Tag Archives: piece kaflowe

Beata Bielec-Maciejewska – Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek)

 

Beata Bielec-Maciejewska

Kafle i piece kaflowe w Toruniu
(XIV-XX wiek)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XVI/94

Dr Beata Bielec-Maciejewska ukończyła archeologię w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zajmuje się badaniami nad historią europejskiego kaflarstwa.

Wykonuje również rekonstrukcje pieców z różnych epok historycznych.

W 2014 roku obroniła dysertacje doktorską na temat „Kafli i pieców kaflowych w Toruniu (XIV-XX wiek)”.

Rozprawa poświęcona jest kaflom toruńskim począwszy od najstarszych gotyckich, aż po kafle i piece z XX wieku.

Autorka starała się ustalić czas pojawienia się pieców kaflowych w Toruniu, przekształcenia brył pieców, lokalną specyfikę kafli i pieców.

Przeprowadziła szeroką analizę porównawczą kaflarstwa toruńskiego, chełmińskiego, pomorskiego, polskiego, pruskiego i niemieckiego.

W końcu podjęła się próby rekonstrukcji brył pieców z różnych okresów historycznych.

Materiały archeologiczne stanowiące bazę źródłową pracy pochodzą z 22 stanowisk znajdujących się w obrębie Starego i Nowego Miasta Torunia.

Znajdują się one w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

W sumie jest to ponad 9 tysięcy fragmentów.

Monografia składa się z sześciu rozdziałów:

  1. Zagadnienia wstępne
  2. Analiza kafli
  3. Główne etapy rozwoju kafli „toruńskich” i ich specyfika
  4. Organizacja produkcji kafli. Próba identyfikacji ośrodków produkcji kaflarskiej
  5. Próba rekonstrukcji toruńskich pieców kaflowych
  6. Kafle i piece kaflowe w Toruniu (XIV-XX wiek). Podsumowanie