Tag Archives: organy

Lidia Smentek – Zygmunt Moczyński. Podróż do źródeł

 

Lidia Smentek

Zygmunt Moczyński. Podróż do źródeł

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2017

Sygnatura SIRr IIIb/Moczyński Zygmunt

Prof. Lidia Smentek choć zawodowo jest cenionym fizykiem z pasją i poświęceniem odtworzyła koleje życia zasłużonego toruńskiego kompozytora i patrioty.

Książka jest biografią Zygmunta Moczyńskiego (1871-1940).

Działał w przedwojennym Toruniu, ale związany był również z Bydgoszczą, Chełmnem, Rogoźnem, Paradyżem, Koźminem, Berlinem, Szczecinem.

Był on pomorskim kompozytorem, organistą, dyrygentem, animatorem życia muzycznego.

Zasłynął jako wirtuoz organów.

Był też wicedyrektorem Konserwatorium Muzycznego w Toruniu.

Tworzył muzykę religijną i patriotyczną.

Skomponował „Hymn Pomorza”, „Zaślubiny morza”, „Witaj polskie morze nasze”, „Straż nad Wisłą”.

Był patriotą – już w 1939 roku założył konspiracyjny „Batalion Śmierci za Wolność”.

Został uwięziony przez Gestapo, torturowany i rozstrzelany w Palmirach.

Książka podzielona jest na trzy części.

Część pierwsza przedstawia losy kompozytora w ujęciu chronologicznym.

Część druga poświęcona jest rodzinie Moszczyńskich i drzewu genealogicznemu kompozytora.

Część trzecia ma charakter fotograficzny, znajdziemy tu zeskanowany spis kompozycji Zygmunta Moczyńskiego, zdjęcia jego rękopisów i kopie opublikowanych utworów.

Marian Dorawa – Organy Torunia i okolicznych kościołów

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Marian Dorawa

Organy Torunia
i okolicznych kościołów

Projekt okładki: Marian Dorawa

Wydawca:
Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki
http://www.shs.torun.pl/
Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXXIV/125

 

Marian Dorawa to wybitny znawca i konserwator organów, autor wielu publikacji książkowych, artykułów naukowych i tekstów popularyzatorskich na temat ochrony zabytkowych organów, rzeczoznawca Ministerstwa Kultury, pomysłodawca i wieloletni dyrektor artystyczny toruńskiego Świętojańskiego Festiwalu Organowego.

Marian Dorawa jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika dla studentów konserwatorstwa i zabytkoznawstwa poświęconego ochronie i konserwacji organów:

Organy : konstrukcja, ochrona, konserwacja / Marian Dorawa. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1971.

Toruń jest szczególnym miejscem na organowej mapie Polski – to tu około 1343 roku w kościele pw. św. Jakuba Apostoła powstały pierwsze organy na terenie Prus Królewskich.

Również w Toruniu powstała w 1970 roku pierwsza w Polsce Komórka Dokumentacji Zabytkowych Organów przy Pracowni Dokumentacji Naukowo-Historycznej Oddziału Toruńskiego Pracowni Konserwacji Zabytków.

Prezentowane opracowanie w przystępnej, popularno-naukowej formie , przybliża szerokiemu kręgowi odbiorców historię powstania i stan zachowania dużego zespołu zabytkowych instrumentów organowych z Torunia i okolic.

Książkę rozpoczynają rozdziały wstępne przedstawiające historię organów:
– Co to za instrument ORGANY?
– Instrument muzyczny Kościoła
– Zarys dziejów budownictwa organowego w Europie
– Dzieje budowy organów w Polsce
– Toruń – miasto organów w Polsce
– Toruń kolebką konserwatorstwa organowego w Polsce

Kolejne części publikacji opisują szczegółowo organy znajdujące się w poszczególnych kościołach i kaplicach Torunia (także w Zespole Szkół Muzycznych i Dworze Artusa), okolicznych miast (Brodnica, Chełmża, Kowalewo Pomorskie) i okolicznych miejscowości wiejskich (Bierzgłowo, Biskupice, Dźwierzno, Gostkowo, Górsk, Grębocin, Gronowo, Grzybno, Grzywna, Kaszczorek, Kiełbasin, Lubicz Dolny, Łążyn, Młyniec, Nawra, Otłoczyn, Papowo Biskupie, Papowo Toruńskie, Przeczno, Rogowo, Świerczynki, Unisław Pomorski, Zamej Bierzgłowski).

Książka jest wydana niezwykle starannie pod względem edytorskim.

Zawiera aż 106 kolorowych ilustracji.