Tag Archives: pedagogika

Next Page

Ditta Baczała – Kim pan jest, mistrzu? : toruński czworobok pedagogiczny

 

Ditta Baczała

Kim pan jest, mistrzu?
Toruński czworobok pedagogiczny

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Kraków 2016

Sygnatura SIRr XXXIIc/13

Dr hab. Ditta Baczała jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2014 roku przeprowadziła ona wywiady z trójką wybitnych profesorów UMK związanych z pedagogiką: Zbigniewem Kwiecińskim, Aleksandrem Nalaskowskim i Andrzejem Wojciechowskim.

Czwarty wywiad z profesorem Ryszardem Borowiczem nie odbył się z powodu przedwczesnej śmierci profesora.

W miejsce wywiadu w książce znalazły się wspomnienia pozostałych profesorów o osobie i dorobku zmarłego.

W książce profesor Ditta Baczała opublikowała wiec trzy wywiady ze swoimi mistrzami i nauczycielami akademickimi.

Wywiady maja podobny układ – składają się z trzech części: szkoła, osoba, świat.

Bohaterami książki są twórcy toruńskiej i polskiej pedagogiki, którzy od kilkudziesięciu lat swoją działalnością teoretyczną i praktyczną pomnażali dorobek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Profesor Zbigniew Kwieciński jest uznanym w Polsce socjologiem edukacji i pedagogiem.

Profesor Aleksander Nalaskowski zajmuje się pedagogiką twórczości, teorią szkoły i pedeutologią, był wielokrotnym dyrektorem Instytutu Pedagogiki i dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Profesor Andrzej Wojciechowski jest artystą rzeźbiarzem, współtwórcą i wieloletnim kierownikiem Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, współtworzył pedagogikę specjalną na UMK pod hasłem „pedagogiki obecności”.

Profesor Ryszard Borowicz był socjologiem, specjalizował się w pedagogice społecznej, socjologii młodzieży, edukacji oraz wsi.

Hanna Batorowska – Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej

belkaniebieska2

03082016

 

Hanna Batorowska

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej
Rozważania o dojrzałości informacyjnej

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XI/106

belkaniebieska2

Hanna Batorowska jest prof. nadzw. dr hab. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Przedmiotem rozprawy „Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej” jest dojrzałość informacyjna.

Dojrzałość informacyjna jest fundamentem rozwoju kultury informacyjnej człowieka.

Dojrzałość informacyjna oznacza, ze jednostka umie dotrzeć do potrzebnych jej informacji, ocenić je i przetworzyć, potrafi stosować nowe technologie informacyjne i zarządzać informacja.

Dojrzałość jest szczególnie pożądana cechą w sytuacji zalewu informacjami i bardzo szybko zmieniającej się techniki.

Autorka przedstawia jak powinien wyglądać proces wychowywania dojrzałych użytkowników informacji.

Książka przeznaczona jest dla pedagogów i nauczycieli, którzy odpowiadają za rozwój kompetencji informacyjnych uczniów.

Powinni również sięgnąć po nią bibliotekarze, zwłaszcza w bibliotekach akademickich, szkolnych i pedagogicznych, którzy odpowiadają za edukacją informacyjną czytelników.

belkaniebieska2

Mirosław Krajewski – Leksykon dziejów edukacji

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Mirosław Krajewski

Leksykon dziejów edukacji
z przewodnikiem bibliograficznym
Ludzie – instytucje – koncepcje

Wydawnictwo Naukowe NOVUM

Płock 2010

Sygnatura SIRi XVIc/PED-9

 

Leksykon prof. Mirosława Krajewskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeznaczony jest dla pedagogów, nauczycieli, studentów i wszystkich , którzy są zainteresowani problematyką edukacji, historii wychowania, dziejami myśli pedagogicznej.

Słownik zawiera kilkaset często bardzo rozbudowanych haseł.

Każde hasło składa się z trzech części:
– tytuł hasła z jego etymologia
– wyjaśnienie, rozwinięcie tematu
– źródła