Tag Archives: Pakość

Kalwaria Pakoska : przyrodniczo-historyczno-edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości

 

Kalwaria Pakoska
Przyrodniczo-historyczno-edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości

Wydanie 2
Fundacja Kalwaria Pakoska

Pakość-Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/147b

„Kalwaria Pakoska : przyrodniczo-historyczno-edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości” jest starannie wydaną i bogato ilustrowaną książką, która przybliża walory historyczne, przyrodnicze, architektoniczne i religijne Pakości.

Autorzy albumu ukazują zarówno piękno flory i fauny zespołu parkowego w Pakości, jak i cenne i zabytkowe kaplice tworzące Kalwarię Pakoską.

Bardzo udanym zabiegiem autorów jest ukazanie Pakości w czterech obrazach, odpowiadających czterem porom roku.

Możemy więc podziwiać przyrodę i architekturę w wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej krasie.

Kalwaria Pakoska powstała w 1628 roku.

Zespół parkowy zajmuje prawie 50 hektarów.

Barokowe kaplice Kujawskiej Jerozolimy zostały niedawno odrestaurowane.

W Sanktuarium znajduje się Relikwia Krzyża Św.

W jednym miejscu połączono piękno przyrody i wartości duchowe.

Album niewątpliwie zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka województwa kujawsko-pomorskiego.

W kolejny rozdziałach książki opisano układ przestrzenny i kompozycję Kalwarii Pakoskiej, historię tego miejsca, prowadzoną na terenie zespołu parkowego działalność edukacyjną.

Osobny rozdział poświecono płynącej przez Pakość rzece Noteć oraz jeziorom pakoskiemu i mieleńskiemu.

Oczywiście przybliżono istniejący w Kalwarii Pakoskiej od ponad 300 lat kult Męki Pańskiej, historię powstania i budowy Kalwarii, odbywające się tu nabożeństwa kalwaryjskie.

Dokładnie opisano wszystkie kaplice kalwaryjskie:

 • Kaplica Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Kaplica Ogród Getsemański
 • Kaplica Judasz
 • Kaplica Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Kaplica Cedron
 • Kaplica Brama Jerozolimska
 • Kaplica Annasz
 • Kaplica Pożegnanie Matki Bożej
 • Kaplica Wieczernik
 • Kaplica Dom Kajfasza i Więzienie
 • Kaplica Dworzec Piłata
 • Kaplica Dworzec Heroda
 • Kaplica Włożenie krzyża
 • Kaplica Pierwszy Upadek
 • Kaplica Spotkanie z Marią
 • Kaplica Cyrenejczyk
 • Kaplica Weronika
 • Kaplica Drugi Upadek
 • Kaplica Jezus Pociesza Niewiasty
 • Kaplica Trzeci Upadek
 • Kaplica Obnażenie z Szat
 • Kaplica Przybicie do Krzyża
 • Kościół Ukrzyżowania
 • Kaplica Zdjęcie z Krzyża
 • Kaplica Grób Chrystusa

Wspomniano też o cmentarzu parafialnym, którego historia sięga połowy XIX wieku.

Książkę opracował zespół w składzie: Rafał Gotowski, Julia Gotowska, Anna grupa, Andrzej Jarecki, Sebastian Jarecki, Jan Kurczewski, o. Kamil Paczkowski, o. Dacjan Marczak, Zbigniew Wojciechowski.

Autorami zdjęć do albumu są Grzegorz Ambroziak, Bartłomiej Baranowski, Jerzy Ciołko, Arkadiusz Fryszka, Julita Gotowska, Wioletta Grudzińska, Jerzy Joachimiak, Anna Małek, Halina Pietrzak, Andrzej Stachowiak, Sławomir Zygadło.

Publikacja została wydana w języku polskim, angielskim i niemieckim, a tłumaczenia dokonali Józef Jarosz, Maciej Kapałczyński i Anna Węgrzyn.

 

Katarzyna Podczaska – Leksykon sołectw gminy Pakość

 

Katarzyna Podczaska

Leksykon sołectw gminy Pakość

Wydawca: FORZA CUIAVIA

Inowrocław Pakość 2014

Sygnatura SIRr VIII/In-122

Dr Katarzyna Podczaska jest wybitnym badaczem zabytków przeszłości z terenu Kujaw.

W Ksiąznicy Kopernikańskiej dostępnych jest bardzo dużo jej książek.

1. Dworki i pałace gminy Inowrocław / Katarzyna Podczaska ; [zdj. Włodzimierz Podczaski]. – Inowrocław : Forza Cuiavia dr Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2014.
2. Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim : 800 lat historii / Katarzyna Hewner. – Inowrocław ; Gniezno : Gaudentinum, 1998.
3. Leksykon sołectw gminy Pakość / Katarzyna Podczaska. – Inowrocław ; Pakość : Forza Cuiavia, Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2014.
4. Ludzisko : historia parafii / Katarzyna Hewner. – Ludzisko : [Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja], 2005.
5. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku / Katarzyna Hewner. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Ciechocinek : [s. n.], 2002.
6. Piękna i maszkara : motywy ornamentalne w architekturze Inowrocławia 2 połowy XIX – 1 ćwierci XX wieku / Katarzyna Hewner. – Bydgoszcz : Wydawnictwo „Mirex” Mirosław Kaliński, cop. 2007.
7. Przewodnik po Kruszwicy dla dzieci / [tekst, na motywach legend Jana Długosza, Oskara Kolberga i Józefa Trzcińskiego Katarzyna Podczaska ; rys. Artur Hejna]. – Inowrocław : Forza Cuiavia Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2010.
8. Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i pogranicza Wielkopolski : Choceń, Inowrocław, Mogilno, Radziejów / [tekst Katarzyna Podczaska ; zdj. Włodzimierz Podczaski et al.]. – [Inowrocław] : „Forza Cuiavia” dr Katarzyna Podczaska Promocja Regionalna, 2014.

„Leksykon sołectw gminy Pakość” obejmuje następujące wsie:

 • Dziarnowo
 • Gorzany
 • Giebnia
 • Węgierce
 • Jankowo
 • Kościelec
 • Ludkowo
 • Mielno
 • Wojdal
 • Ludwiniec
 • Łącko
 • Radłowo
 • Rybitwy
 • Rycerzewko
 • Rycerzewo
 • Wielowieś

Opisy sołectw wyjaśniają etymologię ich nazw.

Zawierają dane o położeniu wsi, liczbie jej mieszkańców i liczbie posesji.

Autorka opisuje również strukturę użytkowania ziemi.

Najwięcej miejsca poświęconych jest jednak historii poszczególnych miejscowości.

Każdy opis sołectwa kończy omówienie znajdujący się na jego terenie zabytków.

Tekst jest wzbogacony o stare fotografie, plany, mapy, portrety.

Dr Katarzyna Paczuska w trakcie drobiazgowej kwerendy dotarła do archiwalnych dokumentów z:

 • Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
 • Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
 • Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Oddział w Inowrocławiu
 • Archiwum Parafii w Kościelcu
 • Archiwum oo. franciszkanów-reformatów w Pakości
 • Sadu Rejonowego w Inowrocławiu
 • Urzędu Miasta i Gminy w Pakości
 • Archiwum ZBoWiD. Koło Pakość

Leksykon-album jest również bardzo pięknie wydany i stoi na bardzo wysokim poziomie edytorskim.

Nad rzeką Noteć – o przyrodzie i kulturze okolic Barcina, Łabiszyna, Pakości

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Nad rzeką Noteć
O przyrodzie i kulturze okolic
Barcina, Łabiszyna, Pakości

Pod redakcją Janiny Drążek,
Juliana Chmiela, Michała Kupczyka

Wydawca:
Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

Barcin 2008

Sygnatura SIRr XII/50

Barcin, Łabiszyn i Pakość to miasta położone na pograniczu Kujaw i Pałuk, na Szlaku Piastowskim.

Przedmiotem opracowania jest przyroda, historia i kultura obszaru, obejmującego 42 km odcinek Noteci od Pakości do Antoniewa wraz z przyległym terytorium.

Wykaz referatów:

 1. Julian Chmiel – Lokalizacja administracyjna i przyrodnicza
 2. Mieczysław Wojtasik – Geologia, geomorfologia i gleby
 3. Elwira Jutrowska, Jacek Goszczyński – Wody powierzchniowe
 4. Julian Chmiel – Klimat
 5. Kazimierz Tobolski, Mariusz Gałka – Historia szaty roślinnej zapisana w torfach
 6. Julian Chmiel – Szata roślinna
 7. Michał Kupczyk, Piotr Indykiewicz – Świat zwierząt
 8. Julian Chmiel – Waloryzacja środowiska przyrodniczego
 9. Janina Drążek, Julian Chmiel – Przyroda wartością ponadczasową
 10. Janusz Ostoja-Zagórski – Pradzieje ziemi nadnoteckiej od Pakości po Łabiszyn
 11. Janina Drążek, Ludwika Adamczyk – Rzecz o historii i zabytkach trzech nadnoteckich miast i okolicznych miejscowości

Publikacja ma charakter popularno – naukowy.

Posiada bogatą szatę fotograficzną, godną formy albumowej.

Uzupełnieniem opracowania jest wyczerpująca bibliografia.