Tag Archives: piłka nożna

Henryk Trybuszewski – Początki niemieckiej i polskiej piłki nożnej na Pomorzu i Kujawach

belkaniebieska2

09052016

 

Henryk Trybuszewski

Początki niemieckiej i polskiej piłki nożnej na Pomorzu i Kujawach
1894-1923

Nakło nad Notecia 2013

Sygnatura SIRr XXVII/29

belkaniebieska2

Henryk Trybuszewski podjął się bardzo żmudnego zadania rozświetlenia początków piłki nożnej na Pomorzu i Kujawach.

Historia futbolu została opisana na podstawie kwerendy źródłowej obejmującej dawną prasę lokalną i materiały archiwalne.

Autor opracował dokładnie nie tylko dzieje polskich klubów piłkarskich, ale również pomijanych dotąd klubów niemieckich.

Specyfiką dziejów kujawsko-pomorskiego sportu są nie jako dwa jego początki.

Najpierw piłka nożna rozwijała się w zaborze pruskim w ramach Baltischer Rasensport Verband, a potem już w niepodległej Polsce w ramach Poznańskiego (później Toruńskiego) Związku Okręgowego Piłki Nożnej.

Odpowiada temu podział formalny książki na dwie części:
– Początki niemieckiej piłki nożnej na Pomorzu i Kujawach w latach 1894-1919
– Początki polskiej piłki nożnej na Pomorzu i Kujawach 1920-1923

Autor opisał rozgrywki w poszczególnych sezonach piłkarskich, ustalił składy drużyn, trenerów, prezesów klubów.

Odkrył wiele nieznanych faktów z bardzo burzliwych początków futbolu na Pomorzu i Kujawach.

Książka zawiera mnóstwo szczegółów i ciekawostek.

Uzupełnia ją bardzo rozbudowany indeks osobowy.

Mieszkańcy Torunia, Grudziądza, Bydgoszczy, Inowrocławia, Chojnic, Chełmna, Tucholi, Nakła mają teraz możliwość zdobycia pełnej wiedzy o historii klubów piłkarskich w swych miejscowościach.

belkaniebieska2

Piotr Gałkowski – „Lech” Rypin (1922-2007)

belkaniebieska2

06102015

 

Piotr Gałkowski

„Lech” Rypin
(1922-2007)

Wydawca: REJS

Rypin 2007

Sygnatura SIRr XXVII/28

belkaniebieska2

Piotr Gałkowski jest znanym regionalistą, badaczem i dokumentalistą dziejów Rypina i ziemi dobrzyńskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest szereg jego bardzo cennych publikacji:

1. Gmina Rypin w latach 1990-2010 : (20 lat samorządu w Wolnej Polsce) / Piotr Gałkowski, Jan Kwiatkowski. – Rypin : Urząd Gminy, 2010.
2. „Lech” Rypin (1922-2007) / Piotr Gałkowski ; [Klub Sportowy „Lech” Rypin]. – Rypin : REJS, 2007.
3. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2, Ziemia dobrzyńska. Cz. 3 / pod red. Piotra Gałkowskiego, Stanisława Kunikowskiego ; Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – Włocławek : LEGA Oficyna Wydawnicza WTN, 2006.
4. Okolice Rypina : (monografia historyczna wsi gminy Rypin) / Piotr Gałkowski. – Rypin : Urząd Gminy, 2009.
5. Parafia Świętego Antoniego w Trąbinie / Piotr Gałkowski. – Trąbin ; Ostrowite : Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem, 2014.
6. Powiat rypiński w pamiętnikach / Bogdan Chełmicki ; [teksty do dr. przygot. Marek Błaszkiewicz, Piotr Gałkowski]. – Rypin : Rypińskie Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego : Starostwo Powiatowe, 2005.
7. Rogowo i okolice : (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej) / Piotr Gałkowski, Roman Piotrowski. – Rypin-Rogowo : Zarząd Gminy Rogowo, 2000.
8. Strzygi w ziemi dobrzyńskiej : (monografia historyczna wsi i parafii) / Piotr Gałkowski, Kazimierz Grążawski. – Brodnica [etc] : Urząd Gminy Osiek, 2006.
9. Wąpielsk i okolice : (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej) / Piotr Gałkowski, Zbigniew Żuchowski. – Rypin ; Wąpielsk : Rada Gminy, 2003.

Książka „Lech Rypin” powstała z okazji 85. rocznicy utworzenia Klubu Sportowego „Lech” w Rypinie.

Opracowanie otwiera obszerny i starannie udokumentowany rozdział poświęcony narodzinom drużyny piłkarskiej w Rypinie i jej dziejom w okresie II Rzeczypospolitej.

Autor zebrał wiele cennych informacji studiując przedwojenną prasę „Kronikę Rypińską” i „Gazetę Rypińską”.

Udało mu się również dotrzeć do bardzo wielu starych zdjęć przedstawiających rypińskich piłkarzy.

Rozdział poświęcony latom wojny i okupacji oparty jest z oczywistych przyczyn głównie na relacjach światków.

Polski sport był wówczas zakazany.

Mimo tego 12 września 1943 roku „dzika” polska drużyna rozegrała mecz z żołnierzami niemieckimi, budującymi wojskowe lotnisko.

Polacy wygrali 5:2.

Do rewanżu nie doszło, gdyż polskich piłkarzy zatrzymało Gestapo.

Kolejny rozdział opisuje ruch sportowy w Rypinie w latach 1945-1957.

Należny podkreślić ogromny trud jaki sobie zadał autor książki, gdyż nie zachowało się archiwum „Lecha” Rypin i wszystkie wiadomości pochodzą z bardzo żmudnej kwerendy w prasie lokalnej.

Klub Sportowy „Lech” Rypin został reaktywowany w 1957 roku.

Opracowanie szczegółowo relacjonuje rok po roku wszystkie sezony z lat 1957-2007.

Podkreślić należy również bogatą dokumentację fotograficzną drużyny opublikowaną na kartach książki.

Publikację zamykają biogramy prezesów „Lecha”, jego trenerów oraz zawodników.

Książka została bardzo starannie wydana, w twardej okładce, na kredowym papierze z licznymi czarno-białymi i kolorowymi fotografiami.

Serdecznie gratulujemy piłkarzom i mieszkańcom Rypina tak wartościowej publikacji.

belkaniebieska2