Tag Archives: pedagogika

Previous Page

Język – Komunikacja – Media – Edukacja

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Język – komunikacja – media – edukacja

red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki

Projekt okładki:Krzysztof Galus

Wydawnictwo Adam Marszałek
http://www.marszalek.com.pl/

Toruń 2010

Sygnatura SIRi XII/99


Książka poświęcona jest mediom i ich wzrastającej roli w życiu społeczeństwa.

Autorzy zajęli się zwłaszcza wymiarem edukacyjnym
i pedagogicznym oddziaływania mediów na uczniów.

Lektura jest godna polecenia nauczycielom, rodzicom,
opiekunom i wychowawcom.

 

Publikacja składa się z 20 artykułów:

 1. Kazimierz Denek – „.. .ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO…”
 2. Jerzy Jastrzębski – Krytyczna pedagogika komunikacyjna
 3. Marek Graszewicz, Dominik Lewiński – Media a edukacja w perspektywie systemowej
 4. Agnieszka Roguska – Media lokalne w kulturze komunikacji społecznej
 5. Joanna Kandzia – Kognitywne aspekty komunikowania się w matematyce, o matematyce i z użyciem matematyki
 6. Marcin Musioł – Komunikacja interpersonalna pośrednia w układzie nauczyciel-rodzic-uczeń
 7. Anna Rybak – Media i dialog z uczniem jako skuteczne środki inspirujące konstruowanie wiedzy
 8. Marta Wrońska – „Kultura medialna” adolescentów – jej wieloznaczność, złożoność i różnorodność
 9. Maja Megier – Globalizacja edukacji
 10. Adam Lepa – Słowo i cisza w wychowywaniu do mediów ikonicznych
 11. Michał Drożdż – Etyczne scalanie mediosfery
 12. Janusz Miąso – Społeczeństwo – wspólnota osób permanentnej komunikacji interpersonalnej w personalizmie systemowym Jana Pawła II w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego
 13. Tomasz Huk – Wychowawcze i edukacyjne aspekty telefonii komórkowej
 14. Katarzyna Grabianowska – Zagrożenia w Internecie
 15. Małgorzata Skibińska – Kluczowe umiejętności w społeczeństwie informacyjnym
 16. Grażyna Penkowska – Nowe media a kompetencje medialne studentów pedagogiki
 17. Julia Mianecka – Kompetencje nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej a ich postawy wobec tej technologii oraz jej wykorzystania w procesie dydaktyczno-wychowawczym – wnioski z badań
 18. Kamila Majewska – Czy technologia informacyjna może zastąpić osobę nauczyciela na lekcji matematyki?
 19. Kazimierz Mikulski – Wybrane elementy procesu kształcenia w zakresie technologii informacyjnej
 20. Karina Stasiuk-Krajewska – Specjalność: public relations. O profesjonalnej edukacji w polskim szkolnictwie wyższym (studium przypadku)