Tag Archives: parki krajobrazowe

Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – pod redakcją Jarosława Pająkowskiego

 

Zespół Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Tom 1-2

pod redakcją Jarosława Pająkowskiego

Polskie Wydawnictwa Reklamowe

Toruń 2015

Dwa tomy opracowania „Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego” zostały wydane na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Publikacja jest bardzo bogato ilustrowana, z mnóstwem kolorowych zdjęć i rycin.

Początki Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego sięgają 1993 roku i wiążą się z aktywnością grupy entuzjastów, którym przewodzili Roman Dysarz, Janusz Szczęsny i Marek Wilcz.

Od 1997 roku działa Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, które prowadzi szeroką promocję bogactwa przyrodniczo-kulturowego regionu.

Tom I monografii składa się z dziewięciu rozdziałów.

 1. Witold Lenart – Dolina Dolnej Wisły – wyjątkowa kompozycja krajobrazów
 2. Jarosław Kordowski – Morfogeneza Doliny Dolnej Wisły
 3. Kataryna Kubiak-Wójcicka, Jarosław Kordowski – Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne Doliny Dolnej Wisły
 4. Jarosław Pająkowski – Charakterystyka Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
 5. Ewa Krasicka-Korczyńska, Dariusz Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Mariusz Lamentowicz, Piotr Nagórski, Lucjan Rutkowski – Opis obszarów Natura 2000 znajdujących się w obrębie Doliny Dolnej Wisły
 6. Ewelina Motyka, Jarosław Pająkowski – Charakterystyka rezerwatów przyrody
 7. Sebastian Tyszkowski, Jan Urban, Jarosław Pająkowski, Iwona Pawliczka Vel Pawlik – Wybrane zjawiska i obiekty przyrodnicze w Dolinie Dolnej Wisły
 8. Ewa Krasicka-Korczyńska, Lucjan Rutkowski, Józef Banaszak, Anna Sobieraj, Łukasz Ogonowski, Andrzej Kapusta, Elżbieta Bogacka-Kapusta – Charakterystyka głównych składników flory, fauny
 9. Renata Sobieralska, Justyna Czajka, Justyna Ziemniewska, Mariusz Lamentowicz, Jarosław Pająkowski, Robert Gonia – Przedstawienie ważniejszych projektów czynnej ochrony przyrody

Tom II monografii obejmuje piętnaście rozdziałów.

 1. Maria Pająkowska-Kensik – Dolina Dolnej Wisły na tle regionów etnograficznych
 2. Łukasz Kempiński – Historia osadnictwa i dziejów państw w rejonie dolnej Wisły
 3. Michał Targowski – Historia osadnictwa olęderskiego w rejonie dolnej Wisły
 4. Barbara Szyda – Atrakcyjność turystyczna dolnej Wisły
 5. Ewelina Góra – Działalność edukacyjna i turystyczna ZPKChiN
 6. Joanna Bock, Ewa Krasicka-Korczyńska, Marin Pilarski, Zbigniew Kiljan, Anna Baranowska, Krystyna Zbielska, Maciej Korczyński, Tomasz Stosik, Jarosław Pająkowski, Tomasz Czarnecki – Przykłady wybranych ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i edukacyjnych
 7. Tadeusz Frymark, Marcin Wasilewski, Włodzimierz Bykowski, Marek Weckwerth – Charakterystyka znakowania szlaków turystycznych w rejonie dolnej Wisły i ich znaczenie dla uprawiania turystyki
 8. Wera Alichniewicz, Paweł Marwitz, Anna Dubownik, Marcin Tylman, Marcin Wasilewski, Alina Malanowska, Juliusz Dowgwiłłowicz-Nowicki – Wybrane formy turystyki i rekreacji nad dolna Wisłą
 9. Andrzej Cylwik – Propozycje wycieczek samochodowych po Dolinie Dolnej Wisły
 10. Włodzimierz Grabowski, Adam Kowalkowski, Mariusz Żebrowski, Robert Grochowski, Piotr Łukiewski, Piotr Mroziński – Fortyfikacje regionu dolnej Wisły
 11. Sylwia Kuklińska, Ewa Romanow-Pękal, Dorota Cybura, Magdalena Frost-Guz, Sebastian Bartkowski, Marcin Tylman, Józef Szydłowski – Działalność organizacji pozarządowych nad dolną Wisłą
 12. Jarosław Pająkowski, Wojciech Marchlewski, Zbigniew Kmieć, Jan Iwanowski, Janusz Napora, Piotr Lenart, Ariel Stawski, Anna Baranowska, Elżbieta Pawelec – Wydarzenia kulturalne i stałe imprezy plenerowe
 13. Renata Sobieralska, Maria Chybowska, Zbigniew Konieczny – Produkty regionalne z rejonu dolnej Wisły
 14. Jarosław Pająkowski, Zbigniew Kmieć, Aneta Janasińska, Katarzyna Drażdżewska – Ciekawostki z rejonu dolnej Wisły
 15. Maria Chybowska, Robert Gonia, Renata Sobieralska, Mariusz Śledź – Wybrane miejscowości z rejonu dolnej Wisły

Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy

belka

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

03032015Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy
W oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców

Pod redakcją: Janiny Drążek,
Juliana Chmiela, Michała Kupczyka

Stowarzyszenie Ekologiczne
w Barcinie

Barcin 2012

Sygnatura SIRr XII/52

 

Książka jest owocem III Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Projektowany Pałucki Park Krajobrazowy w oczach przyrodników, samorządowców i mieszkańców”, jaka odbyła się 21 listopada 2011 roku w Pałacu w Lubostroniu.

Wydawnictwo zawiera 25 artykułów poświęconych przyrodzie Pałuk.

Autorzy zwrócili uwagę na rozmaite aspekty przyrodnicze, takie jak na przykład ochrona krajobrazu, zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami przyrodniczymi, geologia, torfowiska, zbiorniki wodne, walory turystyczne, szata roślinna, parki dworskie i miejskie, nauczanie przyrody, formy ochrony przyrody.

Wydawnictwo jest dowodem na energiczną działalność Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie, za którego to sprawą wśród mieszkańców regionu, władz samorządowych i środowisk naukowych coraz więcej zwolenników zyskuje idea utworzenia Pałuckiego Parku Krajobrazowego.

belka