
  Żywot świętego Błażeja
 7. Barbara Taras
  Biblia królowej Zofii – szaroszpatacka
 8. Anna Pasoń
  Dwa staropolskie psałterze: Psałterz floriański i Psałterz puławski
 9. Justyna Garczyńska
  Kazania gnieźnieńskie
 10. Grzegorz Seroczyński
  Jakuba Parkoszowica Traktat o ortografii polskiej
 11. Halina Karaś
  Legenda o świętym Aleksym
 12. Izabela Winiarska
  Żale Matki Boskiej pod krzyżem
 13. Stanisław Dubisz
  Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią
 14. Zygmunt Gałecki
  Satyra na leniwych chłopów